Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления туроператорской деятельности, подлежащей лицензированию, и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственным агентством развития туризма

КМ Украины
Постановление КМ от 19.09.2018 № 747
редакция действует с 02.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р. N 747

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством розвитку туризму

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 25.06.2020 р. N 527)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 25 червня 2020 року N 527

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством розвитку туризму, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 25.06.2020 р. N 527)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 153 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 743);

пункт 38 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством розвитку туризму

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 25.06.2020 р. N 527)

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:

вид туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний та внутрішній туризм);

обсяг наданих туристичних послуг (кількість туристів, які скористалися послугами туроператорів протягом року, що передує плановому періоду);

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю);

наявність рішення суду, що набрало законної сили, про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг до туроператора або іншого цивільного позову, яким підтверджується ненадання або неналежне надання послуг туроператором, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єктів господарювання, які провадять туроператорську діяльність, до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - високий ступінь ризику;

від 21 до 40 балів - середній ступінь ризику;

від 0 до 20 балів - незначний ступінь ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснюються Держтуризмом з такою періодичністю:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 25.06.2020 р. N 527)

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Життя та здоров'я людини (О1)

незабезпечення туроператором обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування туристів, що здійснюють туристичні подорожі

заподіяння шкоди здоров'ю споживача туристичних послуг

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2)

ненадання або надання не в повному обсязі споживачу туристичних послуг інформації про туристичний продукт до укладення договору на туристичне обслуговування

заподіяння моральної шкоди споживачу туристичних послуг

- " -

відсутність власного веб-сайта ліцензіата

обмеження споживача туристичних послуг у можливості отримати інформацію про туристичний продукт

- " -

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

провадження туроператорської діяльності за відсутності фінансового забезпечення туроператора

завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)

надання послуг з туризму, вид якого не зазначений в ліцензії на провадження туроператорської діяльності

- " -

вид туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний та внутрішній туризм)

неукладення туроператором договору на туристичне обслуговування в письмовій або електронній формі

- " -

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)

ненадання туристу платіжного документа (корінця прибуткового ордера, квитанції, касового чека тощо), що підтверджує оплату туристом вартості туристичних послуг, що надаються туроператором

- " -

- " -

відсутність агентських договорів з туристичним агентом про провадження посередницької діяльності з надання комплексу туристичних послуг, сформованих ліцензіатом, копій документів, що підтверджують фінансове забезпечення цивільної відповідальності ліцензіата перед туристами (гарантія банку або іншої кредитної установи)

- " -

- " -

ненадання або надання не в повному обсязі туроператором послуг з туристичного обслуговування, визначених у договорі на туристичне обслуговування, що підтверджено рішенням суду

завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг

наявність рішення суду, що набрало законної сили, про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг до туроператора або іншого цивільного позову, яким підтверджується ненадання або неналежне надання послуг туроператором, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

Інші суспільні інтереси (О6)

відсутність інформаційної вивіски або інформаційної таблички із зазначенням повного найменування ліцензіата у місці провадження туроператорської діяльності

заподіяння моральної шкоди споживачу туристичних послуг

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)

відсутність оргтехніки, програмного забезпечення, засобів телефонного зв'язку та доступу до Інтернету у місці провадження туроператорської діяльності

завдання матеріальних збитків споживачу туристичних послуг

- " -

відсутність інформації про режим роботи ліцензіата у місці провадження туроператорської діяльності

заподіяння моральної шкоди споживачу туристичних послуг

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)

відсутність на видному та доступному для туриста місці в тій частині місця провадження туроператорської діяльності, де здійснюється укладення договорів на туристичне обслуговування, інформації та документів, визначених ліцензійними умовами провадження туроператорської діяльності

порушення вимог законодавства про захист прав споживачів

наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)

неподання щорічного статистичного звіту до органу ліцензування у строк, визначений ліцензійними умовами

відсутність достовірної інформації в органі ліцензування

обсяг наданих туристичних послуг (кількість туристів, які скористалися послугами туроператорів протягом року, що передує плановому періоду)

 

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

Вид туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний та внутрішній туризм)*

надання туроператором послуг з виїзного туризму (організація подорожей громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до інших країн)

15

надання туроператором послуг з в'їзного туризму (організація подорожей в межах України осіб, які постійно не проживають на її території)

10

надання туроператором послуг з внутрішнього туризму (організація подорожей в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території)

5

Обсяг наданих туристичних послуг (кількість туристів, які скористалися послугами туроператорів протягом року, що передує плановому періоду)

надання протягом року туристичних послуг 20001 і більше туристам

20

надання протягом року туристичних послуг від 1001 до 20000 туристам

15

надання протягом року туристичних послуг менш як 1000 туристам

10

Наявність протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, встановлених за результатами заходів державного нагляду (контролю)**

порушення туроператором організаційних вимог щодо провадження туроператорської діяльності

15

порушення туроператором кадрових вимог щодо провадження туроператорської діяльності

10

порушення туроператором технологічних вимог щодо провадження туроператорської діяльності

5

Наявність рішення суду, що набрало законної сили, про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг до туроператора або іншого цивільного позову, яким підтверджується ненадання або неналежне надання послуг туроператором, протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

ненадання або надання не в повному обсязі туроператором послуг з туристичного обслуговування, визначених у договорі на туристичне обслуговування, що підтверджено рішенням суду

20

____________
* За надання послуг з виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму органом державного нагляду (контролю) нараховується 30 балів, з в'їзного та внутрішнього туризму - 15, з внутрішнього туризму - 5 балів.

** За одночасне порушення організаційних, кадрових та технологічних вимог щодо провадження туроператорської діяльності органом державного нагляду (контролю) нараховується 30 балів, організаційних та кадрових вимог - 25, кадрових та технологічних вимог - 15, технологічних вимог - 5 балів.

____________

Опрос