Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности, связанной с использованием и охраной земель, и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра

КМ Украины
Постановление КМ от 03.10.2018 № 801
действует с 19.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2018 р. N 801

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, є:

категорія землі за її основним цільовим призначенням;

дотримання вимог законодавства під час використання та охорони земель;

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність;

місце розташування земельної ділянки.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за проведенням суб'єктами господарювання господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

власником землі та землекористувачем, у тому числі орендарем, не здійснюються заходи з використання та охорони земель, передбачені затвердженою в установленому порядку документацією із землеустрою

погіршується якісний стан земель

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність

відбувається ерозія, виснаження, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, підтоплення та зниження родючості ґрунтів, заростання земельних ділянок бур'янами, чагарниками і дрібноліссям

погіршується якісний стан земель

-"-

Навколишнє природне середовище (О4)

земельні ділянки використовуються власником та землекористувачем не за їх цільовим призначенням

погіршується (знищується) якісний стан земель, відбувається негативний екологічний вплив на навколишнє природне середовище
знищуються об'єкти природно-заповідного фонду

категорія землі за її основним цільовим призначенням

не здійснено зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей

відбувається знищення родючого шару ґрунту

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність

Інші суспільні інтереси (О6)

відсутня державна реєстрація прав на земельну ділянку

наносяться збитки державі від несправляння плати за землю

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність

зменшуються можливості щодо вирішення земельних спорів та захисту прав на землю інших суб'єктів

місце розташування земельної ділянки

власником і землекористувачем, в тому числі орендарем, межі земельних ділянок не дотримуються

порушуються права власників та користувачів суміжних земельних ділянок

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність
місце розташування земельної ділянки

земельні ділянки самовільно зайняті

наносяться збитки державі від несправляння плати за землю
завдається шкода фізичним та юридичним особам у вигляді перешкод у користуванні земельними ділянками та недоотриманої вигоди
знищуються об'єкти культурної спадщини

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність
дотримання вимог законодавства під час використання та охорони земель
місце розташування земельної ділянки
категорія землі за її основним цільовим призначенням

у разі припинення або розірвання договору оренди землі земельну ділянку на умовах, визначених договором, орендарем не повернуто орендодавцеві

наносяться збитки власникам земель всіх форм власності (державної, комунальної та приватної) у вигляді недоотриманого доходу

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність
дотримання вимог законодавства під час використання та охорони земель
місце розташування земельної ділянки

втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників для цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, не відшкодовано

недоотримання бюджетних коштів, які використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі

площа землі, на якій провадиться господарська діяльність

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з використанням та охороною земель

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Площа землі, на якій провадиться господарська діяльність

0 гектарів

0

до 100 гектарів

6

від 100 до 500 гектарів

10

від 500 до 1000 гектарів

20

від 1000 до 5000 гектарів

30

від 5000 гектарів

41

2. Категорія землі за її основним цільовим призначенням

землі сільськогосподарського призначення

1

землі сільськогосподарського призначення (особливо цінні)

11

землі житлової та громадської забудови

10

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

20

землі оздоровчого призначення

15

землі рекреаційного призначення

15

землі історико-культурного призначення

20

землі лісогосподарського призначення

15

землі водного фонду

15

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

15

3. Дотримання вимог законодавства під час використання та охорони земель

виявлення протягом останніх трьох років порушення земельного законодавства, яке усунуто в добровільному порядку

6

притягнення протягом останніх трьох років посадової особи суб'єкта господарювання до адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства

11

притягнення протягом останніх трьох років посадової особи суб'єкта господарювання до кримінальної відповідальності за порушення земельного законодавства

20

4. Місце розташування земельної ділянки

за межами населених пунктів

1

в межах сіл

3

в межах селищ міського типу

6

в межах міст з чисельністю населення до 200 тис. жителів

9

в межах міст з чисельністю населення понад 200 тис. жителів

12

____________

Опрос