Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании, реорганизации и ликвидации государственных научных учреждений

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.07.2018 № 529
действует с 11.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2018 р. N 529

Київ

Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 321 "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 25);

пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 63, ст. 2283).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових (науково-дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) установ, у тому числі подвійного підпорядкування, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також державних комерційних підприємств та казенних підприємств, організацій, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ (далі - державні наукові установи).

Цей Порядок не поширюється на утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук та національних галузевих академій наук, у тому числі їх подвійного підпорядкування, утворення, реорганізація, ліквідація яких здійснюється відповідно до законодавства.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

3. Утворення, реорганізація, ліквідація державних наукових установ:

здійснюється відповідно до законодавства в межах виділених центральним органам виконавчої влади бюджетних асигнувань за наявності достатніх матеріально-технічних та інших ресурсів;

погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері (далі - заінтересований орган).

4. Проект акта Кабінету Міністрів України про погодження утворення, реорганізації, ліквідації державної наукової установи розробляється заінтересованим органом в установленому порядку та подається Кабінетові Міністрів України.

До проекту акта додаються:

обґрунтування щодо утворення, реорганізації, ліквідації державної наукової установи (далі - обґрунтування);

рекомендації (у разі наявності) Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні (далі - Міжвідомча рада).

5. В обґрунтуванні обов'язково зазначаються:

мета, цілі, завдання, прогнозований соціально-економічний ефект, можливі наслідки, у тому числі вплив на розвиток (гальмування розвитку) відповідної галузі науки та/або напряму наукових досліджень;

підтвердження, що людські, організаційні, матеріально-технічні, наукові, науково-технічні ресурси задіяні в необхідних і достатніх обсягах;

пропозиції з відповідними розрахунками щодо фінансово-економічної діяльності державної наукової установи; відомості про джерела покриття витрат, пов'язаних з функціонуванням такої установи, а також їх обсяги;

інформація (у разі потреби) про дотримання вимог пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. N 440 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 56, ст. 1945).

У разі реорганізації, ліквідації державної наукової установи до обґрунтування додаються:

витяг (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з інформацією про повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

відомості про результати наукової, науково-технічної, фінансово-господарської діяльності за попередні три роки;

пропозиція про правонаступника (правонаступників), якій (яким) будуть передані відповідні функції у разі реорганізації, та у разі потреби інформація про його (їх) організаційно-правову форму;

гарантії дотримання відповідно до трудового законодавства прав та інтересів працівників, у тому числі наукових, які будуть вивільнені.

6. Обґрунтування надсилається Міжвідомчій раді для отримання рекомендації.

Міжвідомча рада у строк, що не перевищує 30 календарних днів, надає рекомендацію, в якій зазначаються позиція щодо доцільності утворення, реорганізації, ліквідації державної наукової установи для проведення за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки відповідних фундаментальних наукових досліджень та ефективного використання їх результатів у прикладних наукових дослідженнях і науково-технічних розробках та інформація про результати обговорення обґрунтування членами Міжвідомчої ради та їх голосування.

7. У разі утворення, реорганізації, ліквідації державних наукових установ у системі військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів:

норми, визначені абзацом четвертим пункту 4 та пунктом 6 цього Порядку, не застосовуються;

зміст та обсяг інформації, що повинна зазначатися в обґрунтуванні відповідно до пункту 5 цього Порядку, визначається заінтересованим органом.

8. Державна наукова установа вважається утвореною, реорганізованою чи ліквідованою з дня внесення відповідних відомостей про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

____________

Опрос