Идет загрузка документа (126 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 18.04.2018 № 280
редакция действует с 14.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. N 280

Київ

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 лютого 2019 року N 225
,
від 6 травня 2020 року N 351

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 481 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

2. Внести до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1991 р., N 3, ст. 15; ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2016 р., N 95, ст. 3107; 2017 р., N 22, ст. 605), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція) і перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225)

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

3. Розпорядниками субвенції нижчого рівня є:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, об'єднаної територіальної громади, утвореної згідно із законом та перспективним планом формування територій громад і визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною в порядку, встановленому законом (далі - місцеві органи соціального захисту населення).

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, що відповідають установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку нерухомості або на інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" і "Про кооперацію" шляхом призначення та виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва проводиться Мінветеранів пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі інформації, поданої Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення станом на 1 квітня поточного року, за формою згідно з додатком.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

6. Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють субвенцію між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби в наданні грошової компенсації, інформація про яку складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 квітня поточного року, з урахуванням черговості взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

Під час розподілу субвенції регіональними органами соціального захисту населення враховується обов'язкова виплата грошової компенсації на одного одержувача у повному обсязі, визначеному пунктом 18 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 280.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. N 1407.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство подає щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми коштів субвенції та касові видатки у розрізі бюджетів областей, м. Києва, районів і міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад, утворених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом, та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов'язаннями минулих років проводиться в установленому законодавством порядку.

101. Регіональні органи соціального захисту населення подають Мінветеранів щомісяця не пізніше 10 числа наступного періоду інформацію про використання субвенції.

(Порядок та умови доповнено пунктом 101 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

11. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця зведений звіт про використання субвенції.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про потребу структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій в наданні грошової компенсації

______________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу соціального захисту населення)

станом на 1 квітня 20__ р.

Прізвище, ім'я та по батькові внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Статус і категорія внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких розраховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв'язку між ними

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім'ї,
на яких розраховується компенсація (в тому числі внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та які є особами з інвалідністю внаслідок війни III групи)

Найменування населеного пункту, в якому внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуває на обліку як така, що потребує поліпшення житлових умов, та номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного (міського) органу соціального захисту населення, в якому внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуває протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб

Гранична вартість 1 кв. метра житла в регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості

Розмір площі житла, врахований під час розрахунку розміру грошової компенсації, кв. метрів

Загальна сума належної внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

 

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація) відповідно до Житлового кодексу Української РСР та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225)

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України), що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (далі - квартирний облік), та перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

3. Грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, надається один раз.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

4. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, об'єднаних територіальних громад, утворених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом (далі - органи соціального захисту населення), за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (у разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення грошової компенсації (далі - комісії).

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських об'єднань ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

5. До повноважень комісії належить:

перевірка:

- перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на обліку в базі даних та наявності статусу учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 зазначеного Закону;

- складу сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

- факту проживання не менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку;

(абзац п'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225)

- наявності документів про взяття на квартирний облік внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів сім'ї;

- факту спільного проживання членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація;

- майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, чи права власності на нерухоме майно внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та всіх членів її сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або факту відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

(абзац восьмий пункту 5 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225,
від 06.05.2020 р. N 351)

- факту про надання раніше внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім'ї жилого приміщення чи виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції;

(пункт 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий
 вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим)

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі зміни у складі сім'ї, показників опосередкованої вартості спорудження житла тощо);

(пункт 5 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

визначення розміру грошової компенсації;

6. Заяву про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або її законний представник особисто подає органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

7. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; в разі подання документів законним представником - документи, що посвідчують особи тих, від чийого імені подається заява, а також документ, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;

2) для осіб з інвалідністю внаслідок війни - посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218);

(підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

3) для учасників бойових дій - посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни";

4) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2068; 2017 р., N 86, ст. 2614);

(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

41) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2068; 2017 р., N 86, ст. 2614; 2018 р., N 42, ст. 1484), які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;

(пункт 7 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв'язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

(підпункт 5 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

6) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. N 685 "Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 74, ст. 2434; 2018 р., N 23, ст. 782; 2019 р., N 30, ст. 1050), або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

(підпункт 6 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

7) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та кожного із членів її сім'ї, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312).

Копії документів, зазначених у цьому підпункті, додаються до заяви органом соціального захисту населення самостійно з урахуванням тих, що подані внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, для надання (встановлення) відповідного статусу; за бажанням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, такі копії документів подаються нею особисто.

Якщо орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не приймав рішення про надання (встановлення) їй відповідного статусу, що дає право на отримання грошової компенсації, він надсилає запит для отримання зазначених документів до органу соціального захисту населення, що приймав таке рішення. Запит надсилається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати подання заяви та розглядається відповідним органом соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати його надходження;

8) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного повнолітнього члена сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

9) документів, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку;

10) довідки виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім'ї (для малолітніх і неповнолітніх дітей за наявності) на квартирний облік;

(пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

11) акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2271; 2015 р., N 70, ст. 2312).

(пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

Перелік документів, визначених цим пунктом, є вичерпним.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225)

8. Вимога щодо обов'язкового перебування на квартирному обліку не поширюється на малолітніх і неповнолітніх дітей, які є членами сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

9. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

10. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

11. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті та у присутності внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або її законного представника приймає рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації.

12. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або її законного представника. У разі відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

13. У рішенні комісії зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

2) прізвище, ім'я та по батькові законного представника і документ, що підтверджує його повноваження;

3) належність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до осіб, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 або пунктами 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4) факт спільного або окремого проживання із внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, неповнолітніх і малолітніх дітей та інших членів її сім'ї;

5) прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи відповідно до абзацу п'ятого пункту 19 цього Порядку;

6) факт перебування внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім'ї на квартирному обліку;

(підпункт 6 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

7) інформація про надання раніше внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім'ї жилого приміщення або виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції;

(підпункт 7 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

8) інформація про наявність майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, чи права власності на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або факту відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

(пункт 13 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

14. Комісія відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у призначенні грошової компенсації з таких підстав:

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

1) невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, чи законного представника, від імені якого подається заява;

2) подання недостовірних відомостей;

3) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (відсутні документи, передбачені підпунктами 4 - 6 пункту 7 цього Порядку);

(підпункт 3 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225,
від 06.05.2020 р. N 351)

4) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не є особою, визначеною у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6, пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

6) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та члени її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на нерухомість, будівництво якої не завершено, чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або таке нерухоме майно було відчужено протягом останніх п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

(підпункт 6 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

7) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не перебуває на квартирному обліку;

8) внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або членам її сім'ї вже надавалося жиле приміщення або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок коштів субвенції;

(підпункт 8 пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

9) внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, проживає менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, або зміна її місця проживання в межах однієї області протягом року призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 17 і 18 цього Порядку.

(пункт 14 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225) 

15. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення надсилає внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, його копію із зазначенням підстав відмови.

16. Внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, має право оскаржити в суді рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації.

17. У разі прийняття рішення про призначення внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації комісія визначає її розмір виходячи з таких нормативів:

1) за нормою - 13,65 кв. метра жилої площі для внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та кожного члена сім'ї, зазначеного в абзаці п'ятому пункту 19 цього Порядку;

2) за нормою - 35,22 кв. метра загальної площі на сім'ю внутрішньо переміщеної особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

3) додатково - 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (з урахуванням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України).

При цьому враховується опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуває на квартирному обліку, на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Державного комітету з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 р. N 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеною Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, її розмір підлягає перерахунку комісією без звернення внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за умови, що на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі.

(абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується на коефіцієнт 1,75, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. - коефіцієнт 1,5, для міст обласного значення з населенням від 100 до 300 тис. - коефіцієнт 1,25.

Під час перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, зберігається черговість виплати грошової компенсації.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

18. Розмір грошової компенсації розраховується за такою формулою:

ГК = (13,65 ґ Nс + 35,22 + (10 ґ Nп)) ґ Вг ґ Км + ПЗ,

де ГК - грошова компенсація;

Nс - кількість членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп - кількість членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї (з урахуванням внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов, на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці шостому пункту 17 цього Порядку;

ПЗ - витрати (гривень), пов'язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів.

19. У разі прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на квартирний облік із зазначенням членів сім'ї, які разом із внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, перебувають на такому обліку;

2) рішення про взяття на квартирний облік членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (для малолітніх і неповнолітніх дітей за наявності), на яких нараховується грошова компенсація;

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) кожного із повнолітніх членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, перебувають вони на такому обліку разом з нею чи окремо від неї, з урахуванням перебування на квартирному обліку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім'ї у різних населених пунктах.

До членів сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, належать: дружина (чоловік); їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до виповнення їм 23 років; непрацездатні батьки, що проживають разом з нею; особа, яка перебуває під її опікою або піклуванням та проживає разом з нею.

(абзац шостий пункту 19 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225,
від 06.05.2020 р. N 351)

20. Не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття рішення про призначення грошової компенсації комісія надсилає його копію внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

201. У разі змін у складі сім'ї внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і якій призначено грошову компенсацію, зобов'язана протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовому вигляді орган соціального захисту населення про такі зміни (народження або смерть члена сім'ї, одруження/розірвання шлюбу, включення до складу сім'ї нових членів сім'ї тощо) та подати копії відповідних підтвердних документів.

У такому разі розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією, якщо на день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.

Під час перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною у складі сім'ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за часом взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім'ї.

У разі змін у складі сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у зв'язку із включенням до її складу повнолітніх членів сім'ї, яких взято на квартирний облік після призначення грошової компенсації, внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, може бути подана нова заява про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім'ї. Попереднє рішення комісії про призначення грошової компенсації скасовується.

Якщо внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, або її законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміну у складі сім'ї, що спричинило виплату грошової компенсації у розмірі з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом її сім'ї, внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм, передбачених у пунктах 17 і 18 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 201 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

21. Внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, може оскаржити рішення комісії у судовому порядку.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

22. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, звертається до відділення ПАТ "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття спеціального поточного рахунка (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

23. Після відкриття спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому вона перебуває на обліку в базі даних, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

24. Орган соціального захисту населення після отримання від внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у рішенні комісії, про що повідомляє внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів грошової компенсації на її спеціальний рахунок.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

25. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

26. Протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, самостійно використовує призначену їй грошову компенсацію на придбання жилого приміщення як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку нерухомості, так і шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" та "Про кооперацію" в будь-якому населеному пункті на території України, крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території та на лінії розмежування.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225,
від 06.05.2020 р. N 351)

27. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла або на інвестування в об'єкти житлового будівництва, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку, у разі інвестування в об'єкти житлового будівництва - інвестиційний договір будівництва відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" або договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами.

Якщо предметом договору є житловий будинок, розташований на земельній ділянці, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.

У договорі зазначається рахунок одержувача коштів грошової компенсації, який може бути відкритий у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

28. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що житлове приміщення передається у власність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію. У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

29. У разі укладення інвестиційного договору про будівництво, договору купівлі-продажу майнових прав або договору про пайову участь у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника або житлово-будівельного (житлового) кооперативу за порушення строку введення в експлуатацію об'єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, після завершення будівництва.

291. Забудовники повинні відповідати таким критеріям:

щодо забудовників не порушено провадження у справі про банкрутство/забудовники не перебувають у стані припинення;

наявність документів, що надають право на виконання будівельних робіт відповідного об'єкта, що відповідають вимогам законодавства (повідомлення про початок виконання будівельних робіт/дозвіл на виконання будівельних робіт), або наявність сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або декларації про готовність об'єкта до експлуатації;

наявність документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, на якій здійснюється будівництво відповідного об'єкта, або договір суперфіцію;

строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта підтверджено забудовником документально та не перевищує 24 місяців з дати укладення інвестиційного договору будівництва.

(Порядок доповнено пунктом 291 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

30. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору/договорів вимогам, установленим у пунктах 26, 28 і 29 цього Порядку, не пізніше ніж через п'ять робочих днів надає внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, письмову згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225,
від 06.05.2020 р. N 351)

31. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на зазначений у договорі рахунок, який відкрито у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства, за таких умов:

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225)

1) предметом договору є придбання у власність внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, житла, що відповідає установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

(підпункт 1 пункту 31 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, крім випадків, установлених пунктом 35 цього Порядку;

3) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.

32. У разі виявлення порушень вимог, установлених пунктами 26, 28, 29 і 31 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації із зазначенням причин такої відмови.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

33. Внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно з договором або оскаржити в суді відмову органу соціального захисту населення.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

34. Якщо внутрішньо переміщена особа, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір і не переказала кошти грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на рахунок органу соціального захисту населення.

(пункт 34 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

35. Якщо сума коштів, визначена у договорі/договорах, перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка такої особи за договором/договорами лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його/їх виконання.

(пункт 35 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
від 06.05.2020 р. N 351)

36. Додаткові кошти на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

37. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування витрат, пов'язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, що обов'язково зазначається в договорі.

(абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225,
від 06.05.2020 р. N 351)

Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.

38. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних із купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів. У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

(пункт 38 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
від 06.05.2020 р. N 351)

39. У разі укладення договору/договорів на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після переказу коштів грошової компенсації згідно з договором/договорами повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

(пункт 39 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

40. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії договору купівлі-продажу житла (інвестиційного договору будівництва або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь), укладеного внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).

(абзац перший пункту 40 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

Право власності на нерухоме майно оформляється на внутрішньо переміщену особу, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, орган соціального захисту населення одночасно разом з інформаційною довідкою про зареєстровані права на житлові приміщення отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельну ділянку, які оформляються на всіх осіб, на яких було розраховано грошову компенсацію.

(пункт 40 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 р. N 225
,
абзац третій пункту 40 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

41. Після виплати внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таке перерахування в базу даних, а також інформує відповідні органи (в тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членів її сім'ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації.

42. Після оформлення права власності на жилі приміщення всім членам сім'ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які придбали жилі приміщення за рахунок коштів державного бюджету та отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2271; 2015 р., N 70, ст. 2312), виплата такої допомоги припиняється.

43. Орган соціального захисту населення має право вимагати від внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, повернення коштів грошової компенсації до бюджету в разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за нею та членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, договору купівлі-продажу житла (інвестиційного договору будівництва або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь).

(пункт 43 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

44. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 43 цього Порядку, внутрішньо переміщеною особою, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, добровільно або за судовим рішенням.

45. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочих дні надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

Ведення обліку звернень внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, щодо отримання грошової компенсації та інформації про її використання здійснюється за формою, затвердженою Мінветеранів.

(абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

46. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають Мінветеранів щокварталу до 20 числа наступного місяця інформацію про житлові приміщення, придбані внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за формою згідно з додатком.

(пункт 46 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

47. Пункт 47 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

48. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості про забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку його функціонування.

(пункт 48 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

__________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ____________ 20__ р.

Подається _________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім'я та по батькові одержувача (із зазначенням категорії)

Серія та номер паспорта громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті)

Члени сім'ї (із зазначенням родинного зв'язку)

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири
(у разі наявності - поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Вартість житла, тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію, тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла, тис. гривень

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом

Керівник

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2020 р. N 351)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

1. Абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від наявності майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або розташованих на лінії зіткнення. При цьому члени сім'ї особи з інвалідністю або учасника бойових дій, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312), беруться на квартирний облік разом з нею (ним).".

2. Підпункт 8 пункту 13 викласти в такій редакції:

"внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 11 - 14 частини другої статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим - восьмим, шістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".".

3. Абзаци сьомий - тринадцятий пункту 18 замінити абзацами такого змісту:

"довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2068; 2017 р., N 86, ст. 2614);

копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218), що підтверджує статус особи як члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, або члена сім'ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копії документів, які підтверджують родинний зв'язок членів сім'ї особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника бойових дій;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312).".

____________

Опрос