Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение об Украинской части Совместной межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества

КМ Украины
Постановление КМ от 23.05.2018 № 505
действует с 03.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2018 р. N 505

Київ

Про внесення змін до Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 943 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1002; 2003 р., N 51, ст. 2676; 2010 р., N 97, ст. 3442; 2016 р., N 54, ст. 1896), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва

1. У пункті 3:

1) абзац сьомий виключити;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"розроблення рекомендацій щодо збільшення зовнішньоторговельного обігу з країною-партнером (країнами-партнерами) за рахунок диверсифікації та вдосконалення структури українського експорту товарів і сфери послуг, запобігання встановленню торговельних обмежень у двосторонній торгівлі та їх скасування, впровадження нових форм співробітництва;";

3) абзац дванадцятий виключити.

2. Підпункт 4 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4) утворювати постійні або тимчасові робочі органи, які входять до складу Української частини Комісії, для розгляду питань з окремих напрямів співробітництва з визначенням їх завдань та функцій;".

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Українська частина Комісії провадить свою діяльність під керівництвом Кабінету Міністрів України.

Мінекономрозвитку координує роботу Української частини Комісії.

Функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку.

У разі коли головою Української частини Комісії є Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, функції секретаріату Української частини Комісії виконує відповідний структурний підрозділ Мінекономрозвитку.

Якщо Українську частину Комісії очолює представник іншого центрального органу виконавчої влади, функції секретаріату Української частини Комісії може виконувати відповідний структурний підрозділ такого органу за погодженням з Мінекономрозвитку.".

4. У пункті 7:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"7. До складу Української частини Комісії входять голова Української частини Комісії, заступники голови, представники секретаріату, інші члени Української частини Комісії з представників Мінекономрозвитку, інших органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, бізнес-асоціацій, підприємств, установ та організацій, до функціональних повноважень яких належить вирішення питань щодо основних напрямів співробітництва з країною-партнером (країнами-партнерами) згідно з посадою, а також керівник дипломатичного представництва України у відповідній державі.";

2) в абзаці третьому слова "Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України" замінити словами "Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства".

5. У пункті 8 слова "відповідно до законодавства" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

6. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Голова Української частини Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та її Української частини, здійснює контроль за станом виконання рішень, прийнятих на зазначених засіданнях.".

7. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Секретаріат Української частини Комісії забезпечує організацію роботи Української частини Комісії, координацію діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів до засідань Комісії, а також виконує інші обов'язки організаційного характеру.".

8. Пункт 11 виключити.

9. У пункті 12:

1) в абзаці першому слова "діяльності Комісії" замінити словами "діяльності Комісії, її робочих (консультативних) груп", а слова "в місячний термін" - "в установленому порядку";

2) в абзаці другому слова "після одержання дозволу Кабінету Міністрів України на проведення засідання" виключити.

10. Пункт 13 виключити.

11. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Засідання Української частини Комісії проводяться не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення спільного засідання Комісії.

Засідання Української частини Комісії скликає голова Української частини Комісії або в разі його відсутності - заступник голови. Повідомлення про скликання засідання надсилається секретаріатом Української частини Комісії не пізніше ніж за сім календарних днів до початку засідання. Зазначені строки можуть бути скорочені за рішенням голови Української частини Комісії. У разі коли голова Української частини Комісії не може бути присутнім на засіданні Української частини Комісії, його обов'язки виконує визначений ним заступник.".

12. У пункті 141:

1) у першому реченні абзацу першого слово "узгоджується" замінити словами "та його порядок денний узгоджуються";

2) в абзаці другому слова "Прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України" замінити словами "Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства".

13. Доповнити Положення пунктом 16 такого змісту:

"16. Мінекономрозвитку разом з МЗС та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади до 30 березня року, що настає за звітним періодом, готує і подає на розгляд Кабінету Міністрів України річний звіт про діяльність Комісії, який повинен містити:

узагальнену інформацію про річну діяльність Комісії;

перелік міжнародних договорів, підписаних у рамках проведення засідань Комісії;

зведені дані щодо основних домовленостей, досягнутих під час відповідних засідань;

пропозиції та рекомендації стосовно подальших заходів, спрямованих на посилення співробітництва України з країнами-партнерами у двосторонньому та багатосторонньому форматі, у тому числі щодо розв'язання наявних проблем у двосторонніх відносинах;

зведені дані щодо фінансового забезпечення спільних засідань Комісії, а також пропозиції щодо подальшого їх фінансування;

пропозиції стосовно заходів, необхідних для забезпечення роботи Комісії.".

14. У тексті Положення слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".

____________

Опрос