Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по предоставлению при рождении ребенка единовременной натуральной помощи "пакет малыша"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 20.06.2018 № 512
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2018 р. N 512

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 серпня 2018 року N 618
,
від 27 грудня 2018 року N 1199
,
 від 4 грудня 2019 року N 1070
,
від 24 грудня 2019 року N 1101

Постанова втратила чинність,
 крім абзацу другого пункту 1 цієї постанови,
 який втратить чинність з
1 липня 2020 року
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2020 року N 172,
 яка застосовується з
1 січня 2020 року)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2020 року N 172)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка";

Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

2. Установити, що:

вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", становить не більш як 5 тис. гривень;

надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за рахунок субвенції здійснюється відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів, на умовах співфінансування у межах та в строки реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 618
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

21. Міністерству охорони здоров'я забезпечити проведення в жіночих консультаціях, пологових будинках (відділеннях) усіх форм власності інформаційно-роз'яснювальної роботи з комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309) і від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916) зміни, що додаються.

4. Обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

1) до 1 вересня 2018 р. здійснення заходів, пов'язаних з організацією надання натуральної допомоги "пакунок малюка" та її доставкою до пологових будинків (відділень) усіх форм власності;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. N 618)

2) починаючи з 1 вересня 2018 р. надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженого цією постановою;

3) подання Міністерству соціальної політики щомісяця до 10 числа інформації про надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

(підпункт 3 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

1. Цей Порядок встановлює механізм планування, розподілу, обліку та надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при народженні дитини.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" (далі - допомога "пакунок малюка") - набір необхідних речей для новонародженої дитини;

отримувач допомоги "пакунок малюка" - мати, батько, родичі, патронатний вихователь новонародженої дитини.

3. Допомога "пакунок малюка" є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім'ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

4. Право на отримання допомоги "пакунок малюка" мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.

Допомога "пакунок малюка" надається на кожну новонароджену дитину.

Допомога "пакунок малюка" не надається у разі:

відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності (далі - пологовий будинок);

відбування матір'ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.

Якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною, допомога "пакунок малюка" надається батьку або родичам такої дитини, або патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею.

Якщо батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), допомога "пакунок малюка" надається патронатному вихователю, який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.

У разі коли у матері новонародженої дитини відсутні документи, що посвідчують особу, пологовий будинок залучає фахівців із соціальної роботи для надання матері соціальних послуг з метою оформлення / відновлення таких документів. При цьому допомога "пакунок малюка" надається батьку або родичам такої дитини, а у разі їх відсутності - матері новонародженої дитини на підставі акта приймання-передачі згідно з додатком 1.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

5. Планування обсягів допомоги "пакунок малюка", розподіл між пологовими будинками та моніторинг її надання здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

Планування обсягів допомоги "пакунок малюка" провадиться щороку відповідно до показників народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці за минулий рік з урахуванням загальних тенденцій народжуваності та кількості осіб, які перебувають на обліку по вагітності в жіночих консультаціях.

З метою здійснення своєчасної та безперервної видачі допомоги "пакунок малюка" під час планування обсягів допомоги на поточний рік необхідно враховувати обсяг такої допомоги не менш як на два місяці наступного року в межах бюджетних асигнувань поточного року.

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці визначають структурні підрозділи з питань охорони здоров'я районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, об'єднаних територіальних громад (далі - місцеві структурні підрозділи з питань охорони здоров'я) шляхом збирання інформації пологових будинків про кількість живонароджених дітей протягом минулого року та жіночих консультацій про кількість осіб, які перебувають на обліку по вагітності. При цьому необхідно враховувати показники народжуваності не менш як за два місяці наступного року.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

Місцеві структурні підрозділи з питань охорони здоров'я передають до 1 серпня поточного року показники народжуваності в адміністративно-територіальній одиниці структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - обласні структурні підрозділи з питань охорони здоров'я) та структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, об'єднаних територіальних громад (далі - місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

Обласні структурні підрозділи з питань охорони здоров'я передають показники народжуваності в адміністративно-територіальних одиницях обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів з дня їх отримання для планування обсягів допомоги "пакунок малюка".

За результатами аналізу показників народжуваності, наданих місцевими структурними підрозділами з питань охорони здоров'я, передбачених абзацом третім цього пункту, та на підставі клопотання обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть здійснювати перерозподіл допомоги "пакунок малюка".

6. Надання допомоги "пакунок малюка", її доставка до пологових будинків здійснюється згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між обласними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів, на умовах співфінансування в межах та у строки реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні".

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

Комплектування допомоги "пакунок малюка" здійснюється згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженим Мінсоцполітики.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2018 р. N 618)

7. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 5 числа здійснюють моніторинг забезпечення допомогою "пакунок малюка".

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

У разі виявлення в місцевому структурному підрозділі, пологовому будинку недостатньої кількості допомоги "пакунок малюка" місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають протягом двох робочих днів клопотання до обласних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення про необхідність здійснення перерозподілу допомоги "пакунок малюка".

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

8. Видача отримувачу допомоги "пакунок малюка" проводиться у пологовому будинку працівником, уповноваженим головним лікарем.

У разі відсутності у пологовому будинку допомоги "пакунок малюка" її видача проводиться місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування отримувача допомоги "пакунок малюка" на підставі його особистої письмової заяви. Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може залучати до видачі допомоги "пакунок малюка" фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, фахівця недержавної організації, до повноважень яких належить проведення соціальної роботи із сім'ями та дітьми або надання медичної допомоги.

Факт передачі допомоги "пакунок малюка" фіксується в акті приймання-передачі та в журналі обліку згідно з додатками 1 і 2.

У разі виявлення неповного комплектування допомоги "пакунок малюка" відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженого Мінсоцполітики, пошкодження товарів, що входять до її складу, складається відповідний акт у довільній формі, який надсилається обласному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для організації роботи з усунення Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів виявлених недоліків.

Відомості обліку видачі допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 3 підписуються головним лікарем пологового будинку та щомісяця до 5 числа подаються до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення для подальшого подання обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення. Копії відомостей обліку видачі допомоги "пакунок малюка" залишаються у пологовому будинку.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

9. Допомога "пакунок малюка" видається її отримувачам під час народження/виписки дитини у пологовому будинку або за місцем проживання/перебування новонародженої дитини не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня її народження.

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

У разі відсутності на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку допомоги "пакунок малюка" видається довідка про те, що зазначену допомогу в пологовому будинку не видано.

(пункт 9 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

У разі народження дитини за межами України або вдома та відмови матері від подальшої госпіталізації допомога "пакунок малюка" видається місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування новонародженої дитини на підставі особистої письмової заяви отримувача допомоги "пакунок малюка" та копії свідоцтва про народження дитини.

(пункт 9 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199,
у зв'язку з цим абзаци другий - шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

Патронатному вихователю може бути видано допомогу "пакунок малюка", якщо він забрав новонароджену дитину з пологового будинку протягом місяця з дня народження.

Отримувачі допомоги "пакунок малюка" можуть відмовитися від її отримання на підставі особистої письмової заяви.

Якщо на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку, місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення була відсутня допомога "пакунок малюка", місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача допомоги "пакунок малюка" та довідки про те, що зазначену допомогу в пологовому будинку не видано, звертається до обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для забезпечення отримувача такою допомогою.

(абзац шостий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

Обласний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом 14 робочих днів передає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення таку допомогу для її видачі отримувачу допомоги "пакунок малюка".

Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів забезпечує безпосередню видачу допомоги "пакунок малюка" за місцем проживання/перебування новонародженої дитини.

(абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

10. Облік допомоги "пакунок малюка" ведеться пологовими будинками, місцевими, обласними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення для отримання даних про її наявність, втрату, нестачу, рух, необхідні для організації безперебійного забезпечення такою допомогою матерів/батьків/родичів/патронатних вихователів новонароджених дітей, встановлення належного контролю за умовами зберігання, доцільністю та ефективністю її надання, а також для підготовки даних для складення звітності.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

Облік допомоги "пакунок малюка" повинен бути своєчасним, достовірним і точним та повинен вестися окремо від іншого майна пологового будинку, місцевого, обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

Облік допомоги "пакунок малюка" ведеться шляхом запису (відображення) у книгах (картках) обліку, інших матеріальних носіях інформації про її наявність, рух, втрату та нестачу.

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

11. Списання допомоги "пакунок малюка" здійснюється пологовими будинками, місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення відповідно до законодавства.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

12. Місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 5 числа складають і подають обласним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення звіти згідно з додатком 4 та оригінали відомостей обліку видачі допомоги "пакунок малюка". Копії таких звітів і відомостей залишаються у місцевих структурних підрозділах з питань соціального захисту населення.

13. Обласні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа узагальнюють отримані від місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення звіти про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та подають Мінсоцполітики звіт згідно з додатком 4.

14. Контроль за цільовим та адресним наданням допомоги "пакунок малюка" здійснюють обласні та Київська міська держадміністрації.

15. Отримання допомоги "пакунок малюка" не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Вартість отриманої допомоги "пакунок малюка" не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

 

АКТ
приймання-передачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування установи/закладу, що передає
_____________________________________________________________________________________
                                                                  одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка")
(далі - заклад), в особі _________________________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         найменування посади уповноваженої особи)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, що
_____________________________________________________________________________________,
                                                         отримує одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка")
з іншої сторони, склали цей акт про те, що закладом передано зазначеній особі одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка" відповідно до переліку дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженого Мінсоцполітики, у повному обсязі:

Порядковий номер

Найменування дитячого товару, який входить до одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

Усього одиниць

 

 

Загальна сума

Заклад

 

Отримувач

_________________________________
(найменування закладу,
_________________________________
що передає одноразову натуральну
_________________________________
допомогу "пакунок малюка",
_________________________________
адреса, номер телефону)
_________________________________
(найменування посади
_________________________________
уповноваженої особи)

 

____________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
____________________________________
податків або серія, номер паспорта (для фізичних
____________________________________
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
____________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
____________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний
____________________________________
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

________ ___________________
(підпис)          (ініціали та прізвище)

 

________ ___________________
(підпис)           (ініціали та прізвище)

 

ЖУРНАЛ
обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Порядковий номер

Дата видачі

Найменування установи / закладу, що видає допомогу

Кількість одиниць виданої допомоги

Підпис уповноваженої особи

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача допомоги

Кількість одиниць отриманої допомоги

Підпис отримувача допомоги

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ВІДОМІСТЬ
обліку видачі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

Порядковий номер

Дата видачі допомоги

Кількість одиниць виданої допомоги

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача допомоги

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи установи/закладу, що видала допомогу

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

ЗВІТ
про видачу одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

_____________________________________________
(найменування установи/закладу)

за _____________ 20__ р.

Порядковий номер

Найменування установи / закладу, якому передано допомогу

Дата передачі

Кількість одиниць переданої допомоги

Кількість отримувачів допомоги

Кількість одиниць виданої допомоги (на підставі відомостей)

Залишок допомоги на кінець звітного періоду

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ПОРЯДОК
фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (далі - допомога "пакунок малюка") за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (далі - субвенція).

2. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на надання при народженні дитини допомоги "пакунок малюка" за рахунок субвенції є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - головні розпорядники).

3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, об'єднаних територіальних громад (далі - місцеві структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) до 15 серпня поточного року подають головним розпорядникам пропозиції щодо потреби у наданні при народженні дитини допомоги "пакунок малюка".

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

4. Головні розпорядники на підставі пропозицій місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту населення протягом 14 календарних днів готують інформацію про обсяги допомоги "пакунок малюка" і надсилають її фінансовим органам обласних та Київської міської держадміністрацій.

5. Фінансові органи обласних та Київської міської держадміністрацій у дводенний строк подають інформацію, подану відповідно до пункту 4 цього Порядку, головним управлінням Казначейства в областях та м. Києві за формою реєстру, передбаченою пунктом 6 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309), із зазначенням примітки "одноразова натуральна допомога "пакунок малюка".

6. Головні управління Казначейства в областях та м. Києві не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання від фінансових органів інформації про обсяги коштів для надання допомоги "пакунок малюка" подають відповідні дані Казначейству.

7. Казначейство подає Мінфіну інформацію про обсяги потреби у коштах для надання допомоги "пакунок малюка" за формою реєстру, передбаченою пунктом 6 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256.

8. Казначейство не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після отримання інформації про потребу в коштах для надання допомоги "пакунок малюка" перераховує субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з помісячним розписом асигнувань державного бюджету та в межах сум, необхідних для надання допомоги "пакунок малюка".

9. Фінансові органи обласних та Київської міської держадміністрацій протягом двох операційних днів після отримання субвенції надають головним управлінням Казначейства в областях та м. Києві розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів та їх перерахування на рахунки головних розпорядників, відкритих в головних управліннях Казначейства в областях та м. Києві, для здійснення відповідних видатків.

10. Субвенція спрямовується на здійснення заходів з надання допомоги "пакунок малюка" згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між головним розпорядником та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів, на умовах співфінансування в межах та у строки реалізації проекту міжнародної технічної допомоги "Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні".

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.08.2018 р. N 618
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1199)

11. Головні розпорядники протягом двох операційних днів перераховують кошти для забезпечення надання допомоги "пакунок малюка".

12. Передача допомоги "пакунок малюка" особі, яка отримує допомогу "пакунок малюка", здійснюється відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. N 512.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням та подання інформації здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 і від 23 квітня 2014 р. N 117

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1070)

____________

Опрос