Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 04.04.2018 № 237
редакция действует с 28.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. N 237

Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 грудня 2018 року N 1016
,
від 27 лютого 2019 року N 130
(яка застосовується з 1 січня 2019 року),
від 21 серпня 2019 року N 800
,
від 12 лютого 2020 року N 105
(яка застосовується з
1 січня 2020 року),
від 29 квітня 2020 року N 325
,
від 5 серпня 2020 року N 676
,
від 21 жовтня 2020 року N 984

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", що додається.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2018 році згідно з додатком.

3. Обласним державним адміністраціям здійснити розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.

4. Установити, що закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (або структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти) та їх доставка здійснюється на засадах співфінансування:

для закладів, розташованих у м. Києві, містах обласного значення та в об'єднаних територіальних громадах з адміністративним центром у місті обласного значення, а також фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у районах та в об'єднаних територіальних громадах, не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1016
,
від 27.02.2019 р. N 130,
яка застосовується з
01.01.2019 р.,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 105,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

5. Установити, що в разі необхідності закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти", що відповідно до законодавства є малоцінними необоротними матеріальними активами, кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання для такої закупівлі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 130,
яка застосовується з
01.01.2019 р.,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 105,
яка застосовується з
01.01.2020 р.,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. N 676)

6. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження розподілу обсягу субвенції, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в такому значенні:

засоби навчання - матеріальні та інформаційні об'єкти, що використовуються для організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу (дидактичні матеріали, електронні освітні ресурси тощо);

тренер - особа, яка пройшла навчання для підготовки тренерів-педагогів;

тренер-педагог - особа, яка здійснює комплекс заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організованих закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, відповідно до нових методик згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 1, ст. 22) (далі - Концепція "Нова українська школа");

супервізор - особа з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, яка пройшла навчання та може здійснювати комплекс заходів з професійної підтримки педагогічних працівників, що підтверджується відповідним документом (сертифікатом, свідоцтвом);

супервізія - професійна підтримка (наставництво, надання допомоги із виправлення помилок, що виникли у роботі) педагогічних працівників.

3. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на:

1) закупівлю:

засобів навчання та обладнання, у тому числі комп'ютерного та сучасних меблів, для навчальних кабінетів початкової школи (зокрема для закладів загальної середньої освіти, наведених в абзаці третьому цього підпункту);

навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень для закладів загальної середньої освіти, що є учасниками всеукраїнського експерименту за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти";

засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 984)

2) підвищення кваліфікації:

директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, до посадових обов'язків яких належать питання початкової освіти, за напрямами: організація інклюзивного навчання; впровадження діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання;

вчителів початкової школи (у тому числі вчителів класів (груп), в яких діти навчаються мовами національних меншин) за напрямами: здійснення формувального оцінювання учнів; впровадження діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання; конструювання та розроблення навчальних програм; організація інклюзивного навчання;

вчителів, які викладають один чи декілька навчальних предметів (інтегрованих курсів) румунською або угорською мовами;

асистентів вчителів початкової школи;

вчителів іноземних мов (англійська, німецька, французька), які навчатимуть учнів початкової школи;

(дію підпункту 2 пункту 4 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

3) проведення супервізії;

(дію підпункту 3 пункту 4 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

4) підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5 - 11 (12) класів закладів загальної середньої освіти, відповідно до нових методик згідно з Концепцією "Нова українська школа" за напрямами, визначеними пунктом 15 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" (Офіційний вісник України, 2019 р., N 69, ст. 2431).

(дію підпункту 4 пункту 4 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

5. Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи здійснюється згідно з типовим переліком, затвердженим МОН.

Закупівля сучасних меблів здійснюється для навчальних кабінетів початкової школи, у яких навчатимуться учні 1 класів у 2020/21 навчальному році. Вимоги до меблів визначаються відповідно до санітарного законодавства та національних стандартів України ДСТУ 22046:2004 "Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови", ГОСТ 11015-93 "Столи учнівські. Типи і функціональні розміри".

Під час закупівлі засобів навчання та обладнання відповідні місцеві ради враховують площу приміщень закладів загальної середньої освіти, а також забезпечують обов'язкове використання придбаних засобів навчання та обладнання в освітньому процесі.

6. За рахунок субвенції за напрямами, визначеними підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються такі видатки:

1) оплата праці тренерів за:

підготовку тренерів-педагогів;

підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов;

2) оплата праці тренерів-педагогів за підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов;

3) оплата (у разі потреби) проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів, тренерів-педагогів, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, в обсягах, передбачених Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. N 59;

4) придбання, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції "Нова українська школа";

5) здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, до посадових обов'язків яких належать питання початкової освіти.

(дію пункту 6 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

7. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються видатки на оплату послуг із проведення супервізії.

Списки супервізорів оприлюднюються закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності на власних веб-сайтах.

Розпорядник субвенції за місцевим бюджетом розподіляє у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань на оплату послуг із проведення супервізії.

Оплата послуг із проведення супервізії здійснюється відповідно до цивільно-правових договорів про надання послуг із проведення супервізії між закладами загальної середньої освіти і супервізорами (у разі ведення бухгалтерського обліку у закладах загальної середньої освіти через централізовану бухгалтерію - між закладами загальної середньої освіти, супервізорами та відповідним органом управління у сфері освіти (відділом, департаментом, управлінням) та на підставі актів про надання відповідних послуг, що складаються у порядку, визначеному договором.

Розрахунок вартості послуг із проведення супервізії здійснюється відповідно до абзацу другого пункту 11 цього Порядку.

(дію пункту 7 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

8. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються видатки на оплату послуг, замовниками яких є заклади загальної середньої освіти, з підвищення кваліфікації осіб, визначених підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, що були надані суб'єктами підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством.

Розпорядник субвенції за місцевим бюджетом доводить до закладів загальної середньої освіти (до органів управління у сфері освіти - у разі ведення бухгалтерського обліку у закладах загальної середньої освіти через централізовану бухгалтерію) обсяги бюджетних асигнувань на підвищення кваліфікації осіб, визначених підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов.

Заклади загальної середньої освіти оплачують послуги з підвищення кваліфікації осіб, визначених підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, що були надані суб'єктами підвищення кваліфікації у порядку, визначеному законодавством.

(дію пункту 8 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

9. Видатки, визначені підпунктами 1 - 4 пункту 6 цих Порядку та умов, здійснюються закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

До здійснення комплексу заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників заклади післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності можуть залучати тренерів та тренерів-педагогів.

Перелік тренерів затверджується МОН.

Перелік тренерів-педагогів затверджується відповідним органом управління у сфері освіти (відділом, департаментом, управлінням) за поданням закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

Видатки, визначені підпунктом 5 пункту 6 цих Порядку та умов, здійснюються закладами освіти, що направляють педагогічних працівників для підвищення кваліфікації.

(дію пункту 9 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

10. Оплата праці, проживання, харчування і проїзду тренерів, тренерів-педагогів, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється на підставі актів виконаних робіт у порядку, визначеному у цивільно-правовому договорі з погодинною оплатою праці, що укладається між тренером, тренером-педагогом, який залучений до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, та керівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

(дію пункту 10 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

11. Оплата праці тренерів, тренерів-педагогів, які залучені до підвищення кваліфікації осіб, визначених в абзацах другому - шостому підпункту 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюється за ставками погодинної оплати у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук за проведення навчальних занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699).

Оплата послуг із проведення супервізії здійснюється за ставками погодинної оплати у розмірах, передбачених для осіб, які не мають наукового ступеня, за проведення навчальних занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699).

(дію пункту 11 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

12. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням видатків, зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

13. Відповідні місцеві ради мають право передавати субвенцію як міжбюджетний трансферт іншим місцевим бюджетам.

14. Обов'язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

15. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад з урахуванням таких критеріїв:

за напрямами, визначеними абзацом другим підпункту 1 пункту 4 цих Порядку та умов:

- 25 відсотків - на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції "Нова українська школа". Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості класів у початкових школах (1 - 4 класів у структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 40 відсотків - на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості учнів 1 - 4 класів у початкових школах (або структурних підрозділах інших закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 35 відсотків - на закупівлю комп'ютерного обладнання для початкових класів. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості початкових шкіл (структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти) в адміністративно-територіальній одиниці;

за напрямом, визначеним абзацом четвертим підпункту 1 пункту 4 цих Порядку та умов, на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості учнів 1 - 11 класів в закладах загальної середньої освіти адміністративно-територіальної одиниці;

(пункт 15 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 984,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим)

за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов:

(дію абзацу восьмого пункту 15 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

- не менше 70 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 1 - 3 пункту 6 цих Порядку та умов;

(дію абзацу дев'ятого пункту 15 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

- не більше 20 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктом 4 пункту 6 цих Порядку та умов;

(дію абзацу десятого пункту 15 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

- не більше 10 відсотків - на здійснення видатків, визначених підпунктом 5 пункту 6 цих Порядку та умов. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється пропорційно кількості вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, до посадових обов'язків яких належать питання початкової освіти;

(дію абзацу одинадцятого пункту 15 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цих Порядку та умов, - пропорційно кількості початкових шкіл (структурних підрозділів інших закладів освіти, що забезпечують здобуття початкової освіти). Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється із розрахунку необхідності проведення однієї супервізії в одному закладі освіти;

(дію абзацу дванадцятого пункту 15 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, - пропорційно кількості вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5 - 11 (12) класів загальної середньої освіти.

(дію абзацу тринадцятого пункту 15 зупинено до 01.01.2021 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

16. Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, субвенцію на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, відкриті в таких органах.

17. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється відповідно до закону.

18. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

19. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа наступного місяця МОН інформацію про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 325)

МОН щомісяця до 20 числа інформує Мінфін про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).

20. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.

(Порядок та умови у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1016
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 130,
яка застосовується з
01.01.2019 р.,
від 21.08.2019 р. N 800
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.02.2020 р. N 105,
яка застосовується з
01.01.2020 р.)

 

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2018 році

тис. гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету

Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки розвитку)

Підготовка тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин (видатки споживання)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

45846,8

17235,9

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

37792,5

15934,6

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

72429,1

24183,7

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

38019,3

13126,8

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

37420,7

14417,8

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

42901,1

17761,8

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

38360,9

13471,5

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

41101

15423,7

10100000000

Обласний бюджет Київської області

51103,7

17551,3

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

24743

10060,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

15157,6

5608,7

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

70916,3

28528,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

29710,3

10201,2

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

60090,1

20806,1

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

35655,5

12781,2

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

40726,7

17451,5

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

25224,8

9583,4

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

34510,7

15080,4

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

54772,3

18492,1

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

27582

9820,9

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

37595,3

15302,3

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

31750,6

11845,5

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

25884,9

9824,5

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

26164,7

9560

26000000000

Бюджет м. Києва

53320,1

16252,3

 

Разом

998780

370306,8

____________

Опрос