Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществления контроля за его выполнением

КМ Украины
Постановление КМ от 18.04.2018 № 291
действует с 27.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. N 291

Київ

Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464 "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1402; 2013 р., N 75, ст. 2774; 2017 р., N 47, ст. 1461, N 88, ст. 2689), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням

1. Абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

"2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) напрям оборонного замовлення - поставка (закупівля) необхідних для виконання завдань у сфері діяльності державного замовника продукції, робіт і послуг оборонного призначення, що забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань, обсяги яких зазначаються окремим рядком у складі основних показників оборонного замовлення;

2) служба замовника - суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління Мінекономрозвитку та уповноважується ним на укладення договорів (контрактів) з виконавцями завдань та заходів державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, оборонного замовлення.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

2. Абзаци восьмий, десятий та одинадцятий пункту 4 після слова "контрактів" доповнити словами ", договорів (контрактів)".

3. Абзац третій пункту 17 після слів "оборонно-промислового комплексу" доповнити словами ", а також з Мінекономрозвитку".

4. У пункті 18:

1) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Заходи із створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей передбачаються в основних показниках оборонного замовлення. Державні контракти укладаються на проведення заходів, зазначених в абзаці другому цього пункту. Фінансування та проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів, який готується відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414), та на підставі договорів (контрактів).";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Розпорядження та використання виробничих потужностей, створених у результаті проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється виконавцями оборонного замовлення з додержанням вимог частини другої статті 9 Закону України "Про державне оборонне замовлення". Передача таких виробничих потужностей здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).".

5. Доповнити Порядок пунктом 181 такого змісту:

"181. Фінансування та проведення заходів з будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення здійснюється з урахуванням положень Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).".

6. Пункт 24, абзац другий пункту 26, пункти 261 і 262 після слів "державний контракт" в усіх відмінках і формах числа доповнити словами ", договір (контракт)" у відповідному відмінку і числі.

7. Пункт 265 доповнити абзацом такого змісту:

"Документи, визначені в абзацах другому - дванадцятому, подаються суб'єктом господарювання службі замовника разом з договором (контрактом).".

8. Пункт 268 викласти в такій редакції:

"268. Зміна ціни, визначеної державним контрактом, договором (контрактом), не допускається у разі, коли:

продукцію, роботи та/або послуги оборонного призначення, які є предметом державного контракту, договору (контракту), виготовлено (виконано, надано) та прийнято представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях і службою замовника, що підтверджується посвідченням (актом), передбаченим підпунктом 6 пункту 9 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), повністю оплачено;

сторонами повністю виконано свої зобов'язання за державним контрактом, договором (контрактом).".

9. Доповнити Порядок пунктом 269 такого змісту:

"269. Обсяги видатків на фінансування заходів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 18 цього Порядку, визначаються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу, Мінекономрозвитку, за результатами погодження пропозицій до проектів основних показників оборонного замовлення, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 17 цього Порядку.".

10. Пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"Проект договору (контракту) розробляється службою замовника відповідно до Цивільного кодексу України та положень цього пункту і погоджується державним замовником відповідно до статті 732 Господарського кодексу України.".

11. Пункт 30 після слів "державного контракту" доповнити словами ", договору (контракту)".

____________

Опрос