Идет загрузка документа (278 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 30.05.2018 № 453
действует с 12.06.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 травня 2018 р. N 453

Київ

Про затвердження Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну соціальну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року (далі - Програма), що додається.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям подавати щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення і подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016 - 2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об'єднаних Націй 70/1 "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року", у частині дотримання прав дітей.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв'язання проблеми передбачається шляхом концентрації зусиль органів державної влади і громадянського суспільства та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, а саме:

- розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини;

- забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань;

- удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;

- створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості;

- забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;

- інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади;

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, а саме:

- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді;

- зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім'єю, які не є громадянами України у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту;

- створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості;

зміцнення інституту сім'ї та формування відповідального батьківства, а саме:

- підвищення рівня добробуту українських сімей, зокрема, у результаті зростання доходів від трудової діяльності;

- підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;

- запровадження у територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою;

- забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім'ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів;

- посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;

- запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;

- удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя;

забезпечення захисту дітей від насильства, а саме:

- формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві;

- створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми;

- здійснення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії; захисту дітей від експлуатації, сексуального насильства і торгівлі людьми;

- активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;

створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме:

- впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми;

- удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення;

- розвиток системи правосуддя, дружнього до дитини; впровадження ювенальної юстиції;

врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень, а саме:

- удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя;

- забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив;

- залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини;

забезпечення захисту прав та інтересів дитини у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, а саме:

- недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктів;

- забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктах;

- впровадження комплексних заходів щодо створення умов для повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту та дітей, розлучених із сім'єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту;

створення безпечного інформаційного простору для дітей, а саме:

- забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі;

- формування політики запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму дітей;

- впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі;

активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, а саме:

- формування громади, доброзичливої до дітей;

- гармонізація національного законодавства з прав дитини із світовими стандартами;

- удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.

Під час виконання Програми передбачається:

визначення пріоритетів, основних завдань і принципів реалізації державної політики у сфері захисту прав дитини;

розроблення та затвердження стандартів благополуччя та безпеки дитини;

розроблення показників (індикаторів) національного та регіонального рівня щодо забезпечення захисту прав та інтересів дитини;

модернізація системи захисту прав та інтересів дитини;

удосконалення та гармонізація національного законодавства у сфері прав дитини відповідно до міжнародних зобов'язань;

визначення ролі територіальної громади в умовах децентралізації влади щодо забезпечення прав і врахування інтересів дитини;

забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту;

розроблення стратегії формування безпечного інформаційного простору для дітей.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання та заходи з виконання Програми наведено в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити державну систему захисту прав та інтересів дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум;

поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей у сім'ях та вилучення з них дітей;

створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов'язань;

забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги починаючи з народження;

забезпечити не менш як на 95 відсотків імунізацію дітей першого року життя;

забезпечити розвиток ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей;

реалізувати право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім'ї;

оптимізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які постраждали від жорстокого поводження, зокрема експлуатації та сексуального насильства, забезпечивши охоплення 100 відсотків таких дітей необхідною допомогою;

модернізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення, шляхом удосконалення превентивних заходів, знижуючи щороку рівень рецидивної злочинності на 2 відсотки;

забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг у територіальних громадах;

запровадити дієвий механізм урахування думки дитини під час розв'язання питань, що стосуються її життя, збільшивши кількість дітей, охоплених різними формами громадської діяльності, до 30 відсотків.

Програмою передбачається здійснення моніторингу результативності та оцінювання ефективності заходів з виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить у 2018 році - 2781755,8 тис. гривень, 2019 році - 2288372,2 тис., 2020 році - 2365309,11 тис., 2021 році - 1337805,18 тис. гривень.

Орієнтовний обсяг видатків з місцевих бюджетів становить у 2018 році - 214386,86 тис. гривень, 2019 році - 40549,71 тис., 2020 році - 57352,85 тис., 2021 році - 61765,51 тис. гривень.

 

ПАСПОРТ
Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 230 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 31, ст. 952).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. N 453.

3. Державний замовник Програми - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, МВС, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінкультури, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорт, Мін'юст, ДМС, Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, а також міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою).

6. Строк виконання Програми - 2018 - 2021 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

Державний бюджет

8773242,29

2781755,8

2288372,2

2365309,11

1337805,18

Місцевий бюджет

374054,93

214386,86

40549,71

57352,85

61765,51

Усього

9147297,22

2996142,66

2328921,91

2422661,96

1399570,69

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

I. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини

1. Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

1) розроблення показників (індикаторів) національного і регіонального рівня щодо забезпечення захисту прав та інтересів дитини

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених доповідей

4

1

1

1

1

2) проведення комплексного аналізу становища дітей для визначення актуальних проблем дитинства з метою підготовки та схвалення щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

державний бюджет

416,24

95,9

101,6

106,7

112,04

- " -

1

1

 

 

 

забезпечення підготовки та подання Комітету ООН з прав дитини об'єднаної п'ятої та шостої зведеної періодичної доповіді України

- " -

- " -

95,9

95,9

 

 

 

кількість затверджених стандартів

1

1

 

 

 

3) розроблення та затвердження мінімального державного соціального стандарту щомісячного утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) доопрацювання та супроводження єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти"

Мінсоцполітики

державний бюджет

1350

450

450

450

 

кількість проведених семінарів

4

1

1

1

1

5) проведення семінарів з питань роботи в електронній базі даних обліку дітей та сімей з дітьми, захисту та обробки персональних даних

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

- " -

251,15

57,9

61,3

64,37

67,58

2. Забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у
тому числі запровадження програм профілактики захворювань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1) запровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

обласні, Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
Всесвітня організація охорони здоров'я (за згодою)
Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ (за згодою)

місцевий
бюджет

485

80

115

135

155

кількість адаптованих та затверджених клінічних протоколів стаціонарної медичної допомоги дітям

25

5

5

5

10

адаптація довідника інтегрованого ведення хвороб дитячого віку для стаціонарної допомоги дітям

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість проведених тренінгів, семінарів

60

15

15

15

15

проведення тренінгів
та навчальних семінарів для спеціалістів (лікарів та медичних сестер), які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
Всесвітня організація охорони здоров'я (за згодою)
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість регіонів

5

5

 

 

 

визначення регіонів, які беруть участь у пілотних проектах і в яких запроваджуються клінічні протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на рівні первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дітям

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість клінік (кабінетів), які надають послуги дітям на принципах дружнього підходу

20

5

5

5

5

2) подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо надання медичної допомоги підліткам і молоді на принципах дружнього підходу та розвиток клінік, дружніх до молоді

обласні, Київська міська держадміністрації
МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)

місцевий
бюджет

3482,8

821,2

882,2

887,2

892,2

 

 

 

 

 

 

3) подальше впровадження глобальної стратегії Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо годування дітей грудного та раннього віку - розширеної ініціативи "Лікарня, доброзичлива до дитини"

обласні, Київська міська держадміністрації
МОЗ

місцевий бюджет

300

75

75

75

75

 

 

 

 

 

 

4) здійснення заходів щодо збереження здоров'я, попередження інвалідності та смертності новонароджених та дітей віком до п'яти років, а саме:

- " -

- " -

27562,95

7582,25

8335,5

5517,7

6127,5

кількість розроблених стандартів

4

1

1

1

1

розроблення та впровадження стандартів спостереження за дітьми, які народилися з екстремально низькою (менше одного кілограма) вагою, та дітьми з наслідками перинатальних уражень

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених нормативно-правових актів

3

1

1

1

 

розроблення нормативно-правових актів для впровадження системи катамнестичного спостереження за здоров'ям та розвитком новонароджених та дітей віком до трьох років з обмеженнями життєдіяльності

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість створених центрів (кабінетів)

21

6

5

5

5

створення мережі центрів (кабінетів) спостереження за здоров'ям та розвитком новонароджених та дітей з обмеженнями життєдіяльності на загальнодержавному рівні та у регіонах

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість регіональних перинатальних центрів, в яких запроваджено превентивні програми

10

5

5

 

 

сприяння діяльності регіональних перинатальних центрів, пов'язаної з організацією медичної допомоги новонародженим, запровадження превентивних програм, орієнтованих на зниження рівня дитячої інвалідності та смертності

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

4

1

1

1

1

розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо організації розширеного неонатального скринінгу

- " -

 

 

 

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

визначення Центру орфанних захворювань і Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" базовою експертною установою з орфанних захворювань за напрямом "Орфанні метаболічні і гематологічні захворювання"

МОЗ

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

5

2

2

1

 

розроблення нормативно-правових актів для референції та підтвердження діагнозу орфанних захворювань, здійснення моніторингу медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями, впровадження індикаторів якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями на загальнодержавному рівні

МОЗ

 

 

 

 

 

 

кількість регіонів, у яких надаються послуги раннього втручання

17

7

5

5

 

5) впровадження пілотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для превенції інвалідності у дітей з обмеженнями життєдіяльності

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість впроваджених стандартів, методик, технологій

4

1

1

1

1

6) розроблення і впровадження стандартів та послуг для медичної реабілітації новонароджених та дітей з обмеженнями життєдіяльності на загальнодержавному та місцевому рівні

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість регіонів, у яких проведено навчання спеціалістів

24

6

6

6

6

7) проведення тренінгів із:

первинної реанімації новонароджених та серцево-легеневої реанімації дітей - для спеціалістів закладів охорони здоров'я

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість регіонів, у яких проведено навчання спеціалістів

24

6

6

6

6

долікарняної допомоги дітям - для спеціалістів галузі освіти, соціального захисту, Національної поліції

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість впроваджених методик/технологій

4

1

1

1

1

8) розроблення та удосконалення методів і засобів профілактики, діагностики та лікування соціально значущих захворювань (туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу) для дитячого населення

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

- " -

17

3

4

5

5

9) розроблення та удосконалення новітніх медичних технологій діагностики, лікування та профілактики дитячих хвороб та вроджених порушень

МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

- " -

4

1

1

1

1

10) розроблення та впровадження здоров'язберігаючих технологій для дитячого населення

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених аналітичних матеріалів

4

1

1

1

1

11) вивчення прогнозних тенденцій стану здоров'я дитячого населення країни

МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів

104

26

26

26

26

12) продовження централізованих заходів програмного характеру для забезпечення дітей необхідними лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням та медичним обладнанням

МОЗ
обласні, Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість охоплених скринінгом дітей

1125680

281420

281420

281420

281420

закупівля реактивів для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотереоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром та галактоземію

МОЗ
Національна академія медичних наук (за згодою)
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації

державний бюджет

195102,4

48775,6

48775,6

48775,6

48775,6

кількість дітей віком до трьох років, хворих на фенілкетонурію, які отримують продукти лікувального харчування

1436

359

359

359

359

закупівля продуктів лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію

МОЗ

- " -

146611,6

36652,9

36652,9

36652,9

36652,9

кількість охоплених дітей

2560

640

640

640

640

закупівля лікарських засобів для забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів A або B, або хворобу Віллебранда

- " -

- " -

1124188

281047

281047

281047

281047

кількість дітей, хворих на нанізм різного походження, яких забезпечено препаратами соматропіну

5338

1452

1284

1301

1301

закупівля медикаментів для дітей, хворих на нанізм різного походження

- " -

- " -

120182,4

30045,6

30045,6

30045,6

30045,6

кількість дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, яких забезпечено медикаментами

2605

615

650

670

670

закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту

МОЗ

державний бюджет

479690,4

119922,6

119922,6

119922,6

119922,6

кількість дітей, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено медикаментами

2500

625

625

625

625

закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз

- " -

- " -

263240,4

65810,1

65810,1

65810,1

65810,1

кількість дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити, яких забезпечено медикаментами

544

136

136

136

136

закупівля медикаментів для дітей, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити

- " -

- " -

64000

16000

16000

16000

16000

кількість дітей, хворих на термінальну ниркову недостатність, яка потребує замісної ниркової терапії

584

146

146

146

146

закупівля медикаментів та медичних виробів для дитячого діалізу

- " -

- " -

130818,8

32704,7

32704,7

32704,7

32704,7

кількість дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, яких забезпечено медикаментами

427

88

113

113

113

закупівля медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит

- " -

- " -

20496,4

5124,1

5124,1

5124,1

5124,1

кількість дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, яких забезпечено медикаментами

11912

2978

2978

2978

2978

закупівля медикаментів для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму

- " -

- " -

65403,6

16350,9

16350,9

16350,9

16350,9

кількість дітей, хворих на спастичну форму дитячого церебрального параліча, яких забезпечено медикаментами

5716

1429

1429

1429

1429

закупівля медикаментів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч

- " -

- " -

28000

7000

7000

7000

7000

кількість дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, які забезпечені медикаментами

4592

1148

1148

1148

1148

закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання

МОЗ

державний бюджет

2232227,6

558056,9

558056,9

558056,9

558056,9

кількість дітей, яким замінено зовнішні частини систем слухопротезування

180

45

45

45

45

проведення оперативного лікування дітей з інвалідністю із незворотними вадами слуху, які потребують проведення імплантаційного слухопротезування, а також заміни зовнішньої частини (мовного процесора) систем імплантаційного слухопротезування

Національна академія медичних наук (за згодою)

- " -

480000

120000

120000

120000

120000

кількість дітей, яких забезпечено кохлеарними імплантами

656

164

164

164

164

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

13) створення ефективної та доступної системи надання паліативної допомоги дітям, заснованої на міждисциплінарних та міжсекторальних підходах

МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

визначення медичних індикаторів для надання послуги паліативної допомоги дитячому населенню (розроблення форми статистичної інформації та інструкція з її заповнення)

МОЗ
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених навчальних програм/модулів/тренінгів

4

2

2

 

 

розроблення навчального модуля "Філософія надання послуги паліативної допомоги дитячому населенню для державних службовців регіонального рівня", підготовка тренерів, проведення тренінгів у регіонах серед службовців, медичних та соціальних працівників

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість проведених досліджень/опитувань та підготовлених звітів щодо охоплених дітей / сімей з дітьми

8

2

2

2

2

вивчення потреб у розрізі регіонів щодо кількості потенційних клієнтів (окремо дітей, які перебувають на державному утримуванні, та сімей з дітьми, які потребують паліативної допомоги) та надання послуг із конкретизацією за кодами Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем охорони здоров'я Десятого перегляду

МОЗ
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість регіонів

5

5

 

 

 

визначення регіонів, які беруть участь у пілотних проектах з метою розвитку паліативної допомоги дитячому населенню та визначення закладів, де надаватиметься паліативна допомога дитячому населенню

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених навчальних програм/модулів/тренінгів

10

3

3

2

2

розроблення навчального модуля "Надання послуги паліативної допомоги в закладі для дитячого населення для спеціалістів та працівників закладу", підготовка тренерів, проведення тренінгів
(підвищення кваліфікації медичного або соціального працівника) у пілотних регіонах серед медичних та соціальних працівників

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених нормативів, форм звітності

6

3

1

1

1

розроблення таких тимчасових нормативно-правових документів: положення про центр/хоспіс/ відділення/кабінет, табеля матеріально-технічного оснащення, посадових інструкцій, протоколу надання послуг, правил перебування в центрі (форми направлення, картки пацієнта, перебування з батьками), форми звітності щодо кількості клієнтів, обсягу допомоги та фактів смертності

МОЗ
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих відповідних актів

2

1

1

 

 

вивчення необхідності підготовки спеціалістів у рамках навчальних програм закладів вищої освіти або медичних училищ (створення спеціальності, навчальної програми)

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених протоколів

1

1

 

 

 

розроблення протоколів надання паліативної допомоги дитячому населенню, протоколів призначення знеболювальних та наркотичних лікарських засобів

МОЗ
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених індикаторів

17

10

5

1

1

розроблення індикаторів ефективності та якості надання послуги паліативної допомоги у закладах охорони здоров'я

МОЗ

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

розроблення методик розрахунку потреб регіону у створенні мобільної служби для надання паліативної допомоги за місцем перебування дитини

МОЗ
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

визначення складу мобільної служби паліативної допомоги відповідно до спеціалізацій робітників (лікаря, медичної сестри, соціального працівника)

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених навчальних програм/модулів/тренінгів

8

2

2

2

2

розроблення навчального модуля "Надання послуги паліативної допомоги дитині за місцем її перебування", підготовка тренерів, проведення тренінгів у регіонах серед медичних та соціальних працівників

- " -

 

 

 

 

 

 

- " -

5

2

1

1

1

розроблення програм підвищення кваліфікації спеціалістів надання паліативної допомоги дітям з урахуванням набутого досвіду, доказової медицини

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

створення навчального модуля для батьків, діти яких потребують паліативної допомоги

- " -

 

 

 

 

 

 

3. Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління
 
 
 

частка охоплених учнів 5 - 9 класів, відсотків

100

100

100

100

100

1) формування в учнів 5 - 9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета "Основи здоров'я", формування здоров'язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії "Здоров'я і безпека" з використанням сучасних інформаційних технологій

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН

місцевий бюджет

246,5

53,03

58,76

64,49

70,22

частка охоплених учнів, відсотків

100

100

100

100

100

2) підвищення рівня обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінмолодьспорт
МОН
МОЗ
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

- " -

26

5,72

6,24

6,76

7,28

- " -

100

100

100

100

100

3) проведення інформаційно-просвітницьких акцій, спрямованих на пропаганду здорового способу життя

обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН
МОЗ
Мінкультури Держкомтелерадіо
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених заходів

8

2

2

2

2

проведення просвітницької роботи у клініках, дружніх до молоді

МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні, Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

4. Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості
 

частка дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивною освітою, відсотків

20

20

20

20

20

1) забезпечення дітей
з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти

обласні, Київська міська держадміністрації
 
органи місцевого самоврядування (за згодою) МОН

місцевий бюджет

161792,6

161792,6

 

 

 

- " -

20

20

20

20

20

2) забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

- " -

 

 

 

 

 

 

5. Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини
 
 

 

 

 

 

 

 

1) сприяння у створенні умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОН
Мінкультури Мінмолодьспорт

- " -

59815

16853

2109

19631

21222

 

 

 

 

 

 

2) залучення дітей до заняття в любительських об'єднаннях і клубах
за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінкультури

місцевий бюджет

200

50

50

50

50

 

 

 

 

 

 

3) проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінкультури
МОН

- " -

4300,04

1034,93

1077,55

1131,31

1056,25

6. Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади
 
 
 
 
 
 

рівень охоплених наставництвом дітей, відсотків

50

10

10

15

15

1) запровадження наставництва над дитиною, яка проживає в закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість розповсюджених інформаційних матеріалів

11500

11500

 

 

 

2) розповсюдження в інтернатних закладах інформаційних матеріалів з тематики "Чому мені важливо знати свої права"

Мінсоцполітики
МОН
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми випускниками, вихованцями інтернатних закладів

обласні,
Київська міська держадміністрації
Державна служба зайнятості

 

 

 

 

 

 

Разом за напрямом I 
 
 

кількість нормативно-правових актів 

59 

20 

14 

11 

13 

 

 

державний бюджет 

5352074,89 

1338190,1 

133103,3 

1338111,47 

1337670,0 

кількість проведених заходів

176

44

44

44

44

 

 

місцевий
бюджет

258210,89

188347,73

12709,25

27498,46

29655,45

кількість охоплених дітей

1164103

291245

291137

291174

291174

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей

7. Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді

частка охоплених дітей, відсотків

100

100

100

100

100

запровадження інноваційних соціальних послуг для дітей з інвалідністю в установах та закладах соціального обслуговування органів соціального захисту населення

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Мінсоцполітики громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

місцевий бюджет

32600

6550

7550

8650

9850

8. Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 
 
 
 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

1) розроблення та запровадження відповідного механізму збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення контролю за веденням обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереженням, використанням та поверненням у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення обліку та аналізу інформації щодо нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереження, використання та повернення у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

частка законних представників дітей, охоплених роз'яснювальною роботою, відсотків

100

100

100

100

100

4) проведення роз'яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо)

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість запроваджених стандартів

1

 

1

 

 

5) запровадження єдиних державних соціальних стандартів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

9. Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім'єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту
 

частка дітей, розлучених із сім'єю, тимчасово влаштованих та забезпечених законним представником для захисту їх прав, відсотків

100

100

100

100

100

1) сприяння забезпеченню законного представництва дітей, розлучених із сім'єю, їх своєчасного тимчасового влаштування відповідно до найкращих інтересів дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
територіальні органи ДМС та Адміністрації Держприкордон-служби

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

2) удосконалення порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання з метою забезпечення прав та найкращих інтересів таких дітей

Мінсоцполітики
МЗС
ДМС
Адміністрація Держприкордон-служби

 

 

 

 

 

 

10. Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості
 
 

 

 

 

 

 

 

1) створення умов для вступу дітей до мистецьких шкіл у сільській місцевості

Мінкультури
МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) надання бібліотечними закладами безкоштовної інформаційної та консультативної допомоги у сільській місцевості

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) сприяння діяльності фахівців із соціальної роботи відповідно до потреб територіальної громади

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за
напрямом II

кількість нормативно-правових актів

2

1

1

 

 

 

 

місцевий бюджет

32 600

6 550

7 550

8 650

9 850

 

кількість заходів

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Зміцнення інституту сім'ї та формування відповідального батьківства

11. Підвищення рівня добробуту українських сімей, зокрема за рахунок зростання доходів від трудової діяльності

 

 

 

 

 

 

підготовка пропозицій щодо підвищення рівня державних соціальних стандартів та гарантій під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік

Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

12. Підвищення рівня адресності соціальної підтримки
малозабезпечених сімей з дітьми

кількість залучених непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей

7200

2700

1500

1500

1500

впровадження механізмів самозайнятості працездатних непрацюючих осіб з малозабезпечених сімей та залучення їх до громадських робіт у пілотних проектах, запроваджених у Полтавській, Харківській та Львівській областях

Мінсоцполітики Державна служба зайнятості
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

13. Запровадження в територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою

частка охоплених дітей, відсотків

100

100

100

100

100

забезпечення дітям рівного доступу до необхідних соціальних послуг на рівні територіальних громад відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

14. Забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім'ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1) сприяння в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, з інвалідністю на виховання в сім'ї

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

2) розроблення та затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-
2026 роки

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

частка реформованих інтернатних закладів, відсотків

30

 

10

10

10

3) реформування системи інституційного догляду дітей шляхом оптимізації мережі інтернатних закладів відповідно до потреб громади

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених регіональних планів

25

 

25

 

 

4) розроблення та затвердження регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на основі комплексного аналізу забезпечення прав дітей та мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей; інвентаризації соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, що фактично надаються дітям та сім'ям з дітьми різних категорій; визначення потреб територіальних громад у додаткових соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послугах для дітей та сімей з дітьми, у ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг

обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість дітей закладів інституційного догляду та виховання дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, осіб

775

775

 

 

 

5) влаштування дітей-сиріт виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання та забезпечення їх житлом

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

державний бюджет

3420665,1

1443449,9

950146,3

1027068,9

 

кількість випускників інтернатних закладів, які отримали впорядковане житло, осіб

763

763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених семінарів

4

1

1

1

1

6) проведення семінарів для спеціалістів служб у справах дітей з питань забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених семінарів

4

1

1

1

1

7) проведення семінарів щодо забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань створення та забезпечення діяльності сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики

державний бюджет

251,15

57,9

61,3

64,37

67,58

кількість проведених заходів

16

4

4

4

4

8) проведення широкої інформаційної кампанії із залученням засобів масової інформації з питань пропагування влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) проведення заходів, пов'язаних з якісним підбором кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

місцевий бюджет

468

114

114

115

125

кількість проведених тренінгів, семінарів

4

1

1

1

1

10) забезпечення функціонування системи підготовки до усиновлення громадян, які виявили бажання усиновити дитину, майбутніх кандидатів в усиновлювачі шляхом проведення семінарів, тренінгів для працівників служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

державний бюджет

251,15

57,9

61,3

64,37

67,58

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

11) урегулювання процедури переміщення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у разі її усиновлення

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

- " -

3

3

 

 

 

12) приведення у відповідність з міжнародними вимогами та стандартами
процедури усиновлення іноземцями дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення врахування найкращих інтересів дітей під час усиновлення їх іноземними громадянами

- " -

 

 

 

 

 

 

частка сімей, які усиновили дитину з інвалідністю, охоплених соціальними послугами відповідно до потреби, відсотків

100

100

100

100

100

13) надання соціальних послуг сім'ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість проведених семінарів

3

1

1

1

 

14) проведення семінарів та тренінгів для працівників служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання психологічно-реабілітаційної допомоги сім'ям та дітям у разі виявлення кризи у стосунках усиновлювачів та дитини з метою попередження скасування усиновлень

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

частка дітей, які перебувають на регіональному обліку з усиновлення, інформація про яких розміщена на сайті Мінсоцполітики, відсотків

100

100

100

100

100

15) забезпечення доступу населення до повної та об'єктивної інформації з питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

15. Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей
 
 
 

кількість розроблених методик

4

2

1

1

 

1) розроблення комплексних методик індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують такої допомоги, з урахуванням індивідуальних потреб дівчат і хлопців

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

2) урегулювання та посилення контролю за діяльністю закладів соціального захисту дітей

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

частка дітей, які самовільно залишили місце постійного перебування, у тому числі заклади інституційного догляду та виховання дітей, відсотків

4

1

1

1

1

3) проведення профілактичної роботи із запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
Національна поліція
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) проведення профілактичних заходів з метою попередження вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну діяльність, інших негативних проявів у підлітковому середовищі, а також виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики
МОН
Національна поліція
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

156,5

38,03

38,76

39,49

40,22

16. Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

забезпечення здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зміни підходів під час їх виявлення

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

17. Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя
 

кількість проведених семінарів, тренінгів

16

4

4

4

4

1) підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські організації
(за згодою)

місцевий бюджет

36,5

8

8,8

9,5

10,2

 

 

 

 

 

 

2) проведення культурно-мистецьких та освітніх акцій, фестивалів, конкурсів, що популяризують сімейні цінності

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські організації
(за згодою)

- " -

771

169

188

202

212

Разом за
напрямом III
 
 

кількість нормативно-правових актів

7

4

3

 

 

 

 

державний бюджет

3421167,4

1443565,7

950268,9

1027197,64

135,16

кількість заходів

63

16

16

16

15

 

 

місцевий бюджет

1432

329,03

349,56

365,99

387,42

кількість охоплених дітей

1633

1558

23

25

27

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Захист дітей від насильства

18. Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві
 

 

 

 

 

 

 

1) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких
заходів, спрямованих га формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

частка фахівців, які пройшли навчання, відсотків

100

25

25

25

25

2) організація систематичного навчання фахівців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

19. Створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми
 
 
 

частка дітей, які постраждали від домашнього насильства, що отримали послуги, відсотків

100

100

100

100

100

1) сприяння розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

8

3

3

2

 

2) підготовка проектів нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей, необхідних у зв'язку із прийняттям Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

- " -

6

6

 

 

 

3) розроблення типових програм, положень, методичних рекомендацій щодо запобігання та протидії домашньому насильству

- " -

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

1

1

 

4) удосконалення міжвідомчої взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи з питань протидії та захисту дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження

- " -

 

 

 

 

 

 

20. Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії.
Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення організації та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми

Мінсоцполітики
МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо запобігання втягнення дітей до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Мінсоцполітики
МОН
Держкомтелерадіо
Національна поліція
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) здійснення систематичного моніторингу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов'язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації

обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) здійснення моніторингу стану додержання законодавства про працю неповнолітніх

Держпраці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) проведення заходів для підвищення рівня обізнаності дітей та роботодавців щодо додержання законодавства про працю неповнолітніх та недопущення використання найгірших форм дитячої праці

Держпраці
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

 

 

 

 

21. Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми
 
 

 

 

 

 

 

 

1) проведення превентивних заходів щодо запобігання насильству над дітьми у суспільстві (у громадах, дитячих колективах, закладах тощо)

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою) Мінсоцполітики
МОН
Держкомтелерадіо
Національна поліція
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

місцевий бюджет

246

60

62

62

62

кількість закладів післядипломної педагогічної освіти та вищих навчальних закладів, які забезпечують інтеграцію курсу

25

25

25

25

25

2) забезпечення інтеграції навчальних курсів "Вчимося жити разом" до програм післядипломної/
додипломної підготовки вчителів та програм навчання дітей у дошкільних та середніх закладах освіти

МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість охоплених учнів

500000

50000

100000

150000

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за
напрямом IV
 
 

кількість нормативно-правових актів

16

9

5

1

1

 

 

місцевий
бюджет

246

60

62

62

62

кількість заходів

8

3

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість охоплених дітей

500000

50000

100000

150000

200000

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини

22. Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми
 

 

 

 

 

 

 

1) здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

Національна поліція
Мінсоцполітики
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення організації діяльності уповноважених спеціалізованих підрозділів захисту дітей Національної поліції відповідно до вимог міжнародного законодавства у сфері ювенальної юстиції. Впровадження новітніх форм і методів превентивної роботи з урахуванням європейських практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті із законом

Національна поліція
Мін'юст
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

23. Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення

 

 

 

 

 

 

забезпечення надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб

Мінсоцполітики
Мін'юст
Національна поліція
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

24. Розвиток системи правосуддя, дружнього до дитини. Впровадження ювенальної юстиції

кількість прийнятих нормативно-правових актів

 

 

1

 

 

розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо ювенальної юстиції

Мін'юст
Національна поліція
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

VI. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень

25. Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя
 

кількість дітей, залучених до дитячого громадського руху

27000

4000

5000

8000

10000

1) сприяння розвитку учнівського врядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Мінмолодьспорт
дитячі громадські організації
(за згодою)

місцевий бюджет

1002,99

201,5

230,3

264,86

306,33

кількість проведених заходів

40

10

10

10

10

2) співпраця з молодіжними проектами Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з метою вивчення думки дітей та молоді з актуальних для дітей та молоді питань

Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
громадські організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

26. Забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив

кількість проведених засідань

8

2

2

2

2

надання інформаційно-консультативної допомоги громадським організаціям з питань підтримки дитячих ініціатив

Мінмолодьспорт

 

 

 

 

 

 

27. Залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини

 

 

 

 

 

 

залучення представників молодіжних громадських організацій, активної молоді, наставників та волонтерів до розроблення нормативно-правових актів, роботи в громадах з молоддю та дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки із забезпечення їх найкращих інтересів

Мінсоцполітики
МОН
Мінмолодьспорт
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за
напрямом VI
 

кількість заходів

48

12

12

12

12

 

 

місцевий
бюджет

1002,99

201,5

230,3

264,86

306,33

кількість охоплених дітей

27000

4000

5000

8000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту

28. Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті
 

 

 

 

 

 

 

1) виявлення фактів залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях
чи збройних конфліктах

Національна поліція
Мінсоцполітики
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної
роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах

Мінсоцполітики Держкомтелерадіо
МОН
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські
об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

 

29. Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів
 
 

 

 

 

 

 

 

1) підписання та виконання Декларації Організації Об'єднаних Націй про безпеку шкіл та використання мінімального стандарту Керівних принципів для захисту шкіл і університетів від використання у військових цілях під час збройних конфліктів

МОН
МЗС
Міноборони
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

частка дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів,
охоплених відповідними послугами, відсотків
 

100
 
 

100
 

100
 

100
 

100
 

2) створення умов на національному, регіональному та місцевому рівні для медичної,
психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Мінсоцполітики
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські
об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Впровадження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім'єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту
 

кількість розповсюджених інформаційних матеріалів

28000

7000

7000

7000

7000

1) розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації

МОН
МТОТ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські
об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість охоплених дітей 

6000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2) вжиття додаткових заходів до організації відпочинку та реабілітації дітей, відселених із зони воєнних дій чи збройних конфліктів (у рамках виконання цільових програм)

обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою) Мінсоцполітики 

місцевий бюджет 

79729,8 

18702,6 

19445,4 

20299,7 

21282,1 

Разом за
напрямом VII

кількість охоплених дітей

6000

1200

1400

1600

1800

 

 

місцевий бюджет

79729,8

18702,6

19445,4

20299,7

21282,1

VIII. Створення безпечного інформаційного простору для дітей

31. Забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі
 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

1) урегулювання механізмів захисту дітей від оприлюднення їх реальних життєвих історій в засобах масової інформації, їх безпосередньої участі на телебаченні

Мінсоцполітики
МОН
Мінмолодьспорт
Держкомтелерадіо
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, представників установ та організацій, у тому числі освітніх, дозвільних, оздоровчих, медичних, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів

обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
МОН
Мінсоцполітики
Мінмолодьспорт
Держкомтелерадіо
громадські об'єднання та міжнародні організації (за згодою)

місцевий бюджет

833,25

196

203,2

211,84

222,21

32. Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей
 

 

 

 

 

 

 

1) проведення комплексних заходів
із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму

МОН
Національна поліція
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість дітей, залучених до участі у міжнародних проектах та заходах дитячих громадських організацій

690

120

150

200

220

2) сприяння інтеграції дитячих громадських організацій у світову спільноту, співпраці дитячих громадських організацій із світовими та європейськими асоціаціями

Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади обласні,
Київська міська держадміністрації дитячі громадські організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

33. Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

кількість заходів

 

 

 

 

 

проведення соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

обласні,
Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за
напрямом VIII
 

кількість нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

 

місцевий
бюджет

833,25

196

203,2

211,84

222,21

кількість охоплених дітей

690

120

150

200

220

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації

34. Формування громади, доброзичливої до дітей
 
 

кількість виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад, в яких забезпечено діяльність посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей

100

100

100

100

100

1) забезпечення діяльності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, у структурах виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад

органи місцевого самоврядування
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) комплексне оцінювання забезпечення прав дітей у територіальній громаді з метою визначення проблемних питань дитинства та шляхів їх вирішення

Мінсоцполітики
Мінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
органами місцевого самоврядування
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) впровадження Всеукраїнського руху "Громада, доброзичлива до дітей"

Мінсоцполітики Мінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
органами місцевого самоврядування
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

X. Міжнародне співробітництво

35. Гармонізація національного законодавства з прав дитини із світовими стандартами
 
 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення імплементації на національному рівні конвенційних документів Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, які охоплюють сферу захисту прав та забезпечення здоров'я, розвитку і безпеки дитини

Мінсоцполітики
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) продовження приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними нормами та стандартами, які випливають з участі у міжнародних договорах у сфері захисту прав дитини

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення імплементації на національному рівні стратегічних та рекомендаційних документів Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки співробітництва в Європі, Ради Європи, зокрема, Стратегії Ради Європи з питань прав дитини на 2016 - 2021 роки

Мінсоцполітики
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

36. Удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей
 
 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення виконання програм та проектів громадських організацій, орієнтованих на захист прав дітей

Мінсоцполітики
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
громадські об'єднання та міжнародні організації
(за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) зміцнення та розвиток подальшої співпраці України з Дитячим фондом
ООН (ЮНІСЕФ)

Мінсоцполітики
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) взаємодія з моніторинговою місією Організації Об'єднаних Націй з прав людини, спеціальним представником Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з питань дітей та збройних конфліктів, міжурядовими органами Ради Європи, до компетенції яких належать питання захисту прав дітей

- " -

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою
 
 
 
 
 

кількість нормативно-правових актів

84

34

24

13

13

 

 

у тому числі:

9147297,22

2996142,66

2328921,91

2422661,96

1399570,69

кількість заходів

296

76

75

74

71

 

 

державний бюджет

8773242,29

2781755,8

2288372,2

2365309,11

1337805,18

кількість охоплених дітей

1700053

348123

397710

450999

503221

 

 

місцевий бюджет

374054,93

214386,86

40549,71

57352,85

61765,51

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗ

4869961,6

1217490,4

1217490,4

1217490,4

1217490,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

3423280,69

1444265,4

950881,8

1027818,71

314,78

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія медичних наук

480000

120000

120000

120000

120000

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування
показників виконання завдання

Одиниця
виміру

Усього

За роками

2018

2019

2020

2021

1. Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини

кількість прийнятих нормативно-правових актів

одиниць

3

1

1

1

 

кількість проведених семінарів з питань роботи в електронній базі даних обліку дітей та сімей з дітьми, захисту та обробки персональних даних

- " -

4

1

1

1

1

2. Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді

частка дітей з інвалідністю, охоплених соціальними послугами в установах та закладах соціального обслуговування органів соціального захисту населення

відсотків

100

100

100

100

100

3. Підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми

кількість залучених непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей до громадських робіт у пілотних проектах, запроваджених у Полтавській, Харківській та Львівській областях

осіб

7200

2700

1500

1500

1500

4. Забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім'ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів
 
 

частка реформованих інтернатних закладів

відсотків

30

 

10

10

10

кількість дітей, влаштованих до сімейних форм виховання із закладів інституційного догляду та виховання дітей

осіб

775

775

 

 

 

кількість випускників інтернатних закладів, які отримали впорядковане житло

- " -

763

763

 

 

 

кількість семінарів щодо забезпечення підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань створення та забезпечення діяльності сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та навчання майбутніх кандидатів в усиновлювачі

одиниць

8

2

2

2

2

5. Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей
 

кількість розроблених комплексних методик індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб дівчат і хлопців

одиниць

4

2

1

1

 

частка дітей, які самовільно залишили місце постійного перебування, у тому числі заклади інституційного догляду та виховання

відсотків

4

1

1

1

1

6. Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя

кількість проведених семінарів, тренінгів з підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків

одиниць

16

4

4

4

4

7. Створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми
 

кількість прийнятих нормативно-правових актів щодо захисту прав дітей, розроблених у зв'язку із прийняттям Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

одиниць

8

3

3

2

 

кількість розроблених типових програм, положень, методичних рекомендацій щодо запобігання та протидії домашньому насильству

- " -

6

6

 

 

 

8. Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання всіх формам насильства над дітьми

кількість охоплених курсом учнів дошкільних та середніх закладів освіти

осіб

500000

50000

100000

150000

200000

9. Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя

кількість дітей, залучених до дитячого громадського руху

- " -

27000

4000

5000

8000

10000

10. Забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив

кількість проведених засідань консультативно-дорадчого органу з питань взаємодії державних, громадських, наукових, бізнесових інституцій в інтересах дитячого громадського руху

одиниць

8

2

2

2

2

11. Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів

частка дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, охоплених медичними, психологічними, педагогічними та реабілітаційними послугами

відсотків

100

100

100

100

100

12. Упровадження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім'єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту

кількість розповсюджених інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації

одиниць

28000

7000

7000

7000

7000

кількість дітей, охоплених додатковими заходами щодо організації відпочинку та реабілітації дітей, відселених із зони воєнних дій чи збройних конфліктів (у рамках виконання цільових програм)

осіб

6000

1200

1400

1600

1800

13. Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму у дітей в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій

кількість дітей, залучених до участі у міжнародних проектах та заходах дитячих громадських організацій

- " -

690

120

150

200

220

14. Формування громади, доброзичливої до дітей

частка виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад, в яких забезпечено діяльність посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей

відсотків

100

100

100

100

100

15. Удосконалення державної системи захисту прав та інтересів дітей

кількість прийнятих нормативно-правових актів

одиниць

84

34

21

13

13

____________

Опрос