Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок проведения обучения руководящего состава и специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мер по вопросам гражданской защиты

КМ Украины
Постановление КМ от 28.03.2018 № 230
действует с 03.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. N 230

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. N 819 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 89, ст. 3269), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

1. Пункт 2 після слів "навчально-методичні центри сфери цивільного захисту" доповнити словами ", до яких належать навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - навчально-методичні центри).".

2. Пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Навчально-методичні центри є бюджетними установами у сфері цивільного захисту, які проводять навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад і фахівці), забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб'єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

4. Навчання керівного складу і фахівців для потреб місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання здійснюють навчально-методичні центри.

Навчання керівного складу і фахівців для потреб центральних органів виконавчої влади здійснює Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.

ДСНС здійснює розподіл категорій осіб керівного складу і фахівців для проходження навчання з питань цивільного захисту в навчально-методичних центрах та Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.".

3. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Основні засади функціонування навчально-методичних центрів визначаються типовим положенням про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що затверджується МВС.".

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Практична підготовка - це закріплення керівним складом і фахівцями теоретичних знань з питань цивільного захисту та набуття ними навичок і досвіду виконання завдань та функцій під час командно-штабних, штабних та спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Навчально-методичні центри надають безоплатні послуги суб'єктам господарювання з практичної підготовки керівного складу і фахівців.".

5. Абзац четвертий пункту 12 виключити.

6. У пункті 15 слово "Міноборони" замінити словом "МВС".

7. Додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання

Категорія

Періодичність проходження навчання

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту

Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і їх заступники

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п'ять років

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)

- " -

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов'язки секретарів комісій з питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

- " -

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, та їх заступники

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

Особи, які очолюють територіальні формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи

- " -

Керівники суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб'єктами господарювання незалежно від форми власності

- " -

Особи, які очолюють об'єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту)

- " -

Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Працівники чергово-диспетчерських служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки

- " -

Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

- " -

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

- " -

Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та суб'єктах господарювання незалежно від форми власності

- " -

Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

- " -

".

____________

Опрос