Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2006 г. N 999

КМ Украины
Постановление КМ от 30.05.2018 № 422
действует с 06.06.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 травня 2018 р. N 422

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2130; 2007 р., N 32, ст. 1291; 2008 р., N 31, ст. 996; 2010 р., N 68, ст. 2463; 2012 р., N 7, ст. 249, N 88, ст. 3571; 2013 р., N 24, ст. 810, N 41, ст. 1477; 2015 р., N 82, ст. 2713; 2016 р., N 3, ст. 181, N 35, ст. 1360, N 101, ст. 3298; 2017 р., N 54, ст. 1624) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. N 999

1. У постанові:

1) у назві постанови слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

2) у вступній частині слова "Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" замінити словами "Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";

3) у пункті 1 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".

2. У Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та тексті Порядку слово "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі;

2) у пункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю за місцем реєстрації здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) або управліннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції Фонду).";

в абзаці четвертому:

у другому реченні слова "який забезпечений" та "його" замінити відповідно словами "яка забезпечена" та "її";

третє речення викласти в такій редакції: "У разі коли таку особу з інвалідністю забезпечено автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що сплачена нею за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.";

3) у пункті 2:

в абзаці другому слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" замінити словами "Фонду соціального страхування України";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Мінсоцполітики за передбаченою законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетною програмою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями перераховує кошти на рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, відкритий органами Казначейства.";

абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"Закупівля робіт і послуг з виготовлення і поставки автомобілів за рахунок державних коштів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів та Фондом соціального страхування відповідно до законодавства.

Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування в установленому законодавством порядку.";

4) у пункті 3:

в абзаці шостому слово "його" замінити словом "її";

в абзаці дев'ятому слово "ним" замінити словом "нею";

5) у пункті 5:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Для взяття на облік для забезпечення автомобілем відповідні структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад, об'єднаної територіальної громади (далі - органи соціального захисту населення) або управління виконавчої дирекції Фонду отримують інформацію з Єдиного державного реєстру МВС (далі - Реєстр) стосовно транспортних засобів, зареєстрованих на ім'я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю протягом останніх семи років перед взяттям на облік і за обліковий період.";

в абзаці шостому слова "або йому було встановлено групу інвалідності без зазначення строку повторного огляду" виключити, а слово "йому" замінити словом "їй";

в абзаці сьомому слова "втратив" і "він" замінити відповідно словами "втратила" і "вона";

в абзаці восьмому слова "який має" і "міг" замінити відповідно словами "яка має" і "могла";

в абзаці дев'ятому слово "міг" замінити словом "могла";

6) пункт 51 викласти в такій редакції:

"51. У разі коли за час перебування на обліку особа з інвалідністю, яка не має права на передачу користування автомобілем члену сім'ї (за умови взяття її на облік до набрання чинності цим Порядком), автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) моделі знято з виробництва, така особа з інвалідністю забезпечується автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю.";

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Особа з інвалідністю може бути достроково взята на облік на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за погодженням з Мінсоцполітики, а особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - за рішенням правління Фонду соціального страхування у разі:

викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;

неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини особи з інвалідністю або особи, яка керувала автомобілем у присутності особи з інвалідністю, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи ДСНС.";

8) у пункті 9:

в абзаці першому:

у першому реченні слова "два і більше інвалідів" замінити словами "дві і більше особи з інвалідністю";

у другому реченні слова "один з інвалідів" та "нього" замінити відповідно словами "одна з осіб з інвалідністю" та "неї";

в абзаці другому слова "що складається з двох і більше інвалідів" замінити словами "до складу якої входять дві і більше осіб з інвалідністю";

в абзаці третьому слова "два і більше інваліди" замінити словами "дві і більше осіб з інвалідністю";

9) у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

"11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення організовують для осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації отримали відповідний атестат, за рахунок коштів, сплачених членами сімей померлих осіб з інвалідністю за передані їм у власність автомобілі, коштів від реалізації повернутих (вилучених) автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. Із цією метою укладається тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви осіб з інвалідністю на навчання та завірені копії таких документів:";

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"Згідно з укладеним договором заклад освіти надає Фонду соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату навчання.

Заклад освіти надсилає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення та відділенню Фонду соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу особі з інвалідністю документа про проходження навчання.";

в абзаці дев'ятому слова "мм. Києві та Севастополі" замінити словами "м. Києві";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"У разі самостійної оплати навчання водінню автомобіля вартість такого навчання компенсується особі з інвалідністю Фондом соціального захисту інвалідів, особі з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва управлінням виконавчої дирекції Фонду. Компенсація за навчання водінню автомобіля здійснюється за умови перебування особи з інвалідністю на обліку. Компенсація вартості навчання особи з інвалідністю водінню автомобіля здійснюється один раз на підставі договору, укладеного між нею та закладом освіти, але з оплатою не більше ніж середня вартість такого навчання у відповідному регіоні, м. Києві, що не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати, та на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують такі витрати.";

10) абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:

"Реєстраційні документи на автомобіль, яким забезпечується сім'я, до складу якої входять дві і більше особи з інвалідністю, оформлюються на одну з таких осіб. Одночасно в цих документах робиться позначка про можливість користування автомобілем іншою особою з інвалідністю з числа членів сім'ї, що перебувала на обліку як сім'я, за умови відсутності у неї протипоказань до керування автомобілем.";

11) у пункті 14:

в абзаці четвертому слово "він" замінити словом "вона";

у першому реченні абзацу сьомого слова "забезпечений" та "інший" замінити відповідно словами "забезпечена" та "інша";

12) у пункті 15:

в абзаці першому слово "його" замінити словами "її (його)";

в абзаці четвертому слово "ним" замінити словами "нею (ним)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"За рішенням управління виконавчої дирекції Фонду особа з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва може викупити автомобіль, що перебуває у її користуванні, незалежно від строку експлуатації без права взяття її на облік протягом 10 років з дня отримання викупленого автомобіля. Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається відповідно до абзацу десятого пункту 16 цього Порядку. В такому разі управління виконавчої дирекції Фонду враховує суму, сплачену за автомобіль особою з інвалідністю під час забезпечення її таким автомобілем, з урахуванням його зносу.";

13) у пункті 16:

в абзаці першому слова "за їх бажанням" замінити словами "за її (його) бажанням", а слова "члену його (її) сім'ї" - словами "члену її сім'ї";

в абзаці третьому слова "його" і "який" замінити відповідно словами "її" і "яка";

в абзаці четвертому слова "мав" і "його" замінити відповідно словами "мала" і "її";

в абзаці п'ятому слова "був зареєстрований" і "його" замінити відповідно словами "зареєстрована" і "її";

в абзаці сьомому:

у другому реченні слово "померлого" замінити словами "померлої";

у третьому реченні слово "перебував" замінити словом "перебувала";

в абзацах восьмому і дев'ятому слово "померлого" замінити словом "померлої";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"В іншому разі автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, вилучається або повертається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення чи органу соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду у повному комплекті.";

в абзаці дванадцятому слова "померлий інвалід був забезпечений" замінити словами "померла особа з інвалідністю забезпечена", а слово "його" - словом "її";

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"У разі коли особа з інвалідністю, що забезпечена автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), на день смерті не зареєструвала його в установленому порядку, сума, сплачена нею за автомобіль, повертається її спадкоємцю згідно з розрахунковою вартістю автомобіля.";

в абзаці п'ятнадцятому слово "який" замінити словом "яка";

14) у пункті 17 слова "який отримав" замінити словами "яка отримала", а слово "зобов'язаний" - словом "зобов'язана";

15) останній абзац пункту 18 викласти в такій редакції:

"Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш як 70 відсотків річних надходжень коштів, що сплачені членами сімей померлих осіб з інвалідністю за залишені їм автомобілі та надійшли за повернуті (вилучені) автомобілі, територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів зобов'язані перерахувати Фонду прогнозований залишок коштів на кінець року з урахуванням очікуваного використання їх у відповідному бюджетному періоді для придбання автомобілів для осіб з інвалідністю.";

16) пункт 20 виключити;

17) у пункті 26 слова "Великої Вітчизняної війни та війни з Японією" замінити словами "Другої світової війни";

18) у пункті 31:

у підпункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"особи з інвалідністю з дитинства;";

в абзаці п'ятому слова "Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією" замінити словами "Другої світової війни";

в останньому абзаці слова "інвалідів з дитинства" та "інваліди з дитинства" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю з дитинства" та "особи з інвалідністю з дитинства";

19) у пункті 32:

в абзаці першому слова "з ним" замінити словами "з нею";

друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: "У разі коли таку особу з інвалідністю забезпечено автомобілем на пільгових умовах (7 або 30 відсотків вартості), за її заявою, поданою не пізніше ніж через шість місяців з дня вилучення автомобіля, їй повертається сума, що сплачена нею за автомобіль, з урахуванням розрахункової вартості автомобіля на день подання заяви.";

20) у пункті 34:

в абзаці першому слова "відділення виконавчої дирекції" замінити словами "відділення виконавчої дирекції Фонду";

в абзаці четвертому слово "паспорт" замінити словами "паспорт громадянина України";

в абзаці восьмому слова "Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією" замінити словами "Другої світової війни";

в абзаці десятому слово "ним" замінити словом "нею";

в абзацах дванадцятому і тринадцятому слова "відділення виконавчої дирекції" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "відділення виконавчої дирекції Фонду" у відповідному відмінку і числі;

21) в абзаці першому пункту 35 слова "відділень виконавчої дирекції" замінити словами "відділень виконавчої дирекції Фонду";

22) у пункті 36:

в абзаці третьому слова "які складаються з двох і більше інвалідів" та "першого" замінити відповідно словами "до складу яких входять дві і більше особи з інвалідністю" та "першої";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі бажання однієї з осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку як сім'я, отримати автомобіль окремо вона береться на облік на підставі заяви з дати, з якої вона могла бути взята на облік, якби не перебувала на обліку як сім'я, та відповідно до своєї категорії.";

в абзаці п'ятому слова "з яким він перебував" замінити словами "з якою вона перебувала";

в абзаці сьомому слово "який" замінити словом "яка";

у першому реченні абзацу восьмого слова "він був забезпечений" замінити словами "вона забезпечена";

в абзаці десятому слова "який має", "його" та "міг" замінити відповідно словами "яка має", "її" та "могла";

в абзаці одинадцятому:

у першому реченні слово "його" замінити словом "її";

у другому реченні слова "прибув" і "вибув" замінити відповідно словами "прибула" і "вибула";

23) у пункті 37:

в абзаці першому слова "На кожного інваліда, взятого на облік" замінити словами "На кожну особу з інвалідністю, взяту на облік";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"відомості з Реєстру про відсутність в особи з інвалідністю транспортного засобу.";

в абзаці дев'ятому слово "його" замінити словом "її";

у першому реченні абзацу одинадцятого слова "яких зареєстровано" замінити словами "яких взято на облік";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Особові справи осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва, яких взято на облік як внутрішньо переміщених осіб та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформляються та зберігаються в управліннях виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання/перебування таких осіб у порядку, встановленому правлінням Фонду соціального страхування.";

24) в абзацах першому і другому пункту 40 слово "його" замінити словом "її";

25) у пункті 41:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"Автомобіль, отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю), дитині з інвалідністю (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.

Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка користується автомобілем, отриманим через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такій особі з інвалідністю за умови повернення структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або управлінню виконавчої дирекції Фонду автомобіля, яким вона користується, у повному комплекті.";

в абзаці четвертому слова "іншим" і "який" замінити відповідно словами "іншою" і "яка";

в абзаці п'ятому слова "іншому" і "який" замінити відповідно словами "іншій" і "яка";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого особою з інвалідністю як гуманітарна допомога, у неї або члена її сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю виявляються протипоказання до керування ним, вона або член її сім'ї переїхала (переїхав) на інше місце проживання або у разі смерті члена сім'ї, якому передано право користування автомобілем, чи його відмови керувати автомобілем, питання про передачу права користування автомобілем члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю або в одному населеному пункті з нею, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за клопотанням органу соціального захисту населення.";

в абзаці сьомому слова "був забезпечений" і "користувався" замінити відповідно словами "була забезпечена" і "користувалася";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Повернутий автомобіль структурний підрозділ з питань соціального захисту населення здає підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видає в порядку черговості особі з інвалідністю, яка перебуває на обліку. Така особа з інвалідністю знімається з обліку на десятирічний строк, який визначається починаючи з дати отримання автомобіля попередньою особою з інвалідністю, з урахуванням строку його експлуатації померлою особою з інвалідністю.";

26) у пункті 43:

в абзаці першому слова "його" та "позабалансового" замінити відповідно словами "її" та "балансового";

в абзаці другому слово "позабалансового" замінити словом "балансового";

27) у тексті Порядку слова "дитина-інвалід", "інвалід війни" (крім абзацу восьмого пункту 34), "недієздатний", "структурний підрозділ соціального захисту населення", "підрозділ МВС" та "управління виконавчої дирекції" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни", "недієздатна", "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення", "територіальний орган з надання сервісних послуг МВС" та "управління виконавчої дирекції Фонду" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос