Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы научных учреждений (организаций, предприятий), находящихся в ведании Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.07.2018 № 589
действует с 01.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2018 р. N 589

Київ

Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук

Відповідно до абзацу першого частини сьомої статті 18 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні національних галузевих академій наук, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству юстиції, Міністерству освіти і науки, Міністерству культури у двомісячний строк після набрання чинності цією постановою за участю Національної академії наук, національних галузевих академій наук розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України нормативно-правові акти щодо упорядкування переліків установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні національних галузевих академій наук

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у:

віданні національних галузевих академій наук;

подвійному підпорядкуванні національній галузевій академії наук та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері (далі - подвійне підпорядкування).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу".

3. Утворення, реорганізація та ліквідація державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні національних галузевих академій наук (подвійному підпорядкуванні), здійснюються такими академіями за погодженням з Кабінетом Міністрів України на підставі подання відповідної національної галузевої академії наук, внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері (далі - заінтересований орган), разом з проектом відповідного акта.

Утворення, реорганізація та ліквідація державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні національних галузевих академій наук (подвійному підпорядкуванні), здійснюються з урахуванням норм Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу" в межах виділених національній галузевій академії наук бюджетних асигнувань за наявності достатніх матеріально-технічних та інших ресурсів.

4. Проект акта Кабінету Міністрів України про погодження утворення, реорганізації та ліквідації державної наукової установи (організації, підприємства), що перебуває у віданні національної галузевої академії наук (подвійному підпорядкуванні), розробляється національною галузевою академією наук разом із заінтересованим органом та подається Кабінетові Міністрів України в установленому порядку.

5. До проекту акта Кабінету Міністрів України про погодження утворення, реорганізації та ліквідації державної наукової установи (організації, підприємства), що перебуває у віданні національної галузевої академії наук (подвійному підпорядкуванні), додаються:

клопотання національної галузевої академії наук з обґрунтуванням щодо утворення, реорганізації та ліквідації державної наукової установи (організації, підприємства);

рекомендації (у разі наявності) Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні, утвореної Національною академією наук разом з МОН та національними галузевими академіями наук (далі - Міжвідомча рада).

6. В обґрунтуванні щодо утворення, реорганізації та ліквідації державної наукової установи (організації, підприємства), що перебуває у віданні національної галузевої академії наук (подвійному підпорядкуванні), обов'язково зазначаються:

мета, цілі, завдання, прогнозований соціально-економічний ефект, можливі наслідки, у тому числі вплив на розвиток (гальмування розвитку) відповідної галузі науки та/або напряму наукових досліджень;

відомості про задіяння в необхідному обсязі людських, організаційних, матеріально-технічних, наукових, науково-технічних ресурсів;

пропозиції з відповідними розрахунками щодо фінансово-економічної діяльності державної наукової установи (організації, підприємства); джерела покриття витрат, пов'язаних з функціонуванням державної наукової установи (організації, підприємства), а також їх обсяги;

інформація (у разі потреби) про дотримання вимог пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. N 440 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 56, ст. 1945; 2017 р., N 29, ст. 855).

У разі реорганізації (ліквідації) державної наукової установи (організації, підприємства), що перебуває у віданні національної галузевої академії наук (подвійному підпорядкуванні), обґрунтування доповнюється:

витягом (витягами) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з інформацією про повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код державної наукової установи (організації, підприємства);

відомостями про результати наукової, науково-технічної, фінансово-господарської діяльності державної наукової установи (організації, підприємства) за попередні три роки;

пропозицією про правонаступника (правонаступників), якому (яким) будуть передані відповідні функції у разі реорганізації, та у разі потреби інформацією про його (їх) організаційно-правову форму;

гарантіями дотримання відповідно до трудового законодавства прав та інтересів працівників, у тому числі наукових, які будуть вивільнені.

7. Обґрунтування щодо утворення, реорганізації та ліквідації державної наукової установи (організації, підприємства) національна галузева академія наук подає Міжвідомчій раді для отримання рекомендації.

Міжвідомча рада у строк, що не перевищує 30 календарних днів, надає рекомендацію, в якій зазначаються позиція щодо доцільності утворення, реорганізації та ліквідації державної наукової установи (організації, підприємства), що перебуває у віданні національної галузевої академії наук (подвійному підпорядкуванні), для проведення за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки відповідних фундаментальних наукових досліджень та ефективного використання їх результатів у прикладних наукових дослідженнях і науково-технічних розробках та інформація про результати обговорення членами Міжвідомчої ради та про результати їх голосування.

8. Державна наукова установа (організація, підприємство), що перебуває у віданні національної галузевої академії наук (подвійному підпорядкуванні), вважається утвореною, реорганізованою чи ліквідованою з дня внесення відповідних даних про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після внесення відповідних даних до зазначеного Реєстру національна галузева академія наук забезпечує у двомісячний строк в установленому порядку внесення змін до переліку установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні національної галузевої академії наук, затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини сьомої статті 1 Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу".

____________

Опрос