Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере землеустройства и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра

КМ Украины
Постановление КМ от 12.09.2018 № 727
действует с 13.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2018 р. N 727

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), належать:

додержання вимог законодавства у сфері землеустрою;

вид документації із землеустрою та вид технічної документації з оцінки земель;

розроблення документації із землеустрою.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою визначено у додатку 1.

3. Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за провадженням суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері землеустрою здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб'єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб'єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб'єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері землеустрою, наступний плановий захід щодо такого суб'єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

 

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, не має у своєму складі за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою
фізична особа - підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням, не є сертифікованим інженером-землевпорядником, відповідальним за якість робіт із землеустрою

визнана недійсною документація із землеустрою та технічна документація з нормативної грошової оцінки земель, що була підписана особою, яка не отримала кваліфікаційного сертифіката, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката або дія кваліфікаційного сертифіката якої зупинена
замовники землевпорядної документації (юридичні, фізичні особи та органи державної влади) несуть майнові збитки внаслідок затягування процесу землевідведення та встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

розроблення документації із землеустрою

виконавець робіт із землеустрою не повідомив центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), у визначені наказом строки

встановлення факту невиконання наказу про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, є підставою для зупинення виконання робіт із землеустрою за рішенням адміністративного суду
замовники землевпорядної документації (юридичні, фізичні особи та органи державної влади) несуть майнові збитки внаслідок затягування процесу землевідведення та встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

розроблення документації із землеустрою

виконавцем робіт із землеустрою або сертифікованим інженером-землевпорядником порушено вимоги положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою під час розроблення видів документації із землеустрою, визначених статтею 25 Закону України "Про землеустрій"

документація із землеустрою не затверджується (не погоджується) розпорядниками земельних ділянок

додержання вимог законодавства у сфері землеустрою

відсутність затвердженої в установленому порядку документації із землеустрою призводить до нераціонального використання земель, порушень законодавства та виникнення спорів органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності
замовники землевпорядної документації (юридичні, фізичні особи та органи державної влади) несуть майнові збитки внаслідок затягування процесу землевідведення та встановлення (відновлення) меж земельних ділянок

вид документації із землеустрою та вид технічної документації з оцінки земель

 

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Додержання вимог законодавства у сфері землеустрою

отримання суб'єктами господарювання протягом останнього року негативного висновку державної експертизи землевпорядної документації, яка підлягає обов'язковій державній експертизі

41

отримання суб'єктами господарювання протягом останніх трьох років негативного висновку державної експертизи землевпорядної документації, яка підлягає обов'язковій державній експертизі

21

під час здійснення останнього планового чи позапланового заходу державного нагляду (контролю) встановлення фактів порушення вимог законодавства, стандартів, норм та правил у сфері землеустрою

11

2. Вид документації із землеустрою та вид технічної документації з оцінки земель

розроблення суб'єктами господарювання протягом останніх трьох років хоча б одного з таких видів землевпорядної документації:

 

схема землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

5

проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

5

проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів

5

проект землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

3

проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

5

проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

3

проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

2

проект землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

2

проекти землеустрою щодо організації земельних часток (паїв)

2

робочі проекти землеустрою

2

технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

2

технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

2

технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

2

технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

2

технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

2

технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок

3

технічна документація з бонітування ґрунтів

2

3. Розроблення документації із землеустрою

розроблення суб'єктами господарювання протягом останнього року документації із землеустрою, яка підлягає обов'язковій державній експертизі

10

розроблення суб'єктами господарювання протягом останнього року документації із землеустрою, яка не підлягає обов'язковій державній експертизі

5

відсутність розроблення суб'єктами господарювання протягом останнього року документації із землеустрою

0

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1207 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 1, ст. 16).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 469 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. N 1207" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2193).

3. Пункт 28 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 46, ст. 1472).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань земельних відносин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. N 917 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 99, ст. 3212).

5. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. N 949 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 100, ст. 3082).

6. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

____________

Опрос