Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 25.04.2018 № 323
действует с 28.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. N 323

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1090 "Деякі питання виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67, ст. 2577; 2011 р., N 28, ст. 1175, N 60, ст. 2415; 2015 р., N 16, ст. 414):

1) у пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320);

пункту 8 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).";

2) у Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 9 пункту 3 викласти в такій редакції:

"9) подає протягом семи робочих днів з дати виникнення зобов'язань Казначейству в установленому ним порядку реєстр зобов'язань;";

підпункт 10 пункту 4 викласти в такій редакції:

"10) подає протягом семи робочих днів з дати виникнення зобов'язань органам Казначейства в установленому ним порядку реєстр зобов'язань;";

підпункт 3 пункту 5 викласти в такій редакції:

"3) подають протягом семи робочих днів з дати виникнення зобов'язань органам Казначейства в установленому ним порядку реєстр зобов'язань;";

у пункті 10 слова "Закону України "Про здійснення державних закупівель" замінити словами "Закону України "Про публічні закупівлі";

3) пункт 2 додатка 6 до Порядку доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) договорами щодо виконання робіт (у тому числі з капітального будівництва (реконструкції):

оригінал або засвідчена бенефіціаром копія договору про закупівлю робіт (у тому числі з капітального будівництва (реконструкції). У разі коли строк такого договору перевищує один бюджетний рік, у договорі визначається обсяг робіт та плановий обсяг коштів за роками;

звіти та акти виконаних робіт або інші документи, передбачені умовами договору для здійснення платежів;

оригінал або засвідчена бенефіціаром копія рахунка чи інші документи, передбачені умовами договору для здійснення платежів.".

2. У пункті 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 69, ст. 1936; 2015 р., N 48, ст. 1541):

1) у підпункті 592 слова "організовує опрацювання та проведення експертизи" замінити словами "проводить експертизу";

2) у підпункті 593 слова "пропозиції щодо доцільності підготовки системного проекту" замінити словами "пропозиції щодо доцільності залучення позики для реалізації системного проекту".

3. У підпункті 188 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183; 2015 р., N 48, ст. 1541), слова ", готує висновок про відповідність проектів пріоритетам державної політики у відповідній сфері" виключити.

4. У Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. N 70 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 16, ст. 627):

1) в абзаці четвертому пункту 6 слова "організовує опрацювання та проведення експертизи" замінити словами "проводить експертизу";

2) у пункті 7:

після абзацу четвертого доповнити пункт абзацом такого змісту:

"За результатами проведення експертизи проектної пропозиції Мінфіном складається висновок щодо експертизи проектної пропозиції у строк, передбачений цим пунктом для проведення оцінки фінансового стану бенефіціара, а в разі, коли така оцінка не проводилася, - у п'ятиденний строк з дати отримання проектної пропозиції.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "та приймає рішення про доцільність отримання" замінити словами ", складає висновок щодо експертизи проектної пропозиції та звертається до МФО із запитом про надання";

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Мінфін у триденний строк після підготовки позитивного висновку щодо оцінки фінансового стану бенефіціара та висновку щодо експертизи проектної пропозиції звертається до МФО із запитом про фінансування інвестиційного проекту та у разі необхідності отримання авансу позики також із запитом про надання авансу позики. У разі коли оцінка фінансового стану бенефіціара не проводилася відповідно до пункту 7 цього Порядку, Мінфін звертається до МФО із таким запитом у триденний строк з дати підготовки висновку щодо експертизи проектної пропозиції.";

4) друге речення абзацу другого пункту 9 після слів "після проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту" доповнити словами "та експертизи проектної пропозиції";

5) у пункті 15:

абзац перший після слів "національними комісіями регулювання природних монополій" доповнити словами "або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями";

друге речення абзацу другого після слів "національна комісія регулювання природних монополій" доповнити словами "або відповідний орган місцевого самоврядування та обласна або районна держадміністрація";

6) пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі залучення коштів МФО під державні гарантії договір, що укладається з Мінфіном про відшкодування витрат державного бюджету в разі настання гарантійного випадку, укладається до підписання уповноваженою особою договору з МФО.";

7) пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли потенційним бенефіціаром визначено комунальне підприємство, стороною договору, що укладається з Мінфіном, повинна бути міська рада, в управлінні якої перебуває потенційний бенефіціар. У зазначеному договорі передбачаються норми щодо забезпечення міською радою своєчасного та в повному обсязі виконання зобов'язань бенефіціара перед Мінфіном.";

8) абзац перший пункту 21 після слів "національними комісіями регулювання природних монополій" доповнити словами "або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями";

9) пункт 31 доповнити абзацом такого змісту:

"Мінфін після зарахування коштів позики до державного бюджету у триденний строк інформує про це Кабінет Міністрів України.";

10) абзац четвертий пункту 35 після слів "з Європейським інвестиційним банком" доповнити словами "та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО)";

11) абзац перший пункту 38 після слів "національними комісіями регулювання природних монополій" доповнити словами "або з відповідними органами місцевого самоврядування та обласними або районними держадміністраціями";

12) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли для забезпечення здійснення заходів з підготовки та реалізації проекту відповідальний виконавець або бенефіціар згідно з його рішенням або договорами між відповідальним виконавцем або бенефіціаром та фізичними особами - консультантами залучає групу консультантів, відповідними договорами з такими консультантами повинна передбачатися їх відповідальність за якісне здійснення зазначених заходів.";

13) пункт 43 доповнити абзацом такого змісту:

"За проектами, що реалізуються кількома бенефіціарами, звіти (консолідовані) Мінфіну подає відповідальний виконавець.";

14) розділ "Завершення реалізації системного проекту" виключити;

15) пункт 2 додатка 1 до Порядку після слів "або про визначення відповідального виконавця" доповнити словами "разом з висновком про відповідність проекту пріоритетам державної політики у відповідній сфері".

____________

Опрос