Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 13.06.2018 № 482
редакция действует с 21.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. N 482

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 лютого 2019 року N 106

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47, ст. 2137; 2004 р., N 50, ст. 3283; 2015 р., N 40, ст. 1218; 2016 р., N 7, ст. 347, N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557):

1) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Державним замовником на підготовку за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є Державне управління справами за погодженням з НАДС; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - НАДС, а на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування - НАДС.";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції та виконанням Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", є НАДС.";

в абзаці четвертому слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування";

в абзаці шостому слова "на підготовку" замінити словами "на підвищення кваліфікації";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Заявки на включення до проекту державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами призначення відповідних осіб в установленому порядку відповідно до НАДС, Національної академії державного управління при Президентові України, Державного управління справами, які їх узагальнюють та подають до Мінекономрозвитку з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.";

3) у пункті 6 слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування", а слова "єдиних кошторисах доходів і видатків органів державної влади та органів місцевого самоврядування" - словами "кошторисах органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів призначення відповідних осіб";

4) в абзаці першому пункту 7 слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Пропозиції щодо підготовки за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників подаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами призначення відповідних осіб Національній академії державного управління при Президентові України; щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони; щодо підготовки за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - НАДС щороку до 15 квітня в установленому порядку.";

6) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Після погодження з НАДС пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів за денною формою навчання у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадах, які віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, та посадах, які віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1 - 5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; НАДС - на підготовку магістрів за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 6 - 9 групи оплати праці, та посадах, які віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. Кожна з таких пропозицій подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 1 грудня.";

7) у пункті 11 слова "та МЗС" виключити, а слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування";

8) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами призначення відповідних осіб щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції та виконанням Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування", вносяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами призначення відповідних осіб щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 1 грудня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування, щодо підвищення кваліфікації голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників - суб'єктами призначення відповідних осіб.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці п'ятому слова "державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування", а слова і цифри "до 15 липня" замінити словами і цифрою "до 1 грудня";

в абзаці шостому слова і цифри "до 15 липня" замінити словами і цифрою "до 1 грудня";

в абзаці сьомому слова "яке разом з НАДС їх узагальнює, після чого НАДС" замінити словами "яке їх узагальнює, після чого", а слова і цифри "до 15 липня" - словами і цифрою "до 1 грудня";

9) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування розміщує зазначене замовлення в установленому порядку і забезпечує його виконання.";

в абзаці третьому слова "державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування", а слова "вищих навчальних закладах" - словами "закладах вищої освіти";

в абзаці п'ятому слово "НАДС" замінити словом "МЗС";

10) пункт 16 виключити.

2. У Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2031; 2016 р., N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 17, ст. 577):

1) пункт 3 виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Строк навчання за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.";

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. На навчання за державним замовленням за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 6 - 9 групи оплати праці, та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п'ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.";

4) пункт 13 після слів "галузі знань "Публічне управління та адміністрування" доповнити словами "або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування";

5) пункти 23, 26, 31, 42 і 48 виключити;

6) у тексті Порядку слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2019 р. N 106)

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. N 255 "Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 - 2018 роках стажування слухачів Національної академії" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 30, ст. 1030; 2016 р., N 7, ст. 347, N 79, ст. 2647; 2017 р., N 50, ст. 1557; 2018 р., N 17, ст. 577):

1) у Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) як головний заклад вищої освіти у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" здійснює підготовку за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування; за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання державних службовців, посади яких належать до 1 - 5 групи оплати праці, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Строк навчання слухачів у Національній академії за денною, вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.";

абзац п'ятий після слів "за державним замовленням" доповнити словами "за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" замінити словами "Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування";

в абзаці третьому:

слова і цифри "до 1 - 5 групи" замінити словами і цифрами "до 1 - 9 групи";

слова "до першої - четвертої" замінити словами "до першої - сьомої";

слова і цифри "та не досягли 35 років" виключити;

в абзаці четвертому слова і цифри "та не досягли 45 років" виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому слова і цифри "не досягли 35 років, а також" виключити;

в абзаці третьому слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. До Інституту вищих керівних кадрів Національної академії на навчання за державним замовленням за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за вечірньою та заочною (дистанційною) формами навчання приймаються державні службовці, посади яких належать до 1 - 4 групи оплати праці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.";

у першому реченні пункту 7 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";

у пункті 8 слова "навчальними закладами" замінити словами "закладами освіти";

пункт 9 після слів "за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" доповнити словами "або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування";

у пункті 20 слова "та органів, установ, які направили або рекомендували їх на навчання" виключити;

абзаци перший та третій пункту 21 виключити;

абзац третій пункту 24 виключити;

пункт 28 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Про дострокове відрахування слухача, який навчався за державним замовленням, повідомляється НАДС.";

2) у пункті 1 Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого зазначеною постановою, слова "Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" замінити словами "Законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. У підпунктах 31 та 32 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2288; 2017 р., N 13, ст. 364), слова "державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" замінити словами "державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування".

____________

Опрос