Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 25.04.2018 № 313
действует с 05.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. N 313

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, голова Координаційної ради

Міністр екології та природних ресурсів, заступник голови Координаційної ради

Керівник структурного підрозділу з питань поводження з відходами Мінприроди, секретар Координаційної ради

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра соціальної політики

Міністр фінансів

Міністр інфраструктури

Міністр аграрної політики та продовольства

Міністр охорони здоров'я

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Міністр освіти і науки

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра оборони

Державний секретар МІП

Голова Держкомтелерадіо

Заступник Голови ДРС

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства (за згодою)

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представник Національної академії наук (за згодою)

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року

1. Координаційна рада з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним на період до 2030 року для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо:

формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. N 820 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 94, ст. 2859);

підготовки Національного та регіональних планів управління відходами;

2) сприяння адаптації національного законодавства до положень:

рамкової Директиви N 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. "Про відходи та скасування деяких директив";

Директиви Ради N 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. "Про захоронення відходів";

Директиви N 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. "Про управління відходами видобувних підприємств та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС";

Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня 1994 р. "Про упаковку та відходи упаковки";

Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. "Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)";

Директиви 2006/66/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. "Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори";

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері поводження з відходами.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює моніторинг стану виконання заходів Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року;

2) аналізує результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, суб'єктів господарювання та громадськості (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськістю.

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад Координаційної ради затверджує її голова. Члени Координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться щокварталу.

Засідання Координаційної ради проводить голова Координаційної ради, а за його відсутності - заступник голови.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради вносять голова та члени Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо у ньому беруть участь більше половини її членів.

9. Підготовку матеріалів, ведення протоколів засідань Координаційної ради, моніторинг виконання рішень здійснює секретар Координаційної ради.

10. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими у разі, коли за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Координаційної ради і надсилається членам Координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до визначених повноважень.

12. Організаційне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює Мінприроди.

____________

Опрос