Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления уполномоченными органами управления государственным органам приватизации предложений по включению объектов права государственной собственности в перечень объектов, подлежащих приватизации

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.05.2018 № 387
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 387

Київ

Про затвердження Порядку подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 11 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. N 384 "Деякі питання включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 37, ст. 1380).

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
подання уповноваженими органами управління державним органам приватизації пропозицій щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

1. Цей Порядок встановлює процедуру подання уповноваженими органами управління державним майном або корпоративними правами, управління яких вони здійснюють (далі - уповноважені органи управління), державним органам приватизації пропозицій щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

2. Пропозиції щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в наступному році (далі - об'єкти приватизації), уповноважені органи управління подають щороку до 1 жовтня державним органам приватизації за формою згідно з додатком разом з висновками щодо прогнозованої суми надходження коштів від приватизації запропонованих до переліків об'єктів приватизації та прогнозом соціально-економічних наслідків приватизації.

3. До зазначених пропозицій додаються:

завірені уповноваженими органами управління копії статутів суб'єктів господарювання (у разі наявності);

копії балансів та звітів про фінансові результати суб'єктів господарювання за минулий рік (у разі наявності);

виписка з рахунка в цінних паперах від депозитарної установи, що підтверджує наявність державної частки у суб'єкта управління, який набув статусу керуючого рахунком у цінних паперах, та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (для господарських товариств);

копія ухвали відповідного господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство суб'єкта господарювання (у разі наявності);

висновки щодо доцільності перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

пропозиції щодо строку збереження профілю діяльності або можливості перепрофілювання (для об'єктів соціально-культурного призначення).

4. Прогнозована вартість об'єкта приватизації визначається не нижче балансової вартості (вартості активів об'єкта). Якщо об'єктом приватизації є акції (частки), прогнозована вартість визначається не нижче номінальної вартості пакета акцій (часток).

5. Фонд державного майна подає щороку до 1 березня та до 1 липня Мінекономіки, Мінфіну та Національному банку попередні та уточнені прогнозні показники надходження коштів від приватизації окремо на поточний, наступний та два подальші роки у розрізі запропонованих до приватизації об'єктів, враховуючи прогнозовані обсяги надходження коштів від їх приватизації та фінансовий стан.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

6. Фонд державного майна подає щороку до 15 серпня на затвердження Кабінету Міністрів України перелік об'єктів великої приватизації, що підлягають приватизації в наступному році.

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в ___ році

Порядковий номер

Код об'єкта згідно з ЄДРПОУ

Повна назва об'єкта

Адреса об'єкта

Балансова вартість (вартість активів) об'єкта, тис. гривень

Повна назва балансоутримувача та його код згідно з ЄДРПОУ (для об'єктів незавершеного будівництва та окремого майна)

Розмір земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,
гектарів

Площа об'єкта, кв. метрів

Прогнозована вартість об'єкта, тис. гривень

Соціально-економічні наслідки приватизації об'єкта

__________________________________
(посада керівника уповноваженого органу управління)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос