Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждениях критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за топографо-геодезической и картографической деятельностью Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 19.09.2018 № 765
действует с 04.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. N 765

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, належать:

види виконуваних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Навколишнє природне середовище (О4)

порушення вимог нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності під час виконанні робіт на об'єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку, - атомної енергетики; видобування нафти і природного газу; вугільної, гірничодобувної промисловості; будівництва гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем; будівництва аеропортів, залізничних вузлів і вокзалів, автовокзалів, річкових і морських портів, залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів

екологічна шкода (пошкодження, руйнування або знищення об'єктів, споруд, будівель, що завдало шкоди навколишньому природному середовищу через виконання топографо-геодезичних вишукувань з порушенням вимог законодавства)

провадження діяльності, пов'язаної з виконанням певних видів топографо-геодезичних і картографічних робіт

Національна безпека держави (О5)

розголошення інформації з обмеженим доступом щодо місцезнаходження об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

загроза національній безпеці та обороні:
небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму;
викриття дислокації об'єктів оборонного значення

провадження діяльності, пов'язаної з виконанням певних видів топографо-геодезичних і картографічних робіт

Інші суспільні інтереси (О6)

виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення, які фінансуються за рахунок державного бюджету, з порушенням вимог нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

збільшення витрат державних коштів

-"-

виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення для забезпечення кадастрової та містобудівної діяльності:
створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення;
створення і оновлення картографічної основи державних кадастрів (земельного, водного, лісового, містобудівного кадастрів, кадастру родовищ і проявів корисних копалин, кадастру природних лікувальних ресурсів, кадастрів тваринного і рослинного світу);
створення місцевих систем координат;
створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території;
проектування, будівництво і реконструкція об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
створення інженерної та транспортної інфраструктури, які фінансуються за рахунок органів місцевого самоврядування, з порушенням вимог нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

збільшення витрат коштів органів місцевого самоврядування

-"-

систематичне порушення законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

погіршення якості топографо-геодезичних робіт, збільшення витрат замовника

додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

 

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Провадження діяльності, пов'язаної з виконанням певних видів топографо-геодезичних і картографічних робіт

1) провадження діяльності, пов'язаної з виконанням топографо-геодезичних робіт на об'єктах, що становлять підвищену екологічну небезпеку, - атомної енергетики; видобування нафти і природного газу; вугільної, гірничодобувної промисловості; будівництва гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем; будівництва аеропортів, залізничних вузлів і вокзалів, автовокзалів, річкових і морських портів, залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів та/або на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного призначення

41

2) провадження діяльності, пов'язаної з виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення для забезпечення кадастрової діяльності:

створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення;

створення і оновлення картографічної основи державних кадастрів (земельного, водного, лісового, містобудівного кадастрів, кадастру родовищ і проявів корисних копалин, кадастру природних лікувальних ресурсів, кадастрів тваринного і рослинного світу);

створення місцевих систем координат та/або топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення для забезпечення містобудівної діяльності;

створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території;

проектування, будівництво і реконструкція об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

створення інженерної та транспортної інфраструктури

21

3) провадження суб'єктами господарювання діяльності, пов'язаної з виконанням інших видів топографо-геодезичних і картографічних робіт, які не зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту

1

2. Додержання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

1) суб'єкти, які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили два або більше порушень вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

38

2) суб'єкти, які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили одне порушення вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

20

3) суб'єкти, які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушення вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

0

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. N 976 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 6, ст. 162).

2. Пункт 33 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

3. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 949 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 100, ст. 3082).

4. Пункт 21 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос