Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 04.04.2018 № 239
действует с 06.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. N 239

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. N 149 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 28, ст. 791; 2016 р., N 68, ст. 2292; 2017 р., N 43, ст. 1347):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції", для забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - бюджетні кошти).";

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення функціонування центрів для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги (оплата праці працівників; нарахування на оплату праці; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для виконання визначених завдань; оплата послуг (у тому числі комунальних послуг та енергоносіїв); видатки, пов'язані із службовими відрядженнями в межах України; обов'язкові платежі до бюджету з урахуванням необхідності погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства):";

у підпункті 1:

абзац третій викласти в такій редакції:

"особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 зазначеного Закону;";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 161 зазначеного Закону;";

3) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

"4. Бюджетні кошти розподіляються Службою між центрами у межах бюджетних призначень з урахуванням поданих ними пропозицій до бюджетних запитів з детальними розрахунками.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться відповідно до положень бюджетного законодавства.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. N 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 30, ст. 869, N 85, ст. 2849; 2016 р., N 68, ст. 2292):

1) назву та постановляючу частину постанови після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції" (далі - бюджетні кошти), для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності.";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 161 Закону.";

абзац другий пункту 4 після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

у пункті 5:

абзац перший після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у поточному році можуть бути надані послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості постраждалих учасників Революції Гідності (за даними регіональних органів соціального захисту населення про кількість осіб відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу бюджетних коштів на відповідній рік.";

абзац перший пункту 7 після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, що обліковуються в органах Казначейства та відповідають паспорту бюджетної програми.";

абзац перший пункту 9 після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності".

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. N 423 "Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 51, ст. 1655) доповнити підпунктом 1091 такого змісту:

"1091) надає за зверненням рекламодавців висновки щодо віднесення реклами до соціальної;".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 528 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 68, ст. 2282):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова "учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ" замінити словами "учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб'єктів надання послуг";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слова "учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ" замінити словами "учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб'єктів надання послуг";

пункти 1 - 3 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на оплату проїзду учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності до суб'єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі - суб'єкт надання послуг), для проходження психологічної реабілітації та назад.

2. Відшкодування витрат на оплату проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції".

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності із числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 161 Закону.

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.";

у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. Для відшкодування вартості проїзду до суб'єктів надання послуг і назад особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подають до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) такі документи:";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) заповнений суб'єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності вартості проїзду до суб'єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.";

у пункті 10 слова "реабілітаційні установи" замінити словами "суб'єкти надання послуг".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. N 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 54, ст. 1626):

1) назву та постановляючу частину постанови після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

2) у Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

в абзацах першому і другому пункту 1 слова "учасників антитерористичної операції" замінити словами "учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності";

в абзацах другому і третьому пункту 2 слова "учасників антитерористичної операції" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності (далі - особи) з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 161 Закону.";

в абзаці першому пункту 4 слова "учасників антитерористичної операції" замінити словами і цифрою "осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку";

в абзаці першому пункту 5 слова "учасників антитерористичної операції із числа інвалідів війни" замінити словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Облік осіб, які пройшли соціальну та професійну адаптацію, ведеться Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за поданням органів соціального захисту населення шляхом внесення відомостей до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а для учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, яким установлено інвалідність, - також до централізованого банку даних з проблем інвалідності.";

у пункті 7:

абзаци четвертий і п'ятий викласти в такій редакції:

"копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;

для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.";

в абзаці шостому слова "абзацом третім" замінити словами "абзацом четвертим";

у тексті Порядку слова "учасник антитерористичної операції" і "Учасник антитерористичної операції" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "особа" і "Особа" у відповідному відмінку і числі;

у додатках 1 - 4 до Порядку слова "учасник антитерористичної операції" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності" у відповідному відмінку і числі.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 497 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1790):

1) назву та пункт 1 постанови після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції" (далі - бюджетні кошти), для проведення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції (далі - отримувачі послуг) із числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 161 Закону.";

абзац перший пункту 4 після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

у пункті 5:

абзац перший після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють кошти між районними органами соціального захисту населення пропорційно кількості учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності в кожному районі відповідно до інформації, поданої районними органами соціального захисту населення за даними Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Кількість постраждалих учасників Революції Гідності, яким у поточному році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості постраждалих учасників Революції Гідності (за даними регіональних органів соціального захисту населення про кількість осіб відповідної категорії, що перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги) та обсягу бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.";

у пункті 6:

в абзаці першому слова "учасникам антитерористичної операції послуг із психологічної реабілітації" замінити словами "послуг із психологічної реабілітації отримувачам послуг";

у другому реченні абзацу шостого слова "Учасник антитерористичної операції" замінити словами "Отримувач послуг";

абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: "Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.";

слова "учасник антитерористичної операції" в усіх відмінках замінити словами "отримувач послуг" у відповідному відмінку;

у пункті 7:

в абзацах п'ятому і шостому слова "в умовах стаціонару" замінити словами "в стаціонарних умовах";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Витрати на оплату проїзду до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовуються отримувачам послуг відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 528 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 68, ст. 2282), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. N 239.";

слова "учасник антитерористичної операції" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "отримувач послуг" у відповідному відмінку і числі.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1057 "Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 4, ст. 167):

1) назву та постановляючу частину постанови після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

у пункті 1:

абзац перший після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Оплата послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 497 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 59, ст. 1790), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. N 239.";

у пункті 2:

підпункт 2 після слів "учасник антитерористичної операції" доповнити словами ", постраждалий учасник Революції Гідності";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності - особа, якій установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до статті 161 Закону.";

у пункті 7:

абзац перший після слів "учасникам антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалим учасникам Революції Гідності";

підпункт 4 після слів "учаснику антитерористичної операції" доповнити словами "чи постраждалому учаснику Революції Гідності";

назву розділу "Організація направлення учасників антитерористичної операції на психологічну реабілітацію" після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності або його законний представник звертається до замовника послуг за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців та осіб, які перебувають на службі, - за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу), у тому числі за зверненням командира (начальника).";

абзац другий після слів "учасника антитерористичної операції" доповнити словами ", постраждалого учасника Революції Гідності";

абзац третій викласти в такій редакції:

"До заяви про направлення учасника антитерористичної операції, постраждалого учасника Революції Гідності на психологічну реабілітацію отримувач послуг додає копії документів, зазначених в абзаці сьомому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 497, та пред'являє оригінали таких документів.";

пункт 13 після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності", а після слів "учасник антитерористичної операції" - словами "чи постраждалий учасник Революції Гідності";

у пункті 17:

в абзаці другому слова "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції" замінити словами "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності";

абзац третій після слів "учасників антитерористичної операції" доповнити словами "та постраждалих учасників Революції Гідності";

у тексті Порядку слова "учасник антитерористичної операції" у всіх відмінках замінити словами "отримувач послуг" у відповідному відмінку;

у додатках до Порядку:

назву і текст додатка 2 після слів "учасник антитерористичної операції" у всіх відмінках і формах числа доповнити словами "та постраждалий учасник Революції Гідності" у відповідному відмінку і числі;

у додатку 3 слова "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції" замінити словами "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності".

____________

Опрос