Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций сферы физической культуры и спорта лиц с инвалидностью

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 11.07.2018 № 564
действует с 01.01.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. N 564

Київ

Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Поширити дію абзацу четвертого підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2213) на керівників, їх заступників та працівників Національного комітету спорту інвалідів, підприємства "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів та підприємства об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів" (далі - підприємства Національного комітету спорту інвалідів), спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з інвалідністю (крім тренерів-викладачів), тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.

2. Установити, що під час встановлення граничних розмірів посадових окладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), посадові оклади застосовуються з додатковим коефіцієнтом підвищення:

до 1,58 - для керівних працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", Національного комітету спорту інвалідів, підприємств Національного комітету спорту інвалідів;

до 1,22 - для інших працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та Національного комітету спорту інвалідів;

для працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (крім тренерів з видів спорту), якщо до основного складу національних збірних команд України з виду спорту осіб з інвалідністю від регіону включені:

до 1,5 - понад 80 спортсменів;

до 1,4 - від 65 до 80 спортсменів;

до 1,3 - від 45 до 65 спортсменів;

до 1,2 - від 30 до 45 спортсменів;

до 1,1 - від 15 до 30 спортсменів;

до 1,07 - від 3 до 15 спортсменів.

Перелік посад працівників та розмір коефіцієнта підвищення посадового окладу затверджується керівником установи (закладу, організації).

Умови встановлення коефіцієнта підвищення посадового окладу для працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" розроблюються та затверджуються Міністерством молоді та спорту за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів та поданням Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

3. Розміри посадових окладів, визначені пунктом 2 цієї постанови, змінюються на коефіцієнт підвищення розмірів посадових окладів за відповідними посадами працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади. Посадові оклади працівників Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", підприємств Національного комітету спорту інвалідів змінюються за відповідними посадами працівників центральних органів виконавчої влади, працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" - за відповідними посадами працівників місцевих органів виконавчої влади за переліком згідно з додатком до цієї постанови.

4. Надати право керівникам Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", підприємств Національного комітету спорту інвалідів здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи у сфері фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат, у межах фонду преміювання, утвореного з економії фонду оплати праці, у розмірі не менш як десять посадових окладів (з урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю) - для Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", підприємств Національного комітету спорту інвалідів і не менше ніж 10 відсотків посадових окладів (з урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю) - для регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПЕРЕЛІК
посад працівників Національного комітету спорту інвалідів, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", регіональних, місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", підприємства "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів, підприємства об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів" і посад працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, що застосовується під час визначення коефіцієнта підвищення посадових окладів

Найменування посад працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади

Найменування посад працівників Національного комітету спорту інвалідів та Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

Найменування посад працівників підприємства "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів, підприємства об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів"

Найменування посад працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

Керівник департаменту, головного управління, служби

керівник

 

 

Керівник самостійного управління, служби

 

керівник (директор)

 

Керівник самостійного відділу, служби

начальник відділу

 

керівник (директор)

Заступник керівника самостійного відділу, служби

 

головні: інженер, енергетик, механік

 

Завідувач самостійного сектору

 

начальник відділу

начальник відділу

Головний спеціаліст

професіонали (головний фахівець, юрисконсульт)

професіонали (головний фахівець, юрисконсульт)

професіонали (головний фахівець, юрисконсульт)

Провідний спеціаліст

провідний фахівець

провідний фахівець

провідний фахівець

Спеціаліст

фахівці (крім фахівців штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю)

фахівці

фахівці (крім тренерів з видів спорту, інструктор-методист, фахівець з фізичної реабілітації, фахівець з фізкультурно-спортивної реабілітації)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2213; 2016 р., N 93, ст. 3032):

1) у пункті 1 слово і цифри "розділом XXIV," замінити словом і цифрами "розділами VI, XXIV";

2) підпункт 1 пункту 2 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"для працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" застосовується надбавка за знання та використання в роботі жестової мови у розмірі 10 відсотків до посадового окладу з урахуванням підвищення за роботу з особами з інвалідністю. Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється надбавка, затверджується керівником установи (закладу, організації);".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять третій вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - тридцять четвертим.

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. N 939 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2764) слова і цифри "від 25 липня 2007 р. N 955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2213) і" виключити.

3. У пункті 2 Порядку виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. N 820 "Деякі питання оплати праці працівників сфери фізичної культури і спорту інвалідів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 93, ст. 3032), слова "підприємство Національного комітету спорту інвалідів "Західний реабілітаційно-спортивний центр" замінити словами "підприємство "Західний реабілітаційно-спортивний центр" Національного комітету спорту інвалідів та підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "Всеукраїнський реабілітаційно-відновлювальний спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів".

4. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. N 943 "Деякі питання забезпечення подальшого розвитку спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх фізкультурно-спортивної реабілітації" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 101, ст. 3295) після слів "Національного комітету спорту інвалідів" доповнити словами і цифрами ", збільшити з 1 січня 2019 р. з урахуванням результатів виступів українських спортсменів з інвалідністю на XXIII літніх Дефлімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх на 83 одиниці чисельність штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. N 255 "Про затвердження Порядку встановлення і виплати надбавки тренерам штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 33, ст. 1043; 2018 р., N 23, ст. 781):

1) назву постанови доповнити словами "і видів спорту осіб з інвалідністю";

2) постановляючу частину постанови після слів "видів спорту" доповнити словами "і видів спорту осіб з інвалідністю";

3) у Порядку встановлення і виплати надбавки тренерам штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами "і видів спорту осіб з інвалідністю";

пункти 1 і 3 після слів "видів спорту" доповнити словами "і видів спорту осіб з інвалідністю";

доповнити Порядок пунктом 42 такого змісту:

"42. Розмір надбавки встановлюється за особистий внесок тренера у забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю та їх результативні показники на останніх Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед дорослих та/або наступної молодшої вікової групи після дорослих, Всесвітніх іграх серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, Глобальних іграх серед спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку, Всесвітніх іграх сліпих, Всесвітній шаховій олімпіаді, які брали участь у зазначених змаганнях.";

у пункті 6 цифри і слово "4 і 41" замінити цифрами "4 - 42".

____________

Опрос