Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2005 г. N 1312 и от 27 августа 2010 г. N 796

КМ Украины
Постановление КМ от 22.08.2018 № 624
действует с 05.09.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. N 624

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. N 1312 і від 27 серпня 2010 р. N 796

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. N 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1 - 2, ст. 34; 2009 р., N 95, ст. 3267; 2014 р., N 74, ст. 2089) і від 27 серпня 2010 р. N 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2410; 2011 р., N 41, ст. 1689; 2015 р., N 42, ст. 1303) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. N 1312 і від 27 серпня 2010 р. N 796

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. N 1312:

1) у постанові:

у пункті 1 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";

в абзаці четвертому пункту 5 слова і цифри "вул. Львівській, 28" замінити словами і цифрою "вул. В. Винниченка, 5";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів вжити заходів до:

утворення екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів регіональних центрів оцінювання якості освіти з 2020 року;

фінансування Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти за бюджетною програмою "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами.";

у тексті постанови слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти";

2) Положення про Український центр оцінювання якості освіти, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ
про Український центр оцінювання якості освіти

1. Український центр оцінювання якості освіти (далі - Центр) є спеціально уповноваженою державою установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні) та бере участь у сертифікації педагогічних працівників.

Центр належить до сфери управління МОН.

Повна назва Центру: Український центр оцінювання якості освіти.

Скорочена назва Центру: УЦОЯО.

Назва Центру англійською мовою: Ukrainian Center for Education Quality Assessment.

Скорочена назва Центру англійською мовою: UCEQA.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Центру підпорядковуються регіональні підрозділи - регіональні центри оцінювання якості освіти у мм. Вінниці, Дніпрі, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Херсоні і Харкові.

Регіональні центри оцінювання якості освіти є окремими юридичними особами та можуть мати у своїй структурі відокремлені структурні підрозділи - екзаменаційні центри.

Регіональні центри оцінювання якості освіти та екзаменаційні центри діють на підставі положень, що регламентують їх діяльність.

4. Основними завданнями Центру є:

1) підготовка та здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

2) підготовка та здійснення незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників (далі - тестування педагогічних працівників);

3) участь за дорученням МОН у підготовці та проведенні:

моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти (далі - освітні вимірювання);

оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами (далі - мовний іспит);

вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - вступні випробування);

4) організація проведення на території України за дорученням МОН міжнародних досліджень якості освіти.

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє:

регламенти, технологію та методи проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;

методичні та інформаційні матеріали з питань зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань та видає їх;

2) забезпечує:

розроблення завдань для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань), інструментарію для проведення тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів;

функціонування банку завдань;

розроблення (модифікацію), технічну підтримку та супровід у процесі експлуатації програмного забезпечення, що використовується для підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань, міжнародних досліджень якості освіти;

захист інформації з обмеженим доступом у процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;

видачу сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, інших документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;

3) визначає:

порядок підготовки працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

порядок формування та використання банку завдань;

4) створює:

добірки завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання;

базу даних учасників і результатів зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, мовних іспитів, вступних випробувань;

5) здійснює підготовку узагальнених матеріалів за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовних іспитів, вступних випробувань;

6) передає в установленому законодавством порядку результати зовнішнього незалежного оцінювання закладам освіти для подальшого використання;

7) передає в установленому законодавством порядку результати зовнішнього незалежного оцінювання до відповідного реєстру Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

8) виконує інші функції, передбачені актами законодавства.

6. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з фізичними особами.

7. Центр має право:

1) утворювати за погодженням з МОН відокремлені структурні підрозділи, які провадять свою діяльність відповідно до покладених на Центр завдань;

2) укладати договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, на виконання робіт, пов'язаних з виконанням покладених на нього завдань;

3) одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) залучати для виконання покладених на нього завдань міжнародну фінансову та технічну допомогу, зокрема гранти;

5) надавати відповідно до законодавства на замовлення фізичних та юридичних осіб платні послуги з:

проведення мовних іспитів, вступних випробувань, зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, крім випадків, коли право на їх безоплатне проходження передбачено законодавством;

підготовки та проведення освітніх вимірювань, пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

використання комп'ютерних програмно-апаратних засобів;

обробки інформації з використанням програмно-апаратних засобів;

виготовлення дублікатів документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, вступних випробувань, мовних іспитів та освітніх вимірювань;

надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізації власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;

редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп'ютерного набору, верстання текстів;

надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у діяльності Центру, в разі, коли це не погіршує умов праці працівників Центру.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду за поданням МОН і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

9. Директор Центру:

здійснює керівництво Центром, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за організацію та результати діяльності Центру відповідно до законодавства;

затверджує за погодженням з МОН структуру Центру в межах граничної чисельності працівників і фонду оплати праці;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру, в тому числі відокремлені структурні підрозділи, та посадові інструкції працівників Центру;

затверджує за погодженням з МОН положення про регіональні центри оцінювання якості освіти;

погоджує положення про екзаменаційні центри, що затверджуються керівниками відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти;

діє від імені Центру без довіреності;

видає в межах своєї компетенції накази, забезпечує здійснення контролю за їх виконанням;

розпоряджається майном та коштами Центру в межах, визначених законодавством;

в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

призначає та звільняє за погодженням з МОН керівників регіональних центрів оцінювання якості освіти;

погоджує призначення та звільнення заступників керівників регіональних центрів оцінювання якості освіти, керівників екзаменаційних центрів;

погоджує створення регіональними центрами оцінювання якості освіти екзаменаційних центрів як відокремлених структурних підрозділів відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. У Центрі може утворюватися Наглядова рада, що діє відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

11. Центр має статус неприбуткової організації, що в установленому законодавством порядку внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій як бюджетна установа. Центр утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Гранична чисельність працівників Центру, регіональних центрів оцінювання якості освіти затверджується МОН.

13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах ДКС, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки і логотип.

14. Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється в установленому законодавством порядку.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 796:

1) у назві та абзаці першому пункту 1 постанови слова "навчальними закладами" замінити словами "закладами освіти";

2) у переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженому зазначеною постановою:

у назві переліку слова "навчальними закладами" замінити словами "закладами освіти";

у пункті 1:

у підпункті 4 слова "освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти" замінити словами "освітнім рівнем фахової передвищої або вищої освіти";

підпункт 51 викласти в такій редакції:

"51) надання послуг Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами, а саме:

проведення оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами, вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні), незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників, крім випадків, коли право на їх безоплатне проходження передбачено законодавством;

підготовка та проведення моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти, пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

використання комп'ютерних програмно-апаратних засобів;

обробка інформації з використанням програмно-апаратних засобів;

виготовлення дублікатів документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні), незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників, вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами і моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти;

надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у діяльності Українського центру оцінювання якості освіти, у разі, коли це не погіршує умов праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти;";

у підпункті 18 слова "дошкільних навчальних закладах" замінити словами "закладах дошкільної освіти";

підпункт 19 викласти в такій редакції:

"19) утримання вихованців у інтернатних закладах освіти, школах соціальної реабілітації, закладах професійної (професійно-технічної) освіти соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства;";

у тексті переліку слова "навчальні заклади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклади освіти" у відповідному відмінку і числі, а слова "вищі навчальні заклади" в усіх відмінках - словами "заклади вищої освіти" у відповідному відмінку.

____________

Опрос