Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы организации электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 10.05.2018 № 357
редакция действует с 08.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. N 357

Київ

Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 квітня 2019 року N 329
,
від 5 лютого 2020 року N 123
,
від 23 червня 2021 року N 653

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 "Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 665; 2010 р., N 58, ст. 2025; 2016 р., N 18, ст. 742) і від 8 вересня 2016 р. N 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455; 2017 р., N 15, ст. 438) зміни, що додаються.

3. Державному агентству з питань електронного урядування:

у двомісячний строк розробити та затвердити формати електронних повідомлень та обміну даними, примірний договір про інформаційну взаємодію та примірну угоду про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

подати Кабінетові Міністрів України до 12 грудня 2018 р. звіт про виконання Порядку, затвердженого цією постановою, суб'єктами владних повноважень, визначеними у додатку 3 до зазначеного Порядку.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів

(У тексті Порядку слово "Агентство" в усіх відмінках замінено словом "Мінцифри" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року N 123)

1. Цей Порядок визначає механізм організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 653)

2) абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 653)

3) абзац четвертий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 653)

4) абзац п'ятий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 653)

5) отримувач - суб'єкт владних повноважень, що має право на отримання даних державного електронного інформаційного ресурсу, держателем якого є інший суб'єкт владних повноважень, під час надання адміністративних послуг і здійснення інших повноважень відповідно до покладених на нього завдань;

6) постачальник - суб'єкт владних повноважень, що є держателем (розпорядником) державного електронного інформаційного ресурсу.

7) абзац восьмий пункту 2 виключено

(абзац восьмий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 653)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

(абзац дев'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

Термін "Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів" вживається у значенні, наведеному в Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 665).

Терміни "веб-клієнт", "веб-сервіс", "електронне повідомлення", "система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів", "шлюз безпечного обміну" вживаються у значенні, наведеному в Положенні про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. N 653.

(абзац одинадцятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 653)

21. Для здійснення електронної інформаційної взаємодії суб'єкти владних повноважень застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до вимог частин другої і третьої статті 17 Закону України "Про електронні довірчі послуги".

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

3. Для організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів суб'єкти владних повноважень використовують засоби програмного комплексу Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів (далі - Національний реєстр).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

4. Мінцифри створює за допомогою засобів програмного комплексу Національного реєстру особисті кабінети суб'єктів владних повноважень із розміщеними в них формами заявок постачальника і отримувача.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 123)

5. Постачальник заповнює заявку згідно з додатком 1 з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру.

6. Мінцифри перевіряє та підтверджує відповідність заповнених постачальниками заявок вимогам законодавства про відповідні державні електронні інформаційні ресурси.

7. Оформлення заявки постачальника завершується створенням кваліфікованих електронних підписів керівників постачальника та Мінцифри, після чого автоматично:

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

1) заявка постачальника вважається прийнятою Мінцифри;

2) Мінцифри здійснює державну реєстрацію відповідного державного електронного інформаційного ресурсу в Національному реєстрі із присвоєнням йому реєстраційного номера та публічним відображенням у Національному реєстрі видів даних, які формує відповідний державний електронний інформаційний ресурс;

3) заявка отримувача відповідного державного електронного інформаційного ресурсу активується у програмному комплексі Національного реєстру.

8. Отримувач формує заявку за формою згідно з додатком 2 за допомогою засобів програмного комплексу Національного реєстру шляхом вибору з Національного реєстру тих видів даних, на отримання яких він має право згідно із законодавством.

Оформлення заявки завершується створенням кваліфікованого електронного підпису керівника або уповноваженої особи.

Заявка надсилається до Мінцифри з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

9. Мінцифри протягом десяти робочих днів опрацьовує подану отримувачем заявку, реєструє державний інформаційний ресурс отримувача в Національному реєстрі або надає обґрунтовану відмову в реєстрації.

На підставі поданої отримувачем заявки Мінцифри формує проект договору про інформаційну взаємодію згідно з визначеною Мінцифри формою та надсилає його з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру на узгодження відповідному постачальникові.

10. Керівник або уповноважена особа постачальника організовує розгляд отриманого проекту договору про інформаційну взаємодію протягом п'яти робочих днів та погоджує його або надає обґрунтовану відмову в погодженні із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису. Погоджений постачальником проект договору або відмова в його погодженні надсилається до Мінцифри та отримувача з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

У разі відмови постачальника укласти договір про інформаційну взаємодію отримувач повинен вжити заходів до усунення перешкод для запровадження відповідної взаємодії та подати нову заявку.

11. Договір про інформаційну взаємодію вважається укладеним з моменту створення кваліфікованих електронних підписів керівників або уповноважених осіб Мінцифри, постачальника і отримувача.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

12. Постачальник і отримувач для здійснення електронної інформаційної взаємодії забезпечують встановлення шлюзу безпечного обміну, розроблення веб-сервісу та веб-клієнта відповідно до регламенту роботи системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (далі - система).

13. Виправлення помилок, внесення уточнень та інших змін до договору про інформаційну взаємодію здійснюється шляхом його переукладення.

14. Електронна інформаційна взаємодія державних електронних інформаційних ресурсів здійснюється шляхом обміну між постачальником та отримувачем електронними повідомленнями, що автоматично засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою постачальника та отримувача або відповідного адміністратора державного електронного інформаційного ресурсу, протоколюванням та зберіганням системою інформації про факти, дату і час надсилання та отримання електронних повідомлень.

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

Відомості про кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що використовуються для підписання електронних повідомлень за допомогою шлюзів безпечного обміну постачальника та отримувача, зберігаються у програмному комплексі Національного реєстру.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. N 329)

У разі коли законодавство вимагає ідентифікації уповноваженої особи отримувача, така ідентифікація здійснюється з використанням засобів державного електронного інформаційного ресурсу отримувача.

15. Під час здійснення електронної інформаційної взаємодії постачальники та отримувачі забезпечують безперервне функціонування належних їм державних електронних інформаційних ресурсів разом із відповідними шлюзами безпечного обміну, веб-сервісами та веб-клієнтами, відповідність сформованих ними електронних повідомлень визначеним Мінцифри форматам електронних повідомлень та обміну даними, а також змісту відповідних договорів про інформаційну взаємодію.

Дані, що містяться в електронних повідомленнях, повинні бути повними і достовірними та використовуватися отримувачем виключно для провадження дозвільної діяльності, надання адміністративних послуг, реалізації інших установлених законом владних повноважень.

16. У разі виявлення постачальником або отримувачем невідповідності електронних повідомлень та/або стану функціонування державних електронних інформаційних ресурсів вимогам пункту 14 цього Порядку відповідний постачальник або отримувач зобов'язаний негайно повідомити про це Мінцифри.

17. Мінцифри забезпечує:

організацію, координацію, моніторинг і надання консультативної підтримки діяльності постачальників та отримувачів у частині організації та здійснення визначеної цим Порядком електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

із залученням адміністратора системи сумісність форматів даних державних електронних інформаційних ресурсів між собою, із системою та Національним реєстром.

18. Реєстрація пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів у Національному реєстрі здійснюється згідно з додатком 3.

 

ЗАЯВКА

1. Відомості про постачальника
_____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування юридичної особи - держателя (розпорядника)
_____________________________________________________________________________________
                                                державного електронного інформаційного ресурсу (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування юридичної особи - держателя (розпорядника)
_____________________________________________________________________________________
                                                 державного електронного інформаційного ресурсу (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (скорочене найменування (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (скорочене найменування (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (посада відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (номер телефону відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (адреса електронної пошти відповідальної особи)

2. Загальні відомості про державний електронний інформаційний ресурс
_____________________________________________________________________________________
                                  найменування державного електронного інформаційного ресурсу (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                     (найменування державного електронного інформаційного ресурсу (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (призначення державного електронного інформаційного ресурсу) _____________________________________________________________________________________
                           (нормативно-правова підстава створення державного електронного інформаційного ресурсу)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (користувачі державного електронного інформаційного ресурсу
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (державні органи, юридичні особи, фізичні особи)

3. Види даних, що зберігаються у державному електронному інформаційному ресурсі

Види даних

Тип даних

4. Відомості про інформаційну систему, що забезпечує функціонування державного електронного інформаційного ресурсу
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування інформаційної системи)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (місце розташування серверних компонентів інформаційної системи)
_____________________________________________________________________________________

Технічні характеристики програмних компонентів, що забезпечують функціонування державного електронного інформаційного ресурсу

Тип програмного компонента

Назва програмного компонента

1. Система віртуалізації (у разі наявності)

 

2. Прикладне програмне забезпечення для роботи з державним електронним інформаційним ресурсом

 

3. Середовище розроблення прикладного програмного забезпечення для роботи з державним електронним інформаційним ресурсом

 

4. Операційна система, що забезпечує функціонування прикладного програмного забезпечення для роботи державного електронного інформаційного ресурсу

 

5. Система управління базами даних, в якій зберігається державний електронний інформаційний ресурс

 

6. Операційна система, в якій функціонує система управління базами даних

 

5. Відомості про адміністратора інформаційної системи, що забезпечує функціонування державного електронного інформаційного ресурсу
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи - адміністратора (українською мовою) _____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи - адміністратора (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (скорочене найменування (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (скорочене найменування (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (посада відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (номер телефону відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (адреса електронної пошти відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (назва нормативно-правового акта, відповідно до якого здійснюється
_____________________________________________________________________________________
                                                    адміністрування державного електронного інформаційного ресурсу)

 

ЗАЯВКА

1. Відомості про отримувача
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування юридичної особи - отримувача державного _____________________________________________________________________________________
                                                                 електронного інформаційного ресурсу (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування юридичної особи - власника державного електронного
_____________________________________________________________________________________
                                                                              інформаційного ресурсу (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (скорочене найменування (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (посада відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (номер телефону відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (адреса електронної пошти відповідальної особи)

2. Загальні відомості про інформаційну систему, що є споживачем державних електронних інформаційних ресурсів
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування інформаційної системи (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування інформаційної системи (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (призначення інформаційної системи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (нормативно-правова підстава створення інформаційної системи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (користувачі державного електронного інформаційного ресурсу
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (державні органи, юридичні особи, фізичні особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (місце розташування серверних компонентів інформаційної системи)

Технічні характеристики програмних компонентів, що забезпечують функціонування інформаційної системи:

Тип програмного компонента

Найменування програмного компонента

Система віртуалізації (за наявності)

 

Прикладне програмне забезпечення для роботи із державним електронним інформаційним ресурсом

 

Тип прикладного програмного забезпечення (власна система, типовий веб-клієнт)

 

Операційна система, що забезпечує функціонування прикладного програмного забезпечення

 

Система управління базами даних

 

Операційна система, в якій функціонує система управління базами даних

 

3. Відомості про адміністратора інформаційної системи, що забезпечує її функціонування (крім випадків, коли таким адміністратором є отримувач)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи - адміністратора (українською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування юридичної особи - адміністратора (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (скорочене найменування (англійською мовою)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (посада відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (номер телефону відповідальної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (адреса електронної пошти відповідальної особи)

4. Інформація про запитуванні отримувачем відомості
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування юридичної особи - держателя (розпорядника)
_____________________________________________________________________________________
                                                                         державного електронного інформаційного ресурсу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування державного електронного інформаційного ресурсу)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (реєстраційний номер державного електронного інформаційного ресурсу)

Види даних, що запитуються:

Вид даних

Тип даних

_____________________________________________________________________________________
(нормативно-правова підстава отримання даних з державного електронного інформаційного ресурсу)

 

ГРАФІК
реєстрації пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів у Національному реєстрі електронних інформаційних ресурсів

Найменування державного електронного інформаційного ресурсу

Найменування державного органу - держателя (розпорядника) державного електронного інформаційного ресурсу

Строк реєстрації

1. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Мін'юст
 
 
 
 

1 червня 2018 р. - 13 липня 2018 р.

2. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

8 червня 2018 р. - 20 липня 2018 р.

3. Державний реєстр актів цивільного стану громадян

18 червня 2018 р. - 3 серпня 2018 р.

4. Єдиний реєстр довіреностей

26 червня 2018 р.- 13 серпня 2018 р.

5. Державний реєстр обтяжень рухомого майна

6 серпня 2018 р. - 20 вересня 2018 р.

6. Державний земельний кадастр

Держгеокадастр

1 червня 2018 р. - 13 липня 2018 р.

7. Єдиний державний демографічний реєстр

ДМС

18 червня 2018 р. - 3 серпня 2018 р.

8. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

ДФС
 

6 серпня 2018 р. - 20 вересня 2018 р.

9. Реєстр платників податку на додану вартість

14 серпня 2018 р. - 1 жовтня 2018 р.

10. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Мінсоцполітики

15 листопада 2018 р. - 24 грудня 2018 р.

11. Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ

МВС
 

15 листопада 2018 р. - 24 грудня 2018 р.

12. Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників

15 листопада 2018 р. - 24 грудня 2018 р.

13. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування

Мінфін
Пенсійний фонд України

21 вересня 2018 р. - 9 листопада 2018 р.

14. Державний реєстр виборців

Центральна виборча комісія

21 вересня 2018 р. - 9 листопада 2018 р.

15. Єдиний державний реєстр судових рішень

ДСА

2 жовтня 2018 р. -
16 листопада 2018 р.

16. Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Держархбудінспекція

12 листопада 2018 р. - 21 грудня 2018 р.

17. Єдиний реєстр об'єктів державної власності

Фонд державного майна

12 листопада 2018 р. - 21 грудня 2018 р.

18. Електронна система охорони здоров'я

МОЗ

19 листопада 2018 р. - 28 грудня 2018 р.

19. Єдина державна електронна база з питань освіти

МОН

19 листопада 2018 р. - 28 грудня 2018 р.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 і від 8 вересня 2016 р. N 606

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326:

1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:

"3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати реєстрацію державних електронних реєстрів, кадастрів, державних та інших обов'язкових класифікаторів, а також інформаційних систем, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них, згідно з Положенням, затвердженим цією постановою.";

2) у Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"До Національного реєстру включається інформація про державні електронні реєстри, кадастри, державні та інші обов'язкові класифікатори, а також інформаційні системи, які забезпечують їх функціонування та використовують інформацію з них (далі - е-ресурси).";

2) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. До Національного реєстру включаються е-ресурси суб'єктів владних повноважень.";

3) абзац третій пункту 8 виключити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Для реєстрації е-ресурсу в Національному реєстрі держатель (розпорядник) подає заяву на реєстрацію е-ресурсу з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру, в якій зазначає загальні відомості про відповідний е-ресурс та види даних, що він формує.

На заяву на реєстрацію е-ресурсу накладається електронний цифровий підпис керівника та електронна печатка держателя (розпорядника) е-ресурсу.";

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Державне агентство з питань електронного урядування на підставі оформленої у належний спосіб держателем (розпорядником) заяви на реєстрацію е-ресурсу за умови дотримання вимог законодавства протягом десяти днів з дня її надходження здійснює державну реєстрацію е-ресурсу з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру або надає обґрунтовану відмову в реєстрації.";

6) пункт 12 виключити;

7) абзац перший пункту 13 викласти в такій редакції:

"13. У разі припинення існування е-ресурсу, включеного до Національного реєстру, держатель (розпорядник) не пізніше ніж за 30 днів до такого припинення повідомляє про це з використанням засобів програмного комплексу Національного реєстру Державне агентство з питань електронного урядування.";

8) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Державна реєстрація е-ресурсу здійснюється на безоплатній основі.";

9) у тексті Положення слово "власник" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "держатель (розпорядник)" у відповідному відмінку і числі;

10) додаток до Положення виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606:

1) абзац перший пункту 7 Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"7. Адміністратором системи є державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України", що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування (далі - адміністратор системи).";

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
пріоритетних державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії

Державний земельний кадастр

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Державний реєстр виборців

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

Електронна система охорони здоров'я

Єдина державна електронна база з питань освіти

Єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

Єдиний державний демографічний реєстр

Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників

Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Єдиний реєстр довіреностей

Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Єдиний реєстр об'єктів державної власності

Реєстр платників податку на додану вартість".

____________

Опрос