Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2018 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство/реконструкцию дворцов спорта

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 28.03.2018 № 220
редакция действует с 18.12.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. N 220

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 грудня 2018 року N 1011

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту (далі - субвенція).

11. У цьому Порядку та умовах термін "палац спорту" означає спортивний комплекс, призначений для проведення спортивних заходів та розвитку не менш ніж чотирьох ігрових видів спорту.

(Порядок та умови доповнено пунктом 11 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1011)

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на будівництво нових або реконструкцію діючих палаців спорту.

5. Умовами надання субвенції є:

співфінансування з місцевих бюджетів будівництва/реконструкції палаців спорту, залучення на ці цілі інших джерел, не заборонених законодавством;

виготовлення проектної документації за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел з відповідним зарахуванням витрачених коштів до умов співфінансування;

надання гарантійного листа стосовно вжиття заходів щодо своєчасного виконання робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту, у тому числі тих, за якими здійснено попередню оплату;

(пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1011,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати абзацами п'ятим, шостим)

завершення у наступних бюджетних періодах будівництва/реконструкції палаців спорту та їх облаштування за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

належне забезпечення подальшої експлуатації збудованих/реконструйованих палаців спорту.

6. До переліку палаців спорту, будівництво/реконструкцію яких планується здійснити у 2018 році (далі - перелік об'єктів), включаються об'єкти комунальної власності:

що мають відведену в установленому порядку відповідну земельну ділянку;

що мають затверджені/отримані в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, їх склад та зміст;

кількість глядацьких місць на яких становить не менше ніж 2500;

що повинні використовуватись для розвитку не менше ніж чотирьох ігрових видів спорту;

що повинні враховувати вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

7. Пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об'єктів з відповідним обґрунтуванням подаються до Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади / виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Пропозиції приймаються протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами.

8. Розгляд пропозицій щодо формування переліку об'єктів на відповідність цим Порядку та умовам здійснюється комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом.

За результатами розгляду комісія протягом п'яти робочих днів вносить Міністрові молоді та спорту пропозиції щодо переліку об'єктів з урахуванням рівня обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел і дотримання вимог, визначених пунктами 5 і 6 цих Порядку та умов.

81. Комісія, зазначена у пункті 8 цих Порядку та умов, має право проводити повторні засідання для розгляду пропозиції щодо внесення змін до переліку об'єктів та обсягу надання субвенції за затвердженими об'єктами за умови звернення місцевих органів виконавчої влади/виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з відповідним обґрунтуванням щодо стану будівництва/реконструкції палаців спорту та використання субвенції.

Внесення змін до переліку об'єктів та обсягу надання субвенції за об'єктами здійснюється у порядку, визначеному пунктом 8 цих Порядку та умов.

(Порядок та умови доповнено пунктом 81 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1011)

9. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.

10. Видатки, пов'язані з фінансуванням за рахунок субвенції об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2015 р., N 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

11. Проектна документація для об'єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

Титули об'єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320).

12. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники субвенції подають до 1 липня 2019 р. щомісяця до 5 числа Мінмолодьспорту звіт про використання бюджетних коштів та звіт про стан виконання робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту за встановленою ним формою.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1011)

15. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

16. Мінмолодьспорт подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об'єктів.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос