Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка затребования образцов посадочного материала родительских компонентов объекта заявки

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 19.09.2018 № 756
редакция действует с 22.05.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. N 756

Київ

Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 19 травня 2021 року N 489

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки

(У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінагрополітики" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року N 489)

1. Цей Порядок визначає процедуру та випадки затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки.

2. Терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про охорону прав на сорти рослин" та "Про насіння і садивний матеріал".

3. Зразки посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки можуть бути затребувані у таких випадках:

з метою проведення кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність і зберігання у разі відсутності звернення заявника про врахування результатів експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці, які надаються за визначеною процедурою;

у разі отримання Мінагрополітики відповідного запиту Організації економічного співробітництва та розвитку щодо Схем сортової сертифікації, до яких приєдналася Україна;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

відповідно до рішення суду.

4. За зверненням заявника Мінагрополітики зараховує результати експертизи батьківських компонентів, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці. У разі врахування результатів експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої іншої держави-учасниці, заявник надає зразок виключно для зберігання.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

5. У випадку, коли батьківський компонент (лінія, гібрид) входить до складу декількох гібридів одного заявника, затребування зразків насіння цього батьківського компонента для кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність здійснюється один раз під час першої подачі для експертизи цього компонента в Україні.

6. Затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів здійснює Мінагрополітики.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Перелік ботанічних таксонів, у межах якого здійснюється затребування дослідних зразків батьківських компонентів об'єкта заявки, кількість зразка встановлені Правилами складання та подання заявки на сорт рослин, затвердженими наказом Мінагрополітики від 28 лютого 2018 р. N 110.

7. Для здійснення затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки Мінагрополітики надсилає документальне підтвердження, що ці зразки ввозяться для проведення державної науково-технічної експертизи заявки, у якому зазначається місце та строки поставки зразка.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

8. Перед затребуванням дослідного зразка батьківських компонентів об'єкта заявки проводиться перевірка наявності відповідних зразків на зберіганні.

За умови відсутності дослідного зразка батьківських компонентів Мінагрополітики готує затребування.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

9. Отримання зразків батьківських компонентів об'єкта заявки оформляється шляхом складення акта приймання-передачі у двох примірниках за формою згідно з додатком 1.

10. Акт реєструють у відповідному журналі, який ведеться у паперовому та електронному вигляді.

11. Заявник забезпечує достовірність відомостей та відповідність документів, наданих у визначених супровідних документах до зразка батьківського компонента.

Зразок має супроводжуватися етикеткою дослідного зразка, копією акта приймання-передачі зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки.

12. Мінагрополітики забезпечує належне зберігання зразків батьківських компонентів об'єкта заявки протягом строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, майнового права інтелектуальної власності на поширення.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

13. Заявнику протягом 14 робочих днів з дня отримання вимоги готується та надсилається інформація про всі дії, які відбуваються із зразками батьківських компонентів під час зберігання.

14. Мінагрополітики забезпечує облік та відображення відомостей про зразки батьківських компонентів об'єкта заявки в електронному та паперовому вигляді.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Відомості обліковуються та відображаються в електронному та паперовому вигляді.

15. Для тих ботанічних таксонів, для яких відсутні умови, які б забезпечували зберігання офіційних зразків як біологічних об'єктів, Мінагрополітики може зобов'язати володільця патенту зберігати офіційний зразок об'єкта заявки протягом строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

16. Протягом трьох місяців після припинення строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин Мінагрополітики забезпечує утилізацію отриманих зразків батьківських компонентів об'єкта заявки. Відомості про утилізацію зразків обліковуються у відповідному журналі, який ведеться в паперовому та електронному вигляді.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

17. Утилізація зразків батьківських компонентів об'єкта заявки на сорт рослин здійснюється в присутності заявника із складенням відповідного акта за формою згідно з додатком 2. За наявності письмового погодження заявника утилізацію може бути проведено без його присутності.

 

АКТ
приймання-передачі зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об'єкта заявки

____________
           (дата)

Я, представник ________________________________________________________________________
                                                                                                             (найменування)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
з однієї сторони, прийняв та заявник _____________________________________________________
                                                                                                                                      (найменування)
в особі ________________________________________________________________, з іншої сторони,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
передав зразки батьківських компонентів об'єкта заявки у ________ році.

Порядковий номер

Назва ботанічного таксона

Назва

Кількість, кілограмів, штук

Примітки

батьківського компонента

до сорту (сортів)

 

 

 

 

 

 

Передав

Прийняв

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

АКТ
про утилізацію зразка посадкового матеріалу батьківського компонента об'єкта заявки

_____________
            (дата)

Комісія у складі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в присутності _________________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування заявника)

склала цей акт про таке:

у зв'язку із закінченням строку дії майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин комісія провела утилізацію зразка посадкового матеріалу батьківського компонента об'єкта заявки (необхідне підкреслити).

Зразок посадкового матеріалу батьківського компонента об'єкта заявки ________________________ на сорт _________________ ботанічного таксона _______________ кількістю ___________________
                                                                                                                                                                                         (кілограмів, штук)
утилізований.

Голова комісії

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________
(підпис)

члени комісії

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________
(підпис)

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________
(підпис)

 

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________
(підпис)

____________

Опрос