Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка продажи объектов крупной приватизации государственной собственности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.05.2018 № 386
действует с 12.06.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 386

Київ

Про затвердження Порядку продажу об'єктів великої приватизації державної власності

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок продажу об'єктів великої приватизації державної власності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
продажу об'єктів великої приватизації державної власності

Загальні питання

1. Цей Порядок встановлює процедуру підготовки, організації та проведення продажу об'єктів великої приватизації державної власності (далі - об'єкт приватизації).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) аукціонна документація - заява про участь в аукціоні та підтвердні документи, які подаються потенційним покупцем з метою участі в аукціоні;

2) аукціонна пропозиція щодо стартової ціни об'єкта приватизації (далі - аукціонна пропозиція) - пропозиція щодо ціни, за якою потенційні покупці готові придбати об'єкт приватизації під час продажу шляхом проведення аукціону за методом вивчення цінових пропозицій;

3) письмова згода - підтвердження потенційним покупцем взяття на себе зобов'язань у разі визнання його переможцем сплатити ціну продажу та виконати умови продажу об'єкта приватизації;

4) потенційний покупець - фізична або юридична особа, яка заінтересована у купівлі об'єкта приватизації та відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна";

5) учасник аукціону - фізична або юридична особа, яку допущено до участі в аукціоні за рішенням державного органу приватизації на підставі виконання нею вимог, установлених цим Порядком.

Термін "контроль" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про акціонерні товариства", термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" - у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін "пов'язані особи" - у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна" (далі - Закон).

3. Для забезпечення прозорості проведення продажу об'єктів приватизації та висвітлення приватизаційних процесів державний орган приватизації здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення шляхом оприлюднення повідомлень про хід і результати продажу в засобах масової інформації.

4. Підготовка до приватизації та продаж об'єктів приватизації здійснюється із залученням на конкурсних засадах радників в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Об'єкти приватизації підлягають продажу на аукціоні з умовами.

6. Умови продажу об'єктів приватизації затверджуються Кабінетом Міністрів України.

7. Аукціон з продажу об'єктів приватизації проводиться організатором аукціону не раніше ніж через 30 днів, але не пізніше ніж протягом 60 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації.

8. У разі коли для участі в аукціоні з продажу об'єкта приватизації подано заяву про участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а державний орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію зазначеного об'єкта шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни для відповідного аукціону. У разі прийняття рішення щодо продажу об'єкта приватизації шляхом викупу державний орган приватизації укладає договір купівлі-продажу у порядку, встановленому пунктами 41 - 47 цього Порядку.

9. Під час приватизації об'єкта приватизації шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу. Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Підготовка до проведення аукціону

10. Для продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта приватизації утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна.

До компетенції аукціонної комісії належить вирішення таких питань:

розроблення умов продажу;

визначення кроку аукціону, дати та часу проведення аукціону;

встановлення стартової ціни на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

встановлення стартової ціни на аукціоні із зниженням стартової ціни:

стартова ціна знижується на 25 відсотків (вперше);

стартова ціна знижується на 50 відсотків (вдруге);

визначення стартової ціни на підставі вивчення цінових пропозицій від потенційних учасників аукціону;

розроблення проекту інформаційного повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації та подання його державному органу приватизації на затвердження;

розгляд пропозицій щодо ціни купівлі об'єкта приватизації, поданих потенційними покупцями, у тому числі на відповідність вимогам, визначеним частиною третьою статті 22 Закону;

надання висновків щодо можливості застосування Закону України "Про міжнародне приватне право" до проекту договору купівлі-продажу об'єкта приватизації;

реєстрація учасників аукціону;

визначення переможця аукціону;

ведення протоколів засідань та подання їх державному органу приватизації на затвердження.

11. Умови продажу можуть включати зобов'язання покупця щодо:

збереження основних видів діяльності підприємства/господарського товариства;

технічного переозброєння, модернізації виробництва (сума інвестицій) та енергомодернізації об'єкта;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства/господарського товариства;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об'єктом;

оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов'язаних з виконанням заходів з приватизації об'єктів державної власності, зокрема:

проведення обов'язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;

надання послуг радника;

проведення оцінки майна у процесі приватизації.

Умови продажу можуть бути скорочені або доповнені іншими зобов'язаннями з урахуванням особливостей діяльності об'єкта приватизації.

Строк виконання зобов'язань, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п'яти років, за винятком тих, для яких Фондом державного майна за поданням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання зобов'язань.

12. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання рекомендацій державного органу приватизації, звіту радника (у разі залучення) аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє умови продажу об'єкта приватизації. Протоколи засідань аукціонної комісії надсилаються на затвердження державному органу приватизації. На підставі протоколу аукціонної комісії державний орган приватизації готує проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об'єкта приватизації, який вноситься на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199). Після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об'єкта приватизації аукціонна комісія проводить засідання, на якому розробляє проект інформаційного повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації та надсилає його на затвердження державному органу приватизації.

13. Інформаційне повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації та підсумки продажу об'єктів приватизації затверджується державним органом приватизації і публікується у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду державного майна. Інформаційне повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації публікується не пізніше ніж через 10 робочих днів після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження умов продажу об'єкта приватизації.

14. Після публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації, але не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до дати проведення аукціону, потенційні покупці письмово звертаються до державного органу приватизації для отримання інформаційного пакета. Інформаційний пакет складається з відомостей про об'єкт приватизації, зокрема про його фінансовий стан, документів та відомостей, необхідних для отримання дозволу на концентрацію, та інших відомостей, в тому числі інформації з обмеженим доступом (за винятком таємної та службової інформації), визначених Фондом державного майна за пропозицією радника (у разі залучення).

Укладення договору про конфіденційність інформації з потенційними покупцями про об'єкт приватизації здійснюється після опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта приватизації. У зверненні до державного органу приватизації потенційні покупці зазначають засоби зв'язку (номер телефону, адресу, електронну адресу) для отримання повідомлень від державного органу приватизації відповідно до цього Порядку.

15. На письмову вимогу потенційних покупців, які уклали з державним органом приватизації договір про конфіденційність, державний орган приватизації надає їм дозвіл на відвідання об'єкта приватизації. Під час відвідання потенційні покупці мають право:

отримувати інформацію про діяльність об'єкта приватизації (крім таємної та службової інформації);

оглядати виробничі об'єкти;

брати усне інтерв'ю у керівництва.

Опрацювання проекту договору купівлі-продажу

16. Державний орган приватизації надає потенційним покупцям проект договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, складеного на підставі примірного договору купівлі-продажу, затвердженого державним органом приватизації. Потенційні покупці об'єктів приватизації мають право надати власні коментарі та пропозиції до проекту договору купівлі-продажу у порядку, встановленому Фондом державного майна.

Подання документів для участі в аукціоні

17. Протягом п'яти робочих днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об'єктів приватизації державний орган приватизації інформує Антимонопольний комітет про проведення аукціону з продажу об'єкта приватизації.

18. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - сім робочих днів до дати проведення аукціону.

Заява та підтвердні документи подаються потенційним покупцем державному органу приватизації.

19. На наступний день після дати закінчення приймання аукціонної документації державний орган приватизації розпечатує у присутності потенційних покупців конверти з аукціонною документацією та встановлює наявність необхідних документів.

Протягом семи робочих днів з дати закінчення прийняття аукціонної документації державний орган приватизації досліджує відомості, які містяться в аукціонній документації, у тому числі відомості про відносини контролю, та приймає рішення про допуск потенційних покупців до участі в аукціоні з продажу об'єкта приватизації та визнання їх учасниками аукціону.

Рішення державного органу приватизації про недопуск до участі в аукціоні може бути оскаржено в судовому порядку особою, не допущеною до аукціону, протягом строків, передбачених статтею 30 Закону.

Державний орган приватизації має право витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, але лише ті, які необхідні для з'ясування його особи і суті діяльності.

20. Державний орган приватизації приймає рішення про недопущення потенційного покупця до участі в аукціоні або не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу у разі, коли потенційний покупець:

не відповідає вимогам статті 8 Закону;

не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено Законом;

подав неправдиві відомості про себе.

Не можуть бути підставою для прийняття рішення про недопущення потенційного покупця до участі у приватизації формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви про участь у приватизації об'єкта приватизації або в документах та інформації, що подається разом з такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки. Рішення про недопущення потенційного покупця до участі у приватизації має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення.

21. У разі коли потенційний покупець не допущений до участі в аукціоні, державний орган приватизації протягом десяти календарних днів з дня затвердження відповідного рішення повертає йому гарантійний внесок.

22. Державний орган приватизації до початку проведення аукціону надає аукціонній комісії наказ про затвердження переліку потенційних покупців, яких визнано учасниками аукціону.

23. Відомості про учасників аукціону та їх кількість не підлягають розголошенню до моменту початку аукціону.

Вимоги до участі в аукціоні

24. В аукціоні з продажу об'єктів приватизації мають право брати участь потенційні покупці, які відповідають вимогам статті 8 Закону.

25. Для допуску до участі в аукціоні потенційні покупці подають заяву та підтвердні документи.

Аукціонна документація складається українською мовою. Якщо до складу документації входять документи, складені іноземною мовою, такі документи повинні бути перекладені на українську мову та засвідчені згідно із законодавством держави його видачі.

Аукціонна документація запечатується в непрозорий пакет з написом "Аукціонна документація", на якому зазначаються тільки найменування та місцезнаходження державного органу приватизації і назва аукціону. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Аукціонна документація подається особисто потенційним покупцем або уповноваженими ним особами та реєструється державним органом приватизації в день її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу її реєстрації. Потенційному покупцеві видається довідка про реєстрацію, у якій зазначаються номер, дата, час реєстрації, ім'я, прізвище та по батькові особи, яка здійснила реєстрацію аукціонної документації.

26. Заява про участь в аукціоні повинна бути підписана потенційним покупцем (його представником). До заяви, підписаної представником фізичної особи або уповноваженою особою юридичної особи, додається належним чином засвідчена копія документа про підтвердження повноважень особи, яка підписала заяву.

27. Аукціонна документація може бути відкликана в цілому потенційним покупцем. Для відкликання аукціонної документації потенційний покупець подає державному органу приватизації письмову заяву у довільній формі.

У разі відкликання аукціонної документації сума гарантійного внеску повертається в десятиденний строк з дня реєстрації державним органом приватизації заяви, і потенційний покупець автоматично звільняється від аукціонних зобов'язань.

28. Потенційні покупці повинні подати такі підтвердні документи:

документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску (з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), у розмірі 5 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації або банківську гарантію. Гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації сплачується на відповідний поточний рахунок органів приватизації;

документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску;

письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов'язань, визначених умовами продажу;

для потенційних покупців - юридичних осіб:

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;

- інформація про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону (у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок залучених (кредитних) коштів). Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 Закону;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб - резидентів);

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений на українську мову (для юридичних осіб - нерезидентів);

для потенційних покупців - фізичних осіб громадян України:

- інформація про джерела походження коштів для придбання об'єкта приватизації;

- копія паспорта;

для потенційних покупців - іноземних громадян:

- документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства;

- копія паспорта.

29. Об'єкт приватизації, що є пакетом цінних паперів, може бути придбаний професійним учасником фондового ринку, який діє в інтересах свого клієнта. У такому разі покупець повинен також подати інформацію про клієнта, в інтересах якого він діє, в обсязі, передбаченому Законом для покупця, а також копію договору з клієнтом.

30. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов'язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 Закону, покладається на покупця.

Проведення аукціону

31. Аукціон з продажу об'єктів приватизації проводиться організатором аукціону. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону.

32. На дату проведення аукціону аукціонна комісія проводить відкрите засідання. На цьому засіданні повинні бути присутні учасники аукціону, а також можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Державним органом приватизації забезпечується проведення відеозапису, може бути організована трансляція в Інтернеті.

33. Реєстрація учасників аукціону починається не менш як за одну годину до початку проведення аукціону та завершується за 10 хвилин до початку проведення аукціону.

Секретар аукціонної комісії реєструє у протоколі засідання аукціонної комісії кожного учасника аукціону із зазначенням найменування (прізвища, імені, по батькові) учасника аукціону, імені уповноваженої особи учасника аукціону, дати, часу, номера реєстрації, а також видає картку з реєстраційним номером учасника аукціону.

34. Початком торгів вважається момент оголошення стартової ціни об'єкта приватизації. У процесі проведення торгів учасники аукціону піднімають картку із своїм реєстраційним номером і називають свою ціну.

35. Збільшення ціни здійснюється учасниками аукціону згідно з кроком аукціону і не може бути меншим за 1 відсоток стартової ціни об'єкта приватизації. Збільшення учасниками аукціону ціни, що не відповідає кроку торгів, до уваги не береться.

36. Якщо після того, як тричі було оголошено останню ціну, від учасників аукціону не надійдуть пропозиції щодо вищої ціни, називається номер учасника аукціону, який запропонував найвищу ціну за об'єкт приватизації.

37. Учасник аукціону, який під час торгів не виконує вимог цього Порядку або своєю поведінкою заважає проведенню аукціону, за рішенням аукціонної комісії видаляється з аукціону, про що робиться запис у протоколі.

38. Під час проведення аукціону секретар аукціонної комісії веде протокол, до якого вноситься інформація про стартову ціну об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта приватизації).

39. Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії, переможцем аукціону, організатором аукціону в день проведення аукціону безпосередньо після його закінчення і затверджується державним органом приватизації.

40. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, а також його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об'єкта. В такому разі аукціон вважається таким, що не відбувся, гарантійний внесок переможцю аукціону не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету, банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання).

Укладення договору купівлі-продажу, оформлення права власності

41. Державний орган приватизації протягом десяти робочих днів з дня затвердження протоколу про переможця аукціону повертає гарантійні внески усіх учасників аукціону, крім переможця аукціону та осіб, яким гарантійний внесок не підлягає поверненню згідно з вимогами законодавства та пунктів 40, 46 і 51 цього Порядку, підписує разом з переможцем договір купівлі-продажу, який не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законом, та опубліковує в додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" і оприлюднює на офіційному веб-сайті Фонду державного майна інформаційне повідомлення про результати продажу об'єкта приватизації.

42. Покупець (переможець аукціону) у визначений державним органом приватизації день і час повинен з'явитись у визначене державним органом приватизації місце для підписання та нотаріального посвідчення (у випадках, визначених законом) договору купівлі-продажу та сплатити нотаріусу за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу (у випадках, визначених законом).

43. У випадках, передбачених законодавством, у разі відсутності у переможця аукціону рішення Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету про надання дозволу на придбання об'єкта приватизації на дату укладення договору, договір купівлі-продажу з переможцем аукціону укладається із зобов'язанням переможця аукціону отримати дозвіл Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету на придбання об'єкта приватизації. У такому разі в договорі обумовлюється обов'язок покупця надати державному органу приватизації дозвіл Антимонопольного комітету чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету на придбання об'єкта приватизації у строк, що не перевищує десяти днів з моменту його отримання.

44. У разі прийняття Антимонопольним комітетом (Адміністративною колегією Антимонопольного комітету) рішення про заборону концентрації переможцю аукціону (покупцю) Антимонопольний комітет у десятиденний строк з дати прийняття такого рішення інформує про це Фонд державного майна та надає копію відповідного рішення. У такому разі договір купівлі-продажу може бути розірвано на вимогу державного органу приватизації за згодою сторін або за рішенням суду.

45. Протягом трьох робочих днів після повної сплати ціни продажу об'єкта приватизації, але не раніше дня отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету (Адміністративної колегії Антимонопольного комітету) (у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції) та надання його засвідченої копії державному органу приватизації, здійснюється передача об'єкта приватизації продавцем покупцю (видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з переказу акцій на рахунок покупця).

Передача об'єкта приватизації (крім пакета акцій) здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу за актом приймання-передачі, який підписується між покупцем та державним органом приватизації у десятиденний строк з дати переходу права власності на об'єкт приватизації до покупця.

46. Переможець аукціону, який відмовився від підписання договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, а також його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об'єкта приватизації. Гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету, банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання).

47. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, зазначені грошові кошти зараховуються під час розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

Продаж об'єкта приватизації на аукціоні із зниженням стартової ціни та за методом вивчення цінових пропозицій

48. Для об'єктів приватизації рішення про зміну способу приватизації приймає державний орган приватизації.

49. У разі коли об'єкт приватизації виставляється на продаж на аукціон із зниженням стартової ціни вперше, стартова ціна знижується аукціонною комісією на 25 відсотків.

У разі коли об'єкт приватизації виставляється на продаж на аукціон із зниженням стартової ціни вдруге, стартова ціна знижується аукціонною комісією на 50 відсотків.

Під час проведення аукціону із зниженням стартової ціни кожна наступна ціна підвищується на розмір мінімального кроку аукціону. Крок аукціону встановлює державний орган приватизації на кожний об'єкт приватизації. Мінімальний крок аукціону становить не менше 1 відсотка стартової ціни об'єкта приватизації.

50. У разі коли об'єкт приватизації не продано у спосіб, що передбачений пунктами 5 і 49 цього Порядку, приватизація такого об'єкта відбувається шляхом проведення аукціону за методом вивчення цінових пропозицій.

51. Аукціон за методом вивчення цінових пропозицій проводиться у два етапи.

На першому етапі потенційні покупці протягом 30 днів з дня опублікування інформаційного повідомлення про вивчення попиту подають державному органу приватизації заяву, підтвердні документи, визначені цим Порядком, та аукціонну пропозицію. Пропозиція щодо ціни не може бути меншою за 50 відсотків стартової ціни цього об'єкта приватизації на останньому аукціоні.

Форма аукціонної пропозиції затверджується Фондом державного майна. Не допускається подання пропозиції щодо стартової ціни у вигляді діапазону ціни або у будь-якому іншому вигляді, що не дає можливості визначити однозначну пропозицію щодо стартової ціни. У разі подання потенційним покупцем пропозиції щодо стартової ціни, що не відповідає затвердженій формі, або у вигляді, що не дає можливості визначити однозначну пропозицію щодо стартової ціни, така пропозиція не враховується аукціонною комісією під час визначення стартової ціни.

Аукціонна пропозиція складається українською мовою. Якщо до складу аукціонної пропозиції входять документи, складені іноземною мовою, такі документи повинні бути перекладені на українську мову та засвідчені згідно із законодавством держави його видачі.

Для реєстрації потенційні покупці сплачують реєстраційний внесок, а також вносять гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків своєї аукціонної пропозиції щодо запропонованої ціни об'єкта приватизації на відповідний поточний рахунок державних органів приватизації або подають банківську гарантію на суму гарантійного внеску.

Державний орган приватизації приймає рішення щодо відповідності потенційного покупця вимогам, встановленим статтею 8 Закону, у порядку, встановленому пунктами 19 і 20 цього Порядку.

Аукціонна комісія розглядає аукціонні пропозиції потенційних учасників аукціону, визначає найвищу ціну, запропоновану учасниками аукціону, і визначає її стартовою ціною.

Для визначення стартової ціни шляхом вивчення аукціонних пропозицій не враховуються пропозиції щодо стартової ціни, що надійшли від покупців, які не відповідають вимогам, встановленим статтею 8 Закону.

Якщо під час вивчення попиту потенційним покупцем сплачено гарантійний внесок у розмірі менше 5 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації, визначеної аукціонною комісією, потенційний покупець для участі в аукціоні додатково сплачує відповідну різницю у розмірах гарантійних внесків.

До участі в аукціоні також допускаються потенційні покупці, які не брали участі у вивченні попиту щодо визначення стартової ціни об'єкта приватизації, але які можуть бути покупцями відповідно до статті 8 Закону та сплатили реєстраційний і гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації.

Потенційний покупець, який надав найвищу ціну під час вивчення попиту, що була визначена стартовою, і в подальшому відмовився від участі в аукціоні або від викупу за запропонованою ним ціною, він та його кінцевий бенефіціар позбавляються права на участь у подальших аукціонах з продажу цього об'єкта. Гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до державного бюджету, банківська гарантія підлягає виконанню (у разі надання).

На другому етапі проведення аукціону кожна наступна ціна підвищується на розмір мінімального кроку аукціону. Крок аукціону встановлює державний орган приватизації на кожний об'єкт приватизації. Мінімальний крок аукціону становить не менше 1 відсотка стартової ціни об'єкта приватизації. Переможцем аукціону визначається учасник аукціону, який запропонував найвищу ціну за об'єкт приватизації.

52. У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об'єкта приватизації.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. N 1035 "Про затвердження Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України приватизації об'єктів державної власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 3).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 803 "Про внесення змін і доповнень до Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України приватизації об'єктів державної власності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 811).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1585 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. N 1035" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2143).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1305 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3159).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 805 "Про внесення змін до Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2316).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. N 402 "Про затвердження Порядку прийняття рішення про приватизацію об'єктів державної власності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 39, ст. 1461).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. N 525 "Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 45, ст. 1758).

____________

Опрос