Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 30 мая 2011 г. N 594 и 615

КМ Украины
Постановление КМ от 25.04.2018 № 333
редакция действует с 27.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. N 333

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року
 у справі N 826/12323/18
визнано протиправним (незаконним) та нечинним абзац дев'ятий
 підпункту 4 пункту 2 Змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами
 Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року N 333 "Про внесення змін до порядків,
 затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615"
 у частині внесення змін до пункту 14 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615: "У разі наявності у
 заявника, який звернувся із заявою для продовження строку дії дозволу, заборгованості із
 сплати рентної плати за користування надрами до особливих умов дозволу включається вимога щодо
 обмеженого розпорядження видобутими корисними копалинами відповідно до
 статті 10 Закону України "Про нафту і газ" та статті 24 Кодексу України про надра."

Резолютивну частину рішення Окружного адміністративного суду
 міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі N 826/12323/18
опубліковано в
 інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" від 07 червня 2019 року N 43

Постановою шостого апеляційного адміністративного суду
 від 22 травня 2019 року
у справі N 826/12323/18 рішення Окружного адміністративного
 суду міста Києва від 12 грудня 2018 року
залишено без змін

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 993

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2016 р., N 16, ст. 644, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919), і Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919; 2017 р., N 16, ст. 465, N 60, ст. 1827, ст. 1831), зміни, що додаються.

2. Міністерству екології та природних ресурсів, Державній службі геології та надр вжити в межах компетенції вичерпних заходів щодо забезпечення функціонування електронної системи дозвільних процедур у сфері надрокористування.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім:

абзаців другого і третього підпункту 1, абзацу сьомого підпункту 7 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2019 р.;

абзацу четвертого підпункту 1 та абзацу другого підпункту 4 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через один рік з дня набрання нею чинності.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 і 615

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2020 р. N 993)

2. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615:

1) у пункті 8:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено ДКЗ, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів; видобування корисних копалин (крім нафти і газу), якщо заявник за власні кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років з моменту надання дозволу; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промисловою розробкою родовищ), якщо заявник за власні кошти виключно в результаті геологічного вивчення ділянки надр на підставі відповідного спеціального дозволу на користування надрами здійснив апробацію в ДКЗ за умови затвердження підрахунку запасів корисних копалин у ДКЗ протягом трьох років, а в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - десяти років з моменту надання дозволу;";

перше речення абзацу двадцять восьмого після слів і цифри "у додатку 1" доповнити словами ", у паперовій та електронній формі";

доповнити пункт після абзацу двадцять восьмого новим абзацом такого змісту:

"Заява та додані до неї документи подаються органові з питань надання дозволу з прошитими і пронумерованими сторінками та з описом доданих документів, засвідченим підписом уповноваженої особи претендента. Заява засвідчується підписом уповноваженої особи претендента із зазначенням дати та вихідного номера.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять дев'ятий - сорок перший вважати відповідно абзацами тридцятим - сорок другим;

абзац тридцять п'ятий викласти у такій редакції:

"Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 30 календарних днів після отримання всіх погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, та пропозицій Мінприроди, передбачених пунктом 25 цього Порядку. Інформація про предмет зазначеного рішення розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.";

доповнити пункт після абзацу тридцять п'ятого новим абзацом такого змісту:

"Надання дозволу без проведення аукціону здійснюється протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за надання спеціального дозволу.".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок другий вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сорок третім;

в абзаці тридцять сьомому слова "про розгляд документів заявника" замінити словами ", в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб'єктів господарювання - резидентів України,";

в абзаці тридцять восьмому слова "розгляду документів заявника" замінити словами "його розгляду";

абзац сорок перший після цифр "1 - 14" доповнити словом і цифрами "і 16 - 18";

2) у пункті 9:

абзац перший після слів "угод про розподіл продукції" доповнити словами "та у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України";

абзац четвертий виключити;

в абзаці десятому цифри "90" замінити цифрами "45";

абзац одинадцятий виключити;

3) абзаци третій і четвертий пункту 13 викласти у такій редакції:

"Суб'єкт господарювання повинен сплатити у повному обсязі збір за надання дозволу протягом 45 календарних днів з дати відправлення повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу.

У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про надання дозволу відповідно до пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання, а відповідне рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з питань надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови подання суб'єктом господарювання письмового клопотання про продовження строку сплати збору з обов'язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів.";

4) у пункті 14:

абзац шостий після слова "аукціону" доповнити словами ", та їх копію в електронній формі";

абзац сьомий виключити;

в абзаці восьмому слова "про розгляд документів заявника" замінити словами ", в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб'єктів господарювання - резидентів України,";

в абзаці дев'ятому слова "розгляду документів заявника" замінити словами "його розгляду";

в абзаці десятому слова "боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період" замінити словами "заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами";

в абзаці одинадцятому слова "боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період" замінити словами "заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами";

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"У разі наявності у заявника, який звернувся із заявою для продовження строку дії дозволу, заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами до особливих умов дозволу включається вимога щодо обмеженого розпорядження видобутими корисними копалинами відповідно до статті 10 Закону України "Про нафту і газ" та статті 24 Кодексу України про надра.".

(рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 р. у справі
 N 826/12323/18
визнано протиправним (незаконним) та нечинним абзац дев'ятий підпункту 4
 пункту 2 Змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30.05.2011 р. N 594 і 615, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333
 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 травня 2011 р. N 594 і 615" у частині внесення змін до пункту 14 Порядку надання спеціальних
 дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
 від 30.05.2011 р. N 615
: "У разі наявності у заявника, який звернувся із заявою для продовження строку дії
 дозволу, заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами до особливих умов дозволу
 включається вимога щодо обмеженого розпорядження видобутими корисними копалинами
 відповідно до статті 10 Закону України "Про нафту і газ" та статті 24 Кодексу України про надра.")

(постановою шостого апеляційного адміністративного
 суду від 22.05.2019 р.
у справі N 826/12323/18 рішення Окружного
 адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 р.
залишено без змін)

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;

абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі та розміщується на офіційному веб-сайті органу з питань надання дозволу протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про продовження строку дії дозволу.";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Орган з питань надання дозволу реєструє подану надрокористувачем заяву про продовження строку дії дозволу та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дня подання заяви.

У разі несплати в установлений строк збору за продовження строку дії дозволу (крім дозволу на користування нафтогазоносними надрами) суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення про продовження строку дії дозволу, втрачає право на його отримання, а зазначене рішення скасовується. При цьому комісія з питань надрокористування, що утворена органом з надання дозволу відповідно до пункту 25 цього Порядку, може продовжити строк сплати збору за умови подання суб'єктом господарювання письмової заяви про продовження строку сплати збору з обов'язковим зазначенням причини, але не більш як на 15 календарних днів.

Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено, здійснюється:

протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для нафти та газу;

протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з цим пунктом, - крім нафти та газу.";

5) у пункті 15:

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"наявності зауважень Мінприроди щодо продовження строку дії дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 цього Порядку.";

абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий виключити;

6) в абзацах десятому та чотирнадцятому пункту 16 слова ", скріплюється печаткою (у разі її наявності)" виключити;

7) у пункті 17:

в абзаці сьомому слова "протягом трьох років" виключити;

в абзаці восьмому слова "загальнодержавних податків та зборів (крім відстроченого (розстроченого) та реструктуризованого податкового боргу в порядку, визначеному Податковим кодексом України)" замінити словами "рентної плати за користування надрами";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"9) участі юридичної особи надрокористувача (крім суб'єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) в юридичній особі з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за таких умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі юридичної особи, в якій юридична особа надрокористувача бере участь, становитиме не менш як 50 відсотків; дотримання надрокористувачем обмежень, встановлених частиною шостою статті 16 Кодексу України про надра; відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу заборгованості із сплати рентної плати за користування надрами; наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який було проведено не пізніше ніж за шість місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять сьомим;

абзац десятий виключити;

в абзаці шістнадцятому слова "та скріплюється печаткою" виключити;

в абзаці сімнадцятому слова ", скріплюється печаткою" виключити;

в абзаці двадцять першому цифри і слово "7 і 8" замінити цифрами "7 - 9";

абзац двадцять п'ятий виключити;

в абзаці двадцять шостому слово і цифру "підпунктом 7" замінити словами і цифрами "підпунктами 7 і 9", а слова і цифру "у порядку, встановленому пунктом 9 цього Порядку" виключити;

доповнити пункт після абзацу двадцять шостого новим абзацом такого змісту:

"Внесення змін до дозволу на видобування корисних копалин здійснюється із зазначенням в особливих умовах дозволу умови щодо здійснення оцінки впливу на довкілля у випадках, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".".

У зв'язку з цим абзац двадцять сьомий вважати абзацом двадцять восьмим;

8) у пункті 19:

в абзаці сьомому слова "другому - четвертому" замінити словами "другому і третьому";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"наявність зауважень Мінприроди щодо надання дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 цього Порядку.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - двадцятим;

9) у пункті 22:

абзац перший після слів "за поданням" доповнити словами "Мінприроди з підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля",";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"5) наявності підстав, передбачених Законом України "Про санкції".".

У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

10) пункт 25 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Держгеонадра інформують Мінприроди про надходження заяв і документів, зазначених у додатку 1, про надання та продовження строку дії дозволів з одночасним надсиланням копій цих документів не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня їх реєстрації.

Мінприроди в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження документів, зазначених в абзаці другому цього пункту, надсилає до Держгеонадр пропозиції щодо надання чи продовження строку дії дозволів разом із зазначенням умов, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або зауваження щодо надання чи продовження строку дії дозволів. Зауваження надсилаються у таких випадках:

ненадання до Мінприроди копій документів в повному обсязі згідно з вимогами цього Порядку;

встановлення законодавством обмежень щодо провадження діяльності з користування надрами на території, на якій запланована така діяльність;

невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, у разі продовження строку дії дозволу на користування надрами (крім випадку, визначеного абзацом дванадцятим пункту 14 цього Порядку);

наявність рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства у разі продовження строку дії дозволу на користування надрами;

невиконання вимог природоохоронного законодавства з підтримання належного стану навколишнього природного середовища під час користування надрами.

У разі ненадання Мінприроди пропозицій щодо надання чи продовження строку дії дозволів разом із зазначенням умов, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства протягом 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр документів у повному обсязі вважається, що пропозиції щодо надання чи продовження строку дії дозволів відсутні.

Пропозиції та зауваження Мінприроди щодо надання чи продовження строку дії дозволів, передбачені абзацами третім - восьмим цього пункту, є обов'язковими для врахування Держгеонадрами під час прийняття рішень щодо надання чи продовження строку дії дозволів.".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами одинадцятим - сімнадцятим;

11) у додатку 1 до Порядку:

у графі "Найменування документа":

у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - вісімнадцятим;

абзац сімнадцятий замінити абзацами такого змісту:

"у разі продовження строку дії дозволу:

- позитивний висновок про проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів;

- результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" для продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)".

У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом двадцятим;

в абзаці двадцятому слова "печаткою (за наявності) та" виключити;

у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

"результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;

в абзаці вісімнадцятому слова "та висновок з оцінки впливу на довкілля щодо провадження діяльності з видобування корисних копалин загальнодержавного значення" замінити словами "та висновок державної екологічної експертизи або результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля";

примітки до додатка доповнити пунктами 3 - 5 такого змісту:

"3. У разі надання дозволу відповідно до підпункту 2 пункту 8 цього Порядку результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) не подаються, якщо розширення меж ділянки надр відповідає критеріям визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 3, ст. 115).

4. У разі відсутності у заявника, який подав до 31 грудня 2018 р. відповідно до пункту 8 цього Порядку заяву разом з документами, зазначеними у цьому додатку, з метою отримання дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування корисних копалин, результатів оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) такий заявник подає разом із зазначеною заявою засвідчену своїм підписом копію поданого відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та інформацію про його внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

У такому випадку до особливих умов дозволу включається обов'язок надрокористувача провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" у строк, що не перевищує шести місяців з дня внесення повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

5. У разі відсутності у заявника, який подав до 31 грудня 2018 р. відповідно до пункту 14 цього Порядку заяву разом з документами, зазначеними у цьому додатку, з метою продовження строку дії дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ), видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), видобування корисних копалин, результатів оцінки впливу на довкілля на плановану діяльність (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля) такий заявник подає разом із заявою про продовження строку дії дозволу засвідчену своїм підписом копію поданого відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та інформацію про його внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

У такому випадку до особливих умов дозволу включається обов'язок надрокористувача провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" у строк, що не перевищує шести місяців з дня внесення повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, крім випадків, передбачених зазначеним Законом.";

12) назву додатка 2 до Порядку доповнити словами "(крім нафти та газу)".

____________

Опрос