Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления общегосударственных мер в сферах культуры и искусств, охраны культурного наследия, вывоза, ввоза и возврата культурных ценностей, государственной языковой политики, межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 18.04.2018 № 338
редакция действует с 06.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. N 338

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2018 року N 576
,
від 17 липня 2019 року N 679
,
від 19 лютого 2020 року N 136

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення загальнодержавних заходів у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

(У тексті Порядку слово "Мінкультури" замінено словом "МКМС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року N 136)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МКМС.

Одержувачами бюджетних коштів є:

за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, - музеї, театри, художні (мистецькі) колективи та концертні організації, що належать до сфери управління МКМС;

за напрямами, визначеними підпунктами 3 і 4 пункту 3 цього Порядку, - театри, художні (мистецькі) колективи, концертні та циркові організації, що належать до сфери управління МКМС.

Розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 3 цього Порядку, є заклади культури, що належать до сфери управління МКМС.

Виконавцями заходів, передбачених підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, є підприємства, установи, організації, уповноважені на проведення заходів.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) проведення загальнодержавних заходів, визначених указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, міжнародних заходів, у тому числі Венеціанського бієнале сучасного мистецтва та на виконання міжнародних договорів, заходів, пов'язаних із забезпеченням формування та реалізацією державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин (семінари, засідання за круглим столом, наради, конференції, форуми, соціологічні дослідження та спостереження);

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. N 679)

2) придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення музейних фондів, придбання творів драматичного мистецтва для поповнення репертуарів драматичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів музичних театрів, придбання творів музичного мистецтва для поповнення репертуарів концертних організацій та художніх (мистецьких) колективів;

3) створення нових вистав, концертних, хореографічних та циркових номерів (програм);

4) провадження гастрольної діяльності театрами, художніми (мистецькими) колективами, концертними та цирковими організаціями, що належать до сфери управління МКМС;

5) сплату внесків України до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), програми ЄС "Креативна Європа", Міжнародного фонду культурного розмаїття;

6) зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКМС.

4. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на забезпечення передбаченої відповідним договором оплати проїзду та проживання учасників заходу, оренди приміщення для його проведення, технічного обладнання та транспортних засобів, послуг з перекладу, постановчих, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламних послуг, придбання призів, сувенірів, організаційні, представницькі витрати (за погодженням з МКМС) та інші витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням заходів.

5. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на виготовлення костюмів, декорацій, бутафорії, взуття та інших предметів, необхідних для створення вистав та номерів (програм).

6. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на оплату проїзду, добових, вартості проживання, плату за оренду приміщення для проведення заходу (покриття експлуатаційних витрат, відміна планового заходу), транспортні послуги, поліграфічні послуги (виготовлення друкованої продукції), інформаційно-рекламні послуги (фото-, відеозйомка, реклама у засобах масової інформації).

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2018 р. N 576)

7. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на сплату членських внесків України та оплату банківських послуг.

8. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 6 пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, виготовлення проектно-кошторисної та науково-проектної документації закладами культури, реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту та технічне переоснащення закладів культури.

9. Бюджетні кошти використовуються МКМС у межах відповідних бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання рішень суду, а також бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

10. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється згідно з планом роботи, затвердженим МКМС.

МКМС подає Мінфіну план роботи (в частині проведення заходів) у двотижневий строк після його затвердження.

У разі потреби до плану роботи вносяться зміни.

Для проведення кожного заходу, визначеного підпунктами 1 - 4 пункту 3 цього Порядку, МКМС видається наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення, порядок складення та подання звітності.

До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Видатки на утримання організації - виконавця заходу (державного або казенного підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління МКМС, фінансова підтримка або утримання яких не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету), яка забезпечує проведення заходу, передбаченого підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, визначаються в кожному конкретному випадку від 2 до 10 відсотків суми вартості заходу, враховуючи рівень участі організації-виконавця в організації та проведенні заходу.

У разі проведення заходів юридичною особою, яка не належить до сфери управління МКМС, між МКМС та юридичною особою - виконавцем заходу укладається договір.

11. Бюджетні кошти на здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, що належать до сфери управління МКМС, використовуються згідно з переліком робіт і заходів, затвердженим відповідним наказом МКМС, з урахуванням заявок, поданих закладами культури.

МКМС подає Мінфіну перелік робіт і заходів у двотижневий строк після його затвердження.

У переліку робіт і заходів зазначаються найменування робіт і заходів, перелік об'єктів, на яких проведені роботи, відповідальний за виконання робіт і заходів, строк їх виконання, місце проведення робіт і заходів, сума витрат.

У разі потреби до переліку робіт і заходів вносяться зміни.

Виділення бюджетних коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту та технічне переоснащення закладів культури здійснюється за умови наявності затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної, науково-проектної документації та інших документів, які є обов'язковими відповідно до законодавства.

Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок бюджетних коштів об'єктів будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

Бюджетні кошти виділяються на виготовлення проектно-кошторисної, науково-проектної документації на реконструкцію, реставрацію та проведення капітального ремонту будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт.

Під час формування переліку робіт і заходів пріоритети надаються закладам культури, на яких завершуються роботи і заходи, розпочаті у попередні роки, а також приміщення яких перебувають в аварійному стані.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

За результатами проведення процедури закупівлі МКМС, розпорядники коштів нижчого рівня та одержувачі укладають в установленому порядку з переможцем процедури закупівлі (далі - виконавець) договір про закупівлю товарів, робіт і послуг. До договору включаються вимоги, зокрема щодо:

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

відповідальність виконавця за порушення строків виконання умов договору;

можливість коригування визначеної у ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов'язань.

Невід'ємною частиною договору є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

13. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням заходів;

фінансування заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

утримання установ, організацій, у тому числі громадських організацій, об'єднань.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Одержувачі та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щокварталу до 5 числа наступного місяця МКМС інформацію про використання бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 1 - 4, 6 пункту 3 цього Порядку.

Звіт про використання бюджетних коштів МКМС подає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінфіну.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 646 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1862).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 648 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів Українською всесвітньою координаційною радою" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1864).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 685 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів з відтворення культури національних меншин та реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2017).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 351 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів Українською всесвітньою координаційною радою" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 34, ст. 1263).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 352 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 685" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 34, ст. 1264).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 316 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 646" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 31, ст. 1141).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. N 211 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 53, ст. 1411).

____________

Опрос