Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы деятельности Украинского института национальной памяти

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 03.10.2018 № 799
действует с 01.01.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2018 р. N 799

Київ

Деякі питання діяльності Українського інституту національної пам'яті

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Українського інституту національної пам'яті щодо утворення міжрегіональних територіальних органів Українського інституту національної пам'яті як структурних підрозділів його апарату за переліком згідно з додатком.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882) і від 12 листопада 2014 р. N 684 "Деякі питання Українського інституту національної пам'яті" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 98, ст. 2840) зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПЕРЕЛІК
міжрегіональних територіальних органів Українського інституту національної пам'яті

Західний міжрегіональний відділ

Південний міжрегіональний відділ

Південно-східний міжрегіональний відділ

Північно-східний міжрегіональний відділ

Центральний міжрегіональний відділ

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 і від 12 листопада 2014 р. N 684

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 у позиції "Український інститут національної пам'яті" цифри "70" і "67" замінити відповідно цифрами "97" і "94".

2. У Положенні про Український інститут національної пам'яті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. N 684:

1) доповнити Положення пунктами 51 і 52 такого змісту:

"51. Інститут з метою організації своєї діяльності:

1) координує та контролює діяльність своїх міжрегіональних територіальних органів;

2) здійснює добір кадрів в апарат Інституту та на керівні посади в його міжрегіональні територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Інституту, його міжрегіональних територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Інституту, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку.

52. Інститут здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку міжрегіональні територіальні органи.";

2) у пункті 10:

підпункт 2 після слова "Інституті" доповнити словами ", його міжрегіональних територіальних органах";

доповнити пункт підпунктами 71, 101 - 103, 121, 122, 151, 152 такого змісту:

"71) скасовує повністю чи в окремій частині акти міжрегіональних територіальних органів Інституту;";

"101) затверджує за погодженням з Міністром культури структуру міжрегіональних територіальних органів Інституту;

102) затверджує штатний розпис та кошторис міжрегіональних територіальних органів Інституту;

103) затверджує положення про міжрегіональні територіальні органи Інституту;";

"121) призначає на посаду за погодженням із Міністром культури та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посади керівників міжрегіональних територіальних органів Інституту;

122) за погодженням з Міністром культури призначає на посаду, звільняє з посади заступників керівників міжрегіональних територіальних органів Інституту;";

"151) вносить Міністру культури пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади і коштів, передбачених на його утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України міжрегіональних територіальних органів Інституту, які є юридичними особами публічного права;

152) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Інституту і коштів, передбачених на утримання Інституту, ліквідує, реорганізує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром культури міжрегіональні територіальні органи Інституту як структурні підрозділи апарату Інституту;";

підпункт 16 після слова "Інституту" доповнити словами ", керівників його міжрегіональних територіальних органів";

підпункт 22 після слова "Інституту" доповнити словами ", його міжрегіональних територіальних органів".

____________

Опрос