Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсе относительно избрания членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 29.08.2018 № 703
действует с 06.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2018 р. N 703

Київ

Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що додається.

2. Міністерству освіти і науки протягом одного місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити оприлюднення рішення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення конкурсу.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі - конкурс).

2. Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про вищу освіту" Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство) складається з 23 осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі рішення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі - Конкурсна комісія) за результатами конкурсного відбору, що проводиться з дотриманням принципів гендерного балансу та галузевого представництва.

3. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про вищу освіту" склад Національного агентства формується із забезпеченням представництва не більше однієї особи від галузі знань та включає:

три особи, які обираються з числа представників всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;

дві особи з числа здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

не менше одного представника з числа осіб, які працюють за основним місцем роботи у:

- Національній академії наук;

- національній галузевій академії наук (по одному представнику від кожної академії);

- закладі вищої освіти державної форми власності;

- закладі вищої освіти комунальної форми власності;

- закладі вищої освіти приватної форми власності.

Особа може бути висунута кандидатом у члени Національного агентства зазначеними суб'єктами або шляхом самовисування.

4. Принцип гендерного балансу реалізується відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" шляхом:

обов'язкового делегування до складу Національного агентства осіб різної статі зазначеними в пункті 3 цього Положення суб'єктами представлення, які делегують не менше двох осіб;

застосування позитивних дій з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків у складі Національного агентства - надання переваги особі тієї статі, щодо якої існує дисбаланс у випадках, визначених абзацом другим пунктів 18 і 19, абзацом восьмим пункту 20 цього Положення.

5. Під час забезпечення дотримання принципу галузевого представництва Конкурсна комісія керується переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1147).

6. Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України "Про вищу освіту" не може бути членом Національного агентства особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

за вироком суду позбавлена права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю;

за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов'язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

підпадає під дію частини третьої або четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади".

Також членом Національного агентства не може бути особа, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

До складу Національного агентства не можуть входити члени Конкурсної комісії, керівники і заступники керівників Національної академії наук та національних галузевих академій наук, закладів вищої освіти, наукових установ, засновники приватних закладів вищої освіти, державні службовці.

Відповідно до частини четвертої статті 19 Закону України "Про вищу освіту" строк повноважень членів Національного агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків.

Рішення про проведення конкурсу

7. Конкурсна комісія приймає рішення про проведення конкурсу та затверджує оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію про:

1) місце, дату початку, кінцевий строк та час подання документів для участі у конкурсі (строк подання документів становить не менш як 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення);

2) перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі;

3) кваліфікаційні вимоги до кандидатів відповідно до цього Положення;

4) прізвище та ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи, необхідні для участі в конкурсі.

Рішення Конкурсної комісії про проведення конкурсу та текст оголошення оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН не пізніше ніж за десять календарних днів до початку прийому документів.

8. Рішення про проведення конкурсу приймається у разі:

закінчення строку повноважень члена Національного агентства, на який його призначено,- не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку його повноважень;

виникнення підстав, передбачених пунктами 2 - 8 частини сьомої статті 19 Закону України "Про вищу освіту", - протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких підстав;

коли за результатами конкурсу Конкурсною комісією не відібрано кандидатів на всі вакантні посади або відібраний нею кандидат відмовився від призначення членом Національного агентства або Кабінет Міністрів України не затвердив кандидата на посаду члена Національного агентства, - протягом 30 календарних днів з дня настання однієї з таких подій, як оприлюднення результатів конкурсу, письмової відмови відібраного кандидата, незатвердження Кабінетом Міністрів України кандидата на посаду члена Національного агентства.

Етапи проведення конкурсу

9. Конкурс проводиться за такими етапами:

1) прийняття та оприлюднення рішення Конкурсної комісії про проведення конкурсу, оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2) прийняття та реєстрація документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, що надходять на електронну пошту, адреса якої зазначена в оголошенні про проведення конкурсу;

3) оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН списку осіб, які своєчасно подали необхідні документи для участі в конкурсі;

4) вивчення поданих документів, перевірка їх на відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним цим Положенням, та формування списку кандидатів у члени Національного агентства;

5) оприлюднення списку та відомостей про кандидатів у члени Національного агентства на офіційному веб-сайті МОН;

6) прийняття документів від кандидатів у члени Національного агентства в паперовому вигляді та їх перевірка на відповідність установленим законодавством вимогам;

7) проведення конкурсного відбору на підставі поданих кандидатами у члени Національного агентства документів та формування складу відібраних кандидатів у члени Національного агентства;

8) оприлюднення результатів конкурсу.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства

10. Кваліфікаційними вимогами до кандидатів у члени Національного агентства є:

1) володіння державною мовою;

2) вища освіта, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

3) науковий ступінь та/або вчене звання, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

4) досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років, крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

5) для представників роботодавців - досвід фахової роботи не менше п'яти років;

6) для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня - статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) на момент подання документів для участі у конкурсі.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі

11. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) письмова заява державною мовою про участь у конкурсі за формою згідно з додатком;

2) у разі висування кандидатом у члени Національного агентства:

представником закладу вищої освіти - витяг з протоколу засідання вченої ради відповідного закладу вищої освіти;

представником Національної академії наук, національної галузевої академії наук - витяг з протоколу засідання Президії Національної академії наук, витяг з протоколу засідання президії відповідної національної галузевої академії наук;

представником всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців - витяг з протоколу засідання ради відповідного всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців;

представником органу студентського самоврядування - витяг з протоколу засідання колегіального органу студентського самоврядування;

3) професійне резюме державною та англійською мовами із зазначенням галузі знань (крім представників здобувачів вищої освіти та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців) та можливості працювати у Національному агентстві за основним місцем роботи;

4) мотиваційний лист кандидата у члени Національного агентства, складений у довільній формі державною та англійською мовами, щодо роботи у складі Національного агентства з пропозиціями щодо своїх функцій (обов'язків) обсягом не більше 5 тис. знаків;

5) документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам (володіння державною мовою може бути підтверджено документами у разі їх наявності);

6) додаткові документи, які кандидат вважає за потрібне подати (володіння англійською мовою може бути підтверджено документами у разі їх наявності).

12. Кандидат, який подається на конкурс шляхом самовисування, подає документи, передбачені підпунктами 1, 3 - 6 пункту 11 цього Положення.

Проведення конкурсного відбору та оприлюднення результатів конкурсу

13. Конкурсний відбір кандидатів проводиться за такою процедурою:

1) формування груп кандидатів за суб'єктами представлення із зазначенням галузей знань;

2) оцінювання кандидатів відповідно до поданих ними документів за критеріями, визначеними у пункті 14 цього Положення;

3) формування списку відібраних кандидатів у члени Національного агентства.

14. Кандидати у члени Національного агентства оцінюються за такими критеріями:

професійні досягнення;

дотримання у професійній діяльності академічної доброчесності;

практика застосування у професійній діяльності стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти та Закону України "Про вищу освіту";

досвід роботи з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють у сфері освіти, та освітніми проектами;

досвід роботи чи навчання в іноземному закладі вищої освіти та/або науковій установі;

володіння англійською мовою.

15. Кандидати, допущені до конкурсного відбору, розподіляються на 11 груп представників, визначених Законом України "Про вищу освіту":

всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;

здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

Національної академії педагогічних наук;

Національної академії мистецтв;

Національної академії правових наук;

Національної академії медичних наук;

Національної академії аграрних наук;

Національної академії наук;

закладів вищої освіти державної форми власності;

закладів вищої освіти комунальної форми власності;

закладів вищої освіти приватної форми власності.

16. Кожен член Конкурсної комісії оцінює кожного кандидата за кожним із зазначених у пункті 14 цього Положення критеріїв оцінювання за шкалою від одного до десяти балів і за сумою таких балів виставляє кожному кандидатові сумарний бал.

17. Виставлені членами Конкурсної комісії бали підсумовуються без урахування максимального і мінімального балу, і всі кандидати в межах кожної групи впорядковуються у рейтинговому порядку в послідовності від максимальної суми балів до мінімальної.

18. Три кандидати від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, які набрали найбільшу суму балів, рішенням Конкурсної комісії відбираються як кандидати у члени Національного агентства.

Якщо на третє місце претендують кандидати, які набрали однакову суму балів, перевагу має кандидат, чия стать серед кандидатів у члени Національного агентства, які посіли перше і друге місце, ще не представлена. В іншому випадку рішення приймається Конкурсною комісією шляхом голосування.

19. Два кандидати від здобувачів вищої освіти, які набрали найбільшу суму балів, рішенням Конкурсної комісії відбираються до складу Національного агентства.

Якщо на друге місце претендують кандидати, які набрали однакову суму балів, перевагу має кандидат, чия стать серед відібраних згідно з пунктом 18 цього Положення кандидатів у члени Національного агентства представлена менше.

20. Національні галузеві академії наук мають квоту за такими галузями знань:

01 "Освіта/Педагогіка" - для Національної академії педагогічних наук;

02 "Культура і мистецтво" - для Національної академії мистецтв;

08 "Право" - для Національної академії правових наук;

20 "Аграрні науки та продовольство" - для Національної академії аграрних наук;

22 "Охорона здоров'я" - для Національної академії медичних наук.

Від національних галузевих академій наук за рішенням Конкурсної комісії відбираються кандидати, які набрали найбільшу суму балів.

Якщо кандидати набрали однакову суму балів, перевагу має кандидат, чия стать серед відібраних згідно з пунктами 18 і 19 цього Положення кандидатів у члени Національного агентства представлена менше.

21. За кожною квотою (від Національної академії наук, закладів вищої освіти державної, комунальної і приватної форми власності) обирається один кандидат, який набрав найбільшу суму балів у межах своєї групи за умови дотримання принципу галузевого представництва - не більше однієї особи від галузі знань.

Якщо кандидати від Національної академії наук, закладів вищої освіти державної, комунальної і приватної форми власності, які набрали в межах своєї квоти найбільшу суму балів, представляють одну галузь знань, пріоритет надається кандидату, який набрав більшу суму балів. За відповідною квотою обирається особа, яка є наступною у рейтинговому списку, за умови дотримання принципу галузевого представництва - не більше однієї особи від галузі знань.

Серед інших кандидатів, які відбираються в межах квот Національної академії наук, закладів вищої освіти державної, комунальної і приватної форми власності, починаючи від кандидатів, які набрали більшу суму балів, з урахуванням принципу галузевого представництва - не більше однієї особи від галузі знань, відбираються усі інші кандидати.

22. Засідання Конкурсної комісії проводяться відкрито. До участі в засіданні Конкурсної комісії можуть запрошуватися науковці, експерти та інші фахівці, державні службовці та народні депутати України. МОН забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію в режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті МОН.

Рішення Конкурсної комісії щодо відбору кандидатів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість кількісного складу з числа міжнародних представників та більшість кількісного складу з числа національних представників.

Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом засідання, який підписує головуючий на засіданні, надсилається протягом трьох робочих днів всім членам Конкурсної комісії і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН.

Протокол засідання Конкурсної комісії повинен містити:

дату та місце проведення засідання;

порядок денний засідання;

прийняті Конкурсною комісією рішення за результатами голосування окремо з кожного питання порядку денного;

прізвища та ініціали всіх членів Конкурсної комісії, які взяли участь у її засіданні.

Конкурсна комісія зобов'язана у двотижневий строк подати МОН засвідчену копію протоколу та копії документів відібраних нею кандидатів у члени Національного агентства для їх призначення Кабінетом Міністрів України.

Інформація про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади членів Національного агентства, оприлюднюється Конкурсною комісією на офіційному веб-сайті МОН.

Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня підписання протоколу засідання Конкурсної комісії, який протягом трьох робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН.

 

 

Конкурсній комісії з відбору членів
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти
_____________________________________,
           (прізвище, ім'я та по батькові кандидата)
який проживає за адресою:
_____________________________________
_____________________________________
                                   (номер телефону)
_____________________________________
                        (адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі щодо обрання членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Галузь знань (крім представників всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня)
_____________________________________________________________________________________.

Інформую конкурсну комісію, що у мене відсутні перешкоди щодо участі в конкурсі та зайняття посади члена Національного агентства, які встановлені частиною третьою статті 19 Закону України "Про вищу освіту".

Даю згоду на:

обробку моїх персональних даних;

проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно мене відповідно до Закону України "Про очищення влади";

визначення місця роботи у Національному агентстві основним.

Також у разі успішного проходження конкурсного відбору я зобов'язуюся своєчасно подати необхідні документи для призначення Кабінетом Міністрів України членом Національного агентства.

Додаток:

письмове зобов'язання щодо звільнення з відповідної керівної посади у разі призначення членом Національного агентства (у разі потреби).


___ ____________ 20__ р.

 

_________________
(підпис)

____________

Опрос