Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 сентября 2008 г. N 866

КМ Украины
Постановление КМ от 22.08.2018 № 620
действует с 28.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2018 р. N 620

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561; 2017 р., N 95, ст. 2899) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 28 серпня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866

1. Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений зазначеною постановою, доповнити пунктом 721 такого змісту:

"721. Для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою, визначеною частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України (лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей), той з батьків, з ким проживає дитина, подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини такі документи:

заяву;

копію паспорта заявника;

копію паспорта дитини (у разі наявності);

довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

копію свідоцтва про народження дитини;

копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п'ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

Служба у справах дітей за результатами розгляду зазначених документів, відвідування дитини за місцем її проживання, проведення бесіди з тим із батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, готує висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України за формою згідно до додатком 13 та один з таких проектів рішень/розпоряджень районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади:

про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

про відмову у затвердженні такого висновку.

Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України є:

неподання заявником документів, передбачених цим пунктом;

наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини.

Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади протягом семи робочих днів з дня подання заяви приймає рішення/розпорядження про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України за формою згідно з додатком 14 або відмову в його затвердженні, яке оформлюється на бланку органу, який його видає.

Служба у справах дітей в день прийняття рішення/розпорядження інформує про нього:

заявника - засобами телефонного зв'язку;

того з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі коли місце його проживання відоме) - шляхом надсилання йому копії рішення/розпорядження рекомендованим листом.

У разі коли протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення/розпорядження його не оскаржено, воно набирає законної сили і його копія, завірена в установленому порядку, видається заявнику для пред'явлення під час перетинання державного кордону України.

Рішення/розпорядження діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.".

2. Доповнити Порядок додатками 13 і 14 такого змісту:

ВИСНОВОК
про підтвердження місця проживання дитини

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)

для її тимчасового виїзду за межі України

___ ___________ 20___ р.

Шляхом вивчення заяви _____________________________________________________ (далі - заявник)
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові матері/батька)

про необхідність підтвердження місця проживання дитини ____________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)

для її тимчасового виїзду за межі України, документів, поданих заявником до служби у справах дітей районної / районної у мм. Києві або Севастополі держадміністрації / виконавчого органу міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, відвідування дитини за місцем її проживання, бесіди з тим з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років __________________________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження
______________________________________________________________________________________
                                      того з батьків, хто проживає окремо від дитини, або дитини, яка досягла 14 років)

встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: ____________________, проживає разом із заявником за адресою: ____________________________.

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в'їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові начальника служби у справах дітей районної / районної у мм. Києві або Севастополі держадміністрації / виконавчого органу міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади

______________
(підпис)

М. П.

 


 

РІШЕННЯ/РОЗПОРЯДЖЕННЯ

___ ___________ 20__ р.

N ______

Про затвердження висновку
служби у справах дітей
про підтвердження місця
проживання дитини

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)

для її тимчасового виїзду за межі України

Розглянувши висновок від ___________ 20__ р. про підтвердження місця проживання дитини ___________________________________________________ для її тимчасового виїзду за межі України,
       (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)
заяву __________________________________________________________________________________,
                                    (прізвище, ім'я, по батькові матері/батька (далі - заявник)

документи, передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561), та інші документи, зібрані службою у справах дітей районної / районної у мм. Києві або Севастополі держадміністрації / виконавчого органу міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади, встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: _________________________________ ______________, проживає разом з заявником за адресою: _______________________________.

Ураховуючи викладене, керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" / "Про місцеві державні адміністрації", частиною другою статті 19, частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866, відповідно до протоколу N _____ від __________ 20__ р. засідання комісії з питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, районна / районна у мм. Києві або Севастополі держадміністрація / виконавчий орган міської / районної у місті ради (у разі її утворення), сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади

вирішено:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини _________________________________________ разом з матір'ю/батьком _________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові та дата народження дитини)                                                             (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
для її тимчасового виїзду за межі України.

2. Контроль за виконанням цього рішення/розпорядження покладається на профільного заступника голови органу, який його видає, ______________________________________________________________________________________.
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в'їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

Це рішення пред'являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

_________________________
(найменування посади особи, яка підписує рішення/розпорядження)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___________
(підпис)


Рішення набрало законної сили ___ __________ 20__ р.

М. П.".

3. Підпункт 2 пункту 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого зазначеною постановою, після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду з дитиною за межі України;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим.

____________

Опрос