Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приема в эксплуатацию объекта "Строительство Бескидского тоннеля"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.05.2018 № 385
действует с 22.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 385

Київ

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво Бескидського тунелю"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво Бескидського тунелю", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво Бескидського тунелю"

1. Цей Порядок визначає особливості процедури прийняття в експлуатацію об'єкта "Будівництво Бескидського тунелю" (далі - об'єкт).

2. Прийняття в експлуатацію об'єкта здійснюється відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації згідно з додатком 1 шляхом отримання сертифіката згідно з додатком 2.

Датою прийняття об'єкта в експлуатацію є дата видачі сертифіката.

Сертифікат після завершення всіх робіт підлягає заміні на сертифікат згідно з додатком 7 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599).

3. Для отримання сертифіката замовник подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката за формою згідно з додатком 8 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації.

4. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об'єкта до експлуатації та проводить відповідно до законодавства перевірку достовірності відомостей, зазначених у поданих документах, відповідності об'єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, за результатами якої складається довідка за формою згідно з додатком 10 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461.

Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об'єкта орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об'єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, яка визначена будівельними нормами, стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об'єкта, та залучати до огляду в разі потреби установи, організації, у тому числі громадські об'єднання осіб з інвалідністю, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).

У разі потреби під час розгляду питань, пов'язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

5. Строки виконання окремих видів робіт та їх оплати (перелік робіт, зазначений в акті готовності об'єкта до експлуатації), які не впливають на функціонування об'єкта в цілому, можуть бути перенесені на строк, необхідний для їх завершення, який визначається договорами, укладеними з дотриманням вимог законодавства.

При цьому замовник робить відповідний запис в акті готовності об'єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт, строки виконання яких переносяться.

6. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі.

Сертифікат виготовляється в одному примірнику та видається замовнику (уповноваженій ним особі), який повинен зберігати його протягом всього періоду експлуатації об'єкта.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об'єкта проектній документації та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 11 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.

Рішення про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) Держархбудінспекцією або оскаржено до суду.

7. Сертифікат, отриманий відповідно до цього Порядку, є підставою для вчинення дій, визначених статтею 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. ___________

___ ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з проектом, характер

______________________________________________________________________________________
будівництва, клас наслідків (відповідальності), місцезнаходження об'єкта,

______________________________________________________________________________________
код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

______________________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

______________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними

______________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

______________________________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

______________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав __________________________________________________________________________
(види виконаних робіт)
_____________________________________________________________________________________,

та субпідрядниками _____________________________________________________________________
                                     (найменування, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________,
або податковий номер)

які виконали ___________________________________________________________________________
(види виконаних робіт)

______________________________________________________________________________________.

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

______________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

______________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через

______________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

______________________________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

______________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

який виконав __________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
______________________________________________________________________________________,

та субпідрядниками _____________________________________________________________________
                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

______________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

______________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через

______________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

______________________________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

______________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

які виконали ___________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
______________________________________________________________________________________.

3. Проектна документація затверджена _____________________________________________________
                                                                           (назва, дата, номер документа

______________________________________________________________________________________
про затвердження проектної документації, результати експертизи проектної документації,

______________________________________________________________________________________
найменування експертної організації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

______________________________________________________________________________________.
прізвище, ім'я та по батькові головного експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

4. Документ, що дає право на виконання будівельних робіт, від ____ ____________ 20__ р. N __________, виданий _______________

______________________________________________________________________________________
(найменування відповідного органу державного

_____________________________________________________________________________________,
архітектурно-будівельного контролю)

інші дозволи (в порядку їх видачі) _________________________________________________________.

5. Будівельні роботи виконано у строк:

початок робіт __________________;
                                              (місяць, рік)

закінчення робіт ________________.
                                               (місяць, рік)

6. Об'єкт має такі основні показники, як потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць (заповнюється на всі об'єкти в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією, у тому числі із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, крім робіт, зазначених у пункті 9 цього акта. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, а також антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено у повному обсязі.

9. Перелік робіт, строк виконання яких переноситься, що входить до складу цілісного майнового комплексу об'єкта:

Найменування робіт, обладнання (устатковання)

Планові строки виконання

Організація - виконавець/ замовник

Керівник організації - виконавця/замовника

прізвище, ім'я та по батькові

підпис

10. Кошторисна вартість будівництва згідно із затвердженою проектною документацією становить _______ тис. гривень, у тому числі витрати на виконання будівельних робіт ________ тис. гривень, витрати на придбання машин, обладнання (устатковання) та інвентарю _______ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, становить ________ тис. гривень, у тому числі витрати на виконання будівельних робіт ________ тис. гривень, витрати на придбання машин, обладнання (устатковання) та інвентарю ________ тис. гривень.

12. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою ___________________________________
                (дата, серія, номер документа,

______________________________________________________________________________________
дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_____________________________________________________________________________________.
та кадастровий номер земельної ділянки)

13. Інформація про проведену технічну інвентаризацію об'єкта (у разі наявності)

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, що провела

_____________________________________________________________________________________.
технічну інвентаризацію, дата видачі, номер паспорта технічної інвентаризації)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Замовник
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Функції замовника виконує
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний проектувальник
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний підрядник (підрядник)
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Субпідрядник
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Головний архітектор та/або інженер проекту
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

Інженер технічного нагляду
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________
(серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

Страховик (якщо об'єкт застрахований)
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник профспілкової організації (за рішенням замовника для об'єктів виробничого призначення)
М. П.

____________________
(найменування посади)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка. Підписи засвідчуються печаткою (у разі наявності).

 

СЕРТИФІКАТ*
серія _________ N _______

Цим сертифікатом ______________________________________________________________________
                                       (найменування органу, який видав сертифікат)

засвідчує відповідність в основному закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) ____________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування об'єкта згідно з проектом,

______________________________________________________________________________________
характер будівництва, місцезнаходження, основні показники об'єкта)

проектній документації та підтверджує можливість його експлуатації за умови забезпечення функціонування конструкцій, мереж, систем та обладнання:

Найменування конструкції, мережі, системи та обладнання

Строки виконання

Організація-виконавець

Керівник організації-виконавця

прізвище, ім'я та по батькові

підпис

Замовник _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

______________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника ______________________________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проектувальник (проектувальник) _____________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові

______________________________________________________________________________________
фізичної особи;

______________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник) _______________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

______________________________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Цей сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається).

Дата видачі сертифіката ___ _________ 20__ р.

 

_________________________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

____________
* Цей сертифікат підлягає заміні на сертифікат згідно з додатком 7 до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461, після завершення всіх робіт, передбачених проектом.

____________

Опрос