Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.03.2018 № 216
действует с 04.04.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. N 216

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 288 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 22, ст. 907), виклавши його в редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МЗС за програмою "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МЗС.

3. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на сплату:

1) регулярних нарахованих внесків до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів, зазначених у додатку, сума яких визначається відповідно до рішень їх повноважних органів на принципах обов'язковості, та які сплачуються відповідно до затверджених шкал нарахованих внесків;

2) регулярних внесків до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів, зазначених у додатку, сума яких визначається відповідно до рішень їх повноважних органів на принципах добровільності, та які сплачуються відповідно до затверджених шкал нарахованих внесків або добровільних орієнтовних шкал внесків;

3) заборгованості за внесками, зазначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту;

4) нерегулярних добровільних внесків до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів, зазначених у додатку, а також створених ними фондів і програм у випадках, обумовлених стратегічно важливими інтересами України у певній міжнародній організації або органі.

4. Пріоритетність сплати внесків та погашення заборгованості визначається Міністром закордонних справ з урахуванням політичних аспектів, стратегічних і поточних цілей України у міжнародних організаціях та органах, строку сплати внесків, визначеного їх статутними документами та фінансовими правилами, та можливих негативних наслідків у разі несплати (нарахування відсотків на несплачену суму заборгованості, позбавлення права голосу, скорочення проектної діяльності в Україні тощо).

5. Сплата внесків, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку, та заборгованості за такими внесками здійснюється відповідно до Порядку участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776), на підставі повідомлень (звернень, листів, рахунків на сплату) від міжнародних організацій та органів.

Сплата внесків, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється як на підставі звернень від міжнародних організацій та органів, так і за ініціативою Міністра закордонних справ, із погодженням кожного окремого внеску з Кабінетом Міністрів України.

6. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. МЗС подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну звіт про сплату внесків до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів, членом яких є Україна (із зазначенням даних про загальну заборгованість України перед їх бюджетами та про суми внесків, заплановані до сплати у поточному році).

Інформація про сплату внесків, зазначених у підпункті 4 пункту 3 цього Порядку, подається окремо у листі, яким МЗС надсилає Мінфіну щоквартальний зазначений звіт.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
міжнародних організацій та органів, внески до бюджетів яких сплачує МЗС за програмою "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів"

Назва міжнародної організації/органу

Організація Об'єднаних Націй

Органи і спеціалізовані установи системи ООН

Всесвітній поштовий союз

Всесвітня метеорологічна організація

Всесвітня туристична організація

Всесвітня організація охорони здоров'я

Міжнародна організація праці

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Міжнародний союз електрозв'язку

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

Офіс Верховного представника в Боснії і Герцеговині

Представництво Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні

Міжнародні організації та органи, що не входять до системи ООН

Вассенаарська домовленість

Гаазька конференція з міжнародного приватного права

Консультативна комісія з відкритого неба

Конференція держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення

Міжнародна електротехнічна комісія

Міжнародна комісія з встановлення фактів

Міжнародна організація стандартизації

Міжнародна організація франкофонії

Міжнародний орган з морського дна

Міжнародний трибунал з морського права

Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

Організація по забороні хімічної зброї

Організація Чорноморського економічного співробітництва

Підготовча комісія Організації з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Постійна палата третейського суду (Постійний арбітражний суд)

Рада Європи*

Секретаріат Енергетичної хартії

Спільна консультативна група

Центральноєвропейська ініціатива

____________
* За винятком Європейської комісії з фармакопеї.

____________

Опрос