Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы обеспечения граждан доступным жильем

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.10.2018 № 819
редакция действует с 16.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2018 р. N 819

Київ

Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2019 року N 895
,
від 6 травня 2020 року N 371

Відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" та частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення громадян доступним житлом відповідно до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

договір про придбання житла - договір, що укладається між одержувачем державної підтримки і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником тощо) відповідно до вимог законодавства з метою забезпечення фінансування будівництва (придбання) житла;

кандидати - громадяни України, що відповідають вимогам цього Порядку та претендують на отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку;

нормативна площа - максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

одержувачі державної підтримки - громадяни України, що відповідають вимогам, визначеним цим Порядком, та отримують державну підтримку відповідно до цього Порядку;

члени сім'ї - особи, що відповідають вимогам, визначеним цим Порядком, дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років), неодружені повнолітні діти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", Житловому, Цивільному та Сімейному кодексах України.

3. Забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

4. Державна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла з урахуванням абзаців другого - четвертого пункту 3 цього Порядку. При цьому одержувачі державної підтримки вносять на свій поточний рахунок, відкритий в банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла.

Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.

5. Для розрахунку обсягу державної підтримки вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничну вартість 1 кв. метра житла. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. N 174, збільшену в 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - 1,25 раза, для інших населених пунктів - опосередковану вартість у відповідній області, а для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва, - 1,5 раза.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується одержувачами державної підтримки за вартістю, визначеною у договорі про придбання житла.

6. Державна підтримка надається виходячи з нормативної площі житла. Розмір державної підтримки розраховується:

виходячи з нормативної площі (21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю). При цьому, якщо члени сім'ї одержувача державної підтримки мають право на отримання державної підтримки у різному розмірі (30 або 50 відсотків), обсягу державної підтримки на 10,5 кв. метра розраховується пропорційно кількості членів сім'ї, які мають право на державну підтримку в розмірі 30 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла відповідно до загальної кількості членів сім'ї, яким надається державна підтримка;

виходячи з ринкової вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування об'єкта, на будівництво (придбання) якого надається державна підтримка, але не більше граничної вартості 1 кв. метра.

7. Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається сім'ям та одиноким особам лише один раз.

Право на отримання державної підтримки вважається використаним з дати отримання одержувачем державної підтримки такого житла у власність.

8. Одержувачі державної підтримки самостійно обирають об'єкти, на будівництво яких можуть спрямовуватися кошти державної підтримки, а також новозбудовані об'єкти (далі - об'єкти фінансування).

При цьому забудовники, продавці, управителі, замовники (далі - забудовники) повинні відповідати таким критеріям:

щодо забудовників не порушено провадження у справі про банкрутство / забудовники не перебувають у стані припинення;

наявність дозвільних документів на виконання будівельних робіт відповідного об'єкта, що відповідають вимогам законодавства (повідомлення про початок виконання будівельних робіт / дозвіл на виконання будівельних робіт тощо), або наявність сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (декларації про готовність об'єкта до експлуатації);

наявність документів, що підтверджують право (власності, користування тощо) на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво відповідного житлового об'єкта;

строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта житлового будівництва підтверджено забудовником документально та не перевищує 12 місяців з дати укладення одержувачем державної підтримки із забудовником договору про придбання житла;

(абзац шостий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

вартість будівництва або продажу 1 кв. метра не перевищує граничну вартість, визначену пунктом 5 цього Порядку.

9. Право на державну підтримку мають:

1) особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;

2) особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;

3) особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655; 2018 р., N 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;

4) особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. N 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 92, ст. 2655; 2018 р., N 162, ст. 564), або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Середньомісячний грошовий дохід кандидатів, зазначених у підпунктах 1 - 4 цього пункту (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.

Внутрішньо переміщена особа отримує державну підтримку для забезпечення доступним житлом з урахуванням місця проживання, засвідченого довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

10. Розгляд пропозицій щодо формування переліку осіб, що претендують на отримання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (далі - перелік кандидатів), та переліку осіб, що у поточному році отримають державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла (далі - перелік одержувачів державної підтримки), на відповідність вимогам цього Порядку здійснюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном (далі - комісія).

До складу комісії включаються за згодою представники Мінреінтеграції.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 371)

Комісія за результатами розгляду наданої Держмолодьжитлом інформації про осіб, яким у поточному році буде надана державна підтримка відповідно до цього Порядку за регіонами із зазначенням категорій громадян, розміру державної підтримки та даних про об'єкт, що придбавається, схвалює перелік одержувачів державної підтримки та розмір державної підтримки, яка буде надана у поточному році за рахунок бюджетних коштів. Перелік одержувачів державної підтримки формується з урахуванням черговості звернення кандидата з відповідною заявою до регіонального управління Держмолодьжитла.

11. Для отримання державної підтримки її одержувач подає регіональному управлінню Держмолодьжитла такі документи:

заяву про надання державної підтримки;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім'ї;

у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

витяг з Державного реєстра речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;

довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи та відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів, повнолітніх членів сім'ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім'ї одержувача державної підтримки);

(абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

письмову згоду кожного повнолітнього члена сім'ї, на якого розраховується розмір державної підтримки щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);

документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір державної підтримки, які разом з ним проживають або зареєстровані;

лист від забудовника про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки;

копії документів, отримані від забудовника відповідно до пункту 8 цього Порядку, завірені в установленому законодавством порядку;

акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції).

Внутрішньо переміщена особа також подає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312) та копії відповідних довідок членів її сім'ї.

Особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", подають копію посвідчення учасника бойових дій та довідку з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

Особи, на яких поширюється дія пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", подають копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Особи, на яких поширюється дія абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", також подають копію посвідчення члена сім'ї загиблого.

У разі звернення уповноваженої особи також подається документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені громадянина.

У разі наявності розбіжностей між відомостями та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно кандидат подає письмові пояснення щодо таких розбіжностей протягом не більше ніж семи робочих днів після отримання ним від регіонального управління Держмолодьжитла письмового повідомлення про факт наявності розбіжностей.

12. Після надходження заяви разом з доданими документами регіональні управління Держмолодьжитла:

розглядають документи, подані особами, які виявили бажання отримати державну підтримку, перевіряють їх та не більше ніж протягом 15 робочих днів інформують заявника про результати розгляду щодо можливості отримання державної підтримки;

формують особові справи одержувачів державної підтримки, щодо яких прийнято рішення про надання державної підтримки (до якої включають заяви, довідки, договори, листи та інші документи, що стосуються забезпечення одержувача державної підтримки та членів його сім'ї доступним житлом);

здійснюють збір та опрацювання документів, наданих забудовниками об'єктів житлового будівництва;

складають висновки про об'єкти житлового будівництва та подають їх Держмолодьжитлу для проведення аналізу об'єкта;

подають Держмолодьжитлу пропозиції стосовно включення кандидата до переліку одержувачів державної підтримки із зазначенням, зокрема, суми державної підтримки та об'єкта фінансування;

письмово інформують одержувачів державної підтримки про прийняте рішення протягом семи днів після отримання рішення комісії (копії протоколу засідання комісії) щодо схвалення переліку одержувачів державної підтримки;

забезпечують зберігання отриманих документів;

здійснюють інші функції, передбачені цим Порядком.

У разі зміни складу сім'ї (народження або смерті члена сім'ї, одруження / розірвання шлюбу, зміни реєстрації місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці) кандидати повинні надати регіональному управлінню Держмолодьжитла підтвердні документи для внесення змін до облікової/реєстраційної справи. Реєстрація та право подальшого перебування на обліку не змінюється та зберігається.

У разі зміни кандидатом місця проживання/перебування в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб або паспорта громадянина України за кандидатом зберігається його попередній обліковий запис і строк перебування на обліку, який ведеться відповідним регіональним управлінням Держмолодьжитла.

У разі зміни складу сім'ї між одержувачем державної підтримки та регіональним управлінням Держмолодьжитла укладається додатковий договір до договору про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла. При цьому розмір наданої державної підтримки не перераховується.

121. Держмолодьжитло та його регіональні управління забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів, здійснюють заходи шляхом укладення відповідного договору щодо виконання забудовниками перед одержувачами державної підтримки своїх зобов'язань з будівництва, прийняття в експлуатацію об'єктів, в яких придбавається житло, та отримання одержувачем державної підтримки документів щодо права власності на житло.

(Порядок доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

13. Для надання державної підтримки Держмолодьжитло:

формує перелік кандидатів та перелік одержувачів державної підтримки відповідно до цього Порядку за регіонами із зазначенням категорій громадян та під час формування переліку одержувачів державної підтримки - інформації про об'єкт, що придбавається, розміру державної підтримки і подає зазначені переліки комісії для схвалення;

інформує регіональні управління Держмолодьжитла про прийняте комісією рішення;

здійснює інші функції, передбачені цим Порядком.

Регіональне управління Держмолодьжитла повідомляє кандидату/одержувачу державної підтримки у письмовій формі про будь-які зміни в обліковій справі із зазначенням підстав протягом 15 днів після внесення таких змін.

14. У разі коли документи, подані кандидатом/одержувачем державної підтримки та членом його сім'ї, не відповідають вимогам цього Порядку, інформація про відмову з обґрунтуванням її причин зазначається на офіційному веб-сайті Держмолодьжитла та надсилається відповідному кандидату/одержувачу державної підтримки у письмовому вигляді протягом семи днів після отримання таких документів.

Кандидат/одержувач державної підтримки протягом семи робочих днів після отримання зазначеної відмови може підготувати пакет необхідних документів з урахуванням зауважень (заміна / внесення змін тощо). Протягом зазначеного періоду реєстраційний номер кандидата в черзі не змінюється.

15. Після отримання повідомлення про надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла одержувач державної підтримки звертається із заявою до банку та відкриває на своє ім'я поточний рахунок.

Одержувач державної підтримки, регіональне управління Держмолодьжитла укладають договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла (далі - договір про обслуговування коштів), відповідно до якого одержувач державної підтримки доручає регіональному управлінню Держмолодьжитла розпоряджатися коштами на поточному рахунку, які складаються із суми вартості об'єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування), з метою будівництва (придбання) доступного житла. Сума винагороди (відшкодування) Держмолодьжитлу за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить 0,7 відсотка розміру державної підтримки.

Після укладення договору про обслуговування коштів одержувач державної підтримки вносить на поточний рахунок, відкритий в банку, кошти у розмірі та у строк, що встановлені таким договором.

Регіональне управління Держмолодьжитла після сплати одержувачем державної підтримки у строки та у розмірі, що визначені у договорі про обслуговування коштів, частини вартості житла подає до територіальних органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, платіжне доручення про перерахування державної підтримки на поточний рахунок громадянина, відкритий в банку.

Обов'язковою умовою договору про обслуговування коштів є зобов'язання одержувача державної підтримки щороку протягом трьох років з моменту укладення такого договору надавати підтвердження права власності на придбане або збудоване житло шляхом подання у паперовій формі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на кожного члена сім'ї, що бере участь у програмі, отриманої не раніше ніж за три дні до подання такої інформації до регіонального управління Держмолодьжитла, про підтвердження права власності на придбане або збудоване житло.

Протягом п'яти робочих днів після надходження на поточний рахунок одержувача державної підтримки коштів державної підтримки та всієї суми коштів на будівництво (придбання) доступного житла (накопичення на поточному рахунку одержувача державної підтримки повної вартості об'єкта фінансування) між одержувачем державної підтримки та забудовником укладається договір про придбання житла, в якому повинна бути передбачена відповідальність забудовника за порушення строку введення в експлуатацію об'єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло.

У разі відчуження одержувачем державної підтримки житла, придбаного ним із залученням коштів державної підтримки, за умови перебування такого житла у власності одержувача державної підтримки менше трьох років кошти отриманої державної підтримки підлягають поверненню до державного бюджету.

16. Регіональні управління Держмолодьжитла після забезпечення одержувачів державної підтримки доступним житлом письмово інформують відповідні центральні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які ведуть облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та органи, що ведуть Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, про використання одержувачами державної підтримки свого права на отримання державної підтримки, а також про забезпечення їх доступним житлом. Регіональні управління Держмолодьжитла інформують Мінсоцполітики про використання одержувачами державної підтримки, що мають статус внутрішньо переміщеної особи, свого права на отримання державної підтримки.

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон, одержувачами бюджетних коштів - Держмолодьжитло та його регіональні управління.

Для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості Держмолодьжитло укладає договори про взаємодію з банками щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків для надання державної підтримки, в яких обов'язково передбачається умова стосовно безспірного списання регіональними управліннями Держмолодьжитла з поточного рахунка одержувача державної підтримки коштів для будівництва (придбання) доступного житла. Такі договори можуть також містити норми взаємодії щодо надання банками кредитів на будівництво (придбання) житла.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на надання державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. N 819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом".

4. Мінрегіон здійснює розподіл бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями пропорційно чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні.

Мінрегіон на підставі інформації, наданої Держмолодьжитлом до 15 листопада поточного року, про відсутність в регіонах об'єктів, на будівництво (придбання) яких може надаватися державна підтримка, може здійснювати коригування розподілу бюджетних коштів між адміністративно-територіальними одиницями.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

Коригування розподілу бюджетних коштів здійснюється пропорційно кількості громадян, що відповідають вимогам Порядку, зазначеного у пункті 3 цього Порядку, та претендують на отримання державної підтримки в адміністративно-територіальних одиницях.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

Мінрегіон здійснює до 1 грудня поточного року у межах наявного залишку бюджетних коштів коригування розподілу зазначених коштів між адміністративно-територіальними одиницями відповідно до розрахунків щодо потреби в коштах, наданих Держмолодьжитлом.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

5. Одержувач бюджетних коштів подає Мінрегіону:

інформацію про кандидатів, які претендували на отримання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та про одержувачів державної підтримки, які у поточному році отримали таку державну підтримку відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, за регіонами із зазначенням категорій громадян, розміру державної підтримки та інформації про об'єкт, що придбавається;

щомісяця до 10 числа звіт про використання бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів житлового будівництва.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Мінрегіон подає щомісяця до 20 числа Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 р. N 895)

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 14, ст. 436).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 509 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 48, ст. 1583).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 р. N 719 "Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 63, ст. 2186).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 568 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1682).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 193 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 753).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. N 77 "Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 10, ст. 383).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. N 708 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 140 і від 29 лютого 2012 р. N 193" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 77, ст. 2379).

____________

Опрос