Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 сентября 2017 г. N 684

КМ Украины
Постановление КМ от 19.09.2018 № 806
действует с 09.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. N 806

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. N 684

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. N 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 76, ст. 2325) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. N 684

1. Назву та пункт 1 постанови після слова "дітей" доповнити словом "дошкільного,".

2. У Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова "дітей" доповнити словом "дошкільного,";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти.";

3) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"вихованці - особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

діти дошкільного віку - особи віком від 3 до 6 (7) років;".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"заклад освіти - заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти.";

абзац сьомий після слів "Про загальну середню освіту" доповнити словами ", "Про дошкільну освіту";

4) абзац перший пункту 4 після слів "Облік дітей" доповнити словами "дошкільного та";

5) у підпункті 3 пункту 5 слова "загальноосвітніми навчальними закладами" та "загальноосвітніх навчальних закладів" замінити відповідно словами "закладами загальної середньої освіти" та "закладів загальної середньої освіти";

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Структурні підрозділи з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію" і "Про захист персональних даних" мають право:

для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти - інформацію про кількість їх вихованців;

для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.";

7) у пункті 8:

в абзаці першому після слів "здійснює їх обробку" доповнити словами "з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію" і "Про захист персональних даних", а слова "звіряє їх" замінити словами "звіряє дані про дітей шкільного віку";

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному структурному підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов'язані надати необхідні документи відповідному структурному підрозділу. Батьки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації.

Інформація про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) дитини, дату її народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312; 2016 р., N 46, ст. 1669);

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207);

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561);

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відповідно до цього Порядку.

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом сімнадцятим;

8) у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що затверджені МОН.";

абзац другий після слів "кількість дітей" доповнити словами "дошкільного та";

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом. ";

10) у пункті 14:

абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.";

абзац другий після слів "веденням обліку" доповнити словами "вихованців та";

11) у тексті Порядку слова "навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад освіти" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос