Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 августа 1994 г. N 582

КМ Украины
Постановление КМ от 25.04.2018 № 315
действует с 05.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. N 315

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. N 582

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. N 582 "Про стипендії Президента України для молодих учених" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 291; Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1871; 2012 р., N 71, ст. 2874) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. N 582

1. У назві та тексті постанови слово "учені" в усіх відмінках замінити словом "вчені" у відповідному відмінку.

2. У Положенні про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 1 Положення слово "учених" замінити словом "вчених";

2) у пункті 3 слова "основної роботи молодих учених" замінити словами "основної роботи (навчання) молодих вчених", а після слова "аспіранта" доповнити словами "та докторанта";

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4. На здобуття стипендій Президента України можуть висуватися аспіранти, наукові працівники науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств (обсерваторій, ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв) (далі - організації), що перебувають у віданні Національної академії наук.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

Обов'язковою умовою для здобуття стипендії Президента України є наявність у претендента наукових результатів (не менше трьох з перерахованих форм: монографія, наукова стаття, зокрема опублікована у виданні, що входить до наукометричних баз Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукова доповідь, охоронний документ на інтелектуальну власність, нормативно-правовий документ або науково-методичний документ, звіт), а також можливості проводити наукові дослідження.

5. Висунення осіб на здобуття стипендій Президента України здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі - рада) організації за місцем основної роботи (навчання) зазначених осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого.

Рішення про висунення осіб приймаються радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності не менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.";

4) в абзаці першому пункту 7 цифри і слово "25 вересня" замінити цифрами і словом "25 жовтня", а слова "Комітетові по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України" - словами "Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки";

у пункті 8 слова "Учена (науково-технічна) рада" замінити словом "Рада", а після слова "працює" доповнити словом " (навчається)";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Виплата стипендії Президента України може бути припинена Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням ради організації, що висувала стипендіата, погодженим з Президією Національної академії наук.

У разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, 40 років виплата стипендії Президента України припиняється.".

____________

Опрос