Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора научных, научно-технических работ, планируемых к выполнению за счет средств государственного бюджета

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 12.09.2018 № 739
действует с 20.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2018 р. N 739

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до частини шостої статті 58 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету (далі - конкурс), та їх виконавців.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець наукової, науково-технічної роботи - підприємство, установа або організація, визначені переможцем за результатами конкурсу;

2) заявка на участь у конкурсі (далі - заявка) - документ, оформлений учасником конкурсу за встановленою організатором конкурсу формою;

3) організатор конкурсу - головний розпорядник бюджетних коштів або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, виконавець бюджетної програми, який уповноважений головним розпорядником бюджетних коштів на проведення конкурсу;

4) учасник конкурсу - підприємство, установа або організація, яким (якою) подано документи для участі в конкурсі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3. Проведення конкурсу відповідно до положень цього Порядку є обов'язковим у випадках:

1) формування державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки;

2) визначення наукових і науково-технічних робіт, що спрямовані на:

реалізацію законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

на виконання завдань та заходів державних цільових наукових і науково-технічних програм;

3) визначення установ, підприємств або організацій, які виконуватимуть наукові, науково-технічні роботи за рахунок коштів державного бюджету, без проведення процедур закупівлі відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі".

4. Положення цього Порядку щодо конкурсу наукових, науково-технічних робіт у межах міжнародного науково-технічного співробітництва застосовуються в частині, що не суперечить міжнародним договорам України у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

5. Дія цього Порядку не поширюється на формування:

державного оборонного замовлення в частині, що стосується задоволення наукових потреб із забезпечення національної безпеки і оборони;

переліку наукових, науково-технічних робіт, що фінансуються Національним фондом досліджень України;

переліку наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, інформація щодо яких становить державну таємницю.

6. Конкурс проводиться з дотриманням принципів законності, рівності умов для учасників конкурсу, прозорості, відкритості, об'єктивності, уникнення конфлікту інтересів.

7. Метою проведення конкурсу є відбір наукових, науково-технічних робіт, спрямованих на отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів відповідно до актуальних потреб економіки, суспільства та національної безпеки.

8. Для проведення фахових консультацій та надання наукових рекомендацій, підготовки та проведення конкурсу організатор конкурсу утворює конкурсну комісію.

Не менше половини складу конкурсної комісії повинні становити особи, які не є працівниками організатора конкурсу.

Положення про конкурсну комісію та її персональний склад затверджується рішенням організатора конкурсу.

Функції конкурсної комісії можуть бути покладені організатором конкурсу на допоміжний орган, утворений ним в установленому порядку, або на його наукову (науково-технічну) раду за умови дотримання вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку щодо складу конкурсної комісії.

9. Проведення конкурсу здійснюється за такими етапами:

прийняття рішення про проведення конкурсу;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

приймання (одержання) документів, поданих учасниками конкурсу, у тому числі здійснення реєстрації заявок;

попередній розгляд поданих учасниками конкурсу заявок та доданих до них документів на відповідність вимогам, встановленим умовами конкурсу;

проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок;

формування конкурсною комісією з урахуванням результатів наукової і науково-технічної експертизи заявок пропозицій щодо переліку наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, та їх виконавців (переможців конкурсу);

прийняття організатором конкурсу рішення щодо затвердження результатів конкурсу;

оприлюднення результатів конкурсу.

10. Організатор конкурсу приймає рішення про проведення конкурсу та розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу.

11. Оголошення про проведення конкурсу має містити такі розділи:

тематику наукових, науково-технічних робіт, що подаються на конкурс;

умови та місце проведення конкурсу;

вимоги до учасників конкурсу;

відомості про строки розгляду заявок і підбиття результатів конкурсу;

інші обов'язкові умови конкурсу.

Зразок форми заявки та рекомендації щодо її заповнення є обов'язковими додатками до оголошення про проведення конкурсу.

Організатор конкурсу встановлює обов'язкові вимоги для учасників конкурсу щодо надання документального підтвердження з метою встановлення відсутності підстав для відхилення заявки учасника конкурсу відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 118 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 730), із зазначенням способів такого підтвердження.

Організатор конкурсу обов'язково зазначає в оголошенні про проведення конкурсу:

основні відомості щодо порядку виконання за рахунок коштів державного бюджету визначених за результатами конкурсу наукових, науково-технічних робіт;

загальний обсяг видатків державного бюджету, передбачений законом про державний бюджет на відповідний рік для фінансування наукових, науково-технічних робіт, що будуть відібрані за результатами конкурсу.

12. Датою початку конкурсу є дата оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

На конкурс наукові, науково-технічні роботи подаються у формі заявки, заповненої учасником конкурсу.

Строк подання заявок не може встановлюватися менше ніж 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Кінцевий строк подання заявок зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

13. Тематика, за якою подаються на конкурс наукові, науково-технічні роботи, визначається організатором конкурсу відповідно до цілей та напрямів державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, визначених статтею 45 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", з урахуванням пропозицій конкурсної комісії, зокрема, відповідно до:

законодавчо визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

переліку завдань та заходів державної цільової наукової (науково-технічної) програми, на виконання яких спрямовані наукові, науково-технічні роботи;

пріоритету (пріоритетів) у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва.

14. У розділі "Умови та місце проведення конкурсу" оголошення про проведення конкурсу наводяться:

загальні положення щодо проведення конкурсу з посиланням на відповідні нормативно-правові акти;

критерії, за якими здійснюється конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт (зокрема відповідність меті, тематиці, умовам конкурсу; відповідність запланованого кінцевого результату актуальним потребам економіки, суспільства та національної безпеки);

перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою;

вимоги до учасників конкурсу (організатор конкурсу може визначити коло підприємств, установ та організацій, які можуть брати участь в конкурсі, наприклад, тільки такі, що належать до сфери його управління або перебувають у його віданні, або не застосовувати жодних обмежень; зазначити вимогу щодо неможливості реєстрації двох або більше заявок, де науковим керівником виступає одна і та сама особа; зазначити вимогу підтвердження факту того, що наукова, науково-технічна робота не подана на інший конкурс з метою отримання фінансування за рахунок коштів державного бюджету; зазначити вимогу щодо того, що основним місцем роботи наукового керівника має бути підприємство, установа або організація, які подають заявку);

перелік підстав для відхилення заявки за результатами попереднього розгляду (зокрема невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі, що встановлена організатором конкурсу, подання учасником конкурсу пакета документів не в повному обсязі, наведення у поданих учасником конкурсу документах недостовірних відомостей);

кінцевий строк подання заявок учасниками конкурсу;

спосіб відкликання заявки учасником конкурсу до закінчення кінцевого строку подання заявок;

телефони для довідок з питань конкурсу, спосіб подання документів для участі в конкурсі, поштова та електронна адреси для листування.

15. Зразок форми заявки та рекомендації щодо її заповнення організатор конкурсу розміщує на своєму офіційному веб-сайті разом з оголошенням про проведення конкурсу.

Форма заявки має містити такі обов'язкові поля для заповнення:

назва наукової, науково-технічної роботи;

найменування тематики, за якою подається на конкурс наукова, науково-технічна робота;

інформація про наукового керівника та безпосередніх виконавців наукової, науково-технічної роботи;

найменування учасника конкурсу, його місцезнаходження;

мета наукової, науково-технічної роботи та перелік її основних завдань;

детальний зміст наукової, науково-технічної роботи, обґрунтування спроможності її виконання учасником конкурсу (наявність матеріально-технічної бази, обладнання, кваліфікованих фахівців, відповідного доробку її безпосередніх виконавців - опублікованих результатів попередніх досліджень і напрацювань, покладених в основу наукової, науково-технічної роботи; наявність чинних відповідно до статей 425 та 465 Цивільного кодексу України охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності, право на використання яких відповідно до статті 426 Цивільного кодексу України належить учаснику конкурсу, наукових публікацій; наявність досвіду роботи безпосередніх виконавців, зокрема наукового керівника, за визначеною тематикою тощо);

календарний план виконання наукової, науково-технічної роботи із зазначенням змісту та обсягу робіт субвиконавця (субвиконавців) відповідно до статті 893 Цивільного кодексу України у разі, коли передбачається його (їх) залучення;

обґрунтування переваг очікуваної наукової або науково-технічної продукції порівняно з існуючими аналогами на підставі порівняльного аналізу;

опис наукової або науково-технічної продукції, яка буде створена в результаті виконання наукової, науково-технічної роботи із наведенням її очікуваних якісних та кількісних (технічних) характеристик та/або параметрів, а також національних стандартів, що застосовуються до такого виду продукції тощо;

обсяг фінансування, необхідний для виконання наукової, науково-технічної роботи з наданням відповідного обґрунтування за статтями витрат;

опис шляхів та способів подальшого використання в суспільній практиці результатів виконання наукової, науково-технічної роботи;

інформація про потенційних споживачів та (або) виробників наукової, науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання наукової, науково-технічної роботи, тощо.

За рішенням організатора конкурсу форма заявки може містити також додаткові поля для заповнення.

16. Організатор конкурсу за наявності технічної можливості може встановити порядок подання заявок в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису керівника учасника конкурсу відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

17. Організатор конкурсу встановлює процедуру приймання (одержання), реєстрації та попереднього розгляду заявок.

Документи учасника конкурсу, що надійшли після зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу кінцевого строку подання заявок, не розглядаються.

Заміна або внесення уточнень до поданих учасником конкурсу документів не допускаються.

Організатор конкурсу може передбачити можливість відкликання учасником конкурсу поданої заявки в межах визначеного оголошенням про проведення конкурсу строку подання заявок.

18. Організатор конкурсу здійснює попередній розгляд поданих учасниками конкурсу заявок та доданих до них документів.

Невідповідність переліку та оформлення поданих учасником конкурсу документів вимогам, визначеним умовами конкурсу, є підставою для їх відхилення організатором конкурсу за формальними ознаками.

19. Заявки, що не відхилені після попереднього розгляду, надсилаються організатором конкурсу для проведення первинної наукової і науково-технічної експертизи відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

20. Замовником наукової і науково-технічної експертизи заявок виступає організатор конкурсу.

Експертизу кожної заявки здійснюють не менше ніж два експерти, які надають окремі висновки наукової і науково-технічної експертизи.

Перелік найбільш вагомих критеріїв, за якими здійснюється оцінювання заявок, із зазначенням (за потреби) порядку пріоритетності та вагових коефіцієнтів окремих критеріїв оприлюднюється організатором конкурсу разом з умовами конкурсу.

У випадку суттєвої розбіжності оцінок експертів щодо однієї і тієї ж заявки призначається повторна експертиза цієї заявки.

З метою забезпечення прийняття неупереджених рішень під час проведення наукової і науково-технічної експертизи заявок експерти мають уникати конфлікту інтересів відповідно до статей 4 та 21 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

21. Розгляд заявок з урахуванням їх відповідності критеріям, визначеним організатором конкурсу відповідно до абзацу третього пункту 14 цього Порядку, та результатів наукової і науково-технічної експертизи здійснюється на засіданні конкурсної комісії.

За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку наукових, науково-технічних робіт, рекомендованих конкурсною комісією до виконання за рахунок коштів державного бюджету, та їх виконавців із зазначенням розподілу коштів за науковими, науково-технічними роботами на відповідні роки виконання у межах видатків загального фонду державного бюджету, передбачених на зазначені цілі.

22. Протокольне рішення конкурсної комісії береться організатором конкурсу за основу під час затвердження результатів конкурсу.

23. Організатор конкурсу оприлюднює рішення про затвердження результатів конкурсу на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж через десять календарних днів після його прийняття.

____________

Опрос