Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы обеспечения жильем некоторых категорий лиц, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, а также членов их семей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 28.03.2018 № 214
редакция действует с 06.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2018 р. N 214

Київ

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 року N 208
,
від 29 квітня 2020 року N 333

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, статті 481 Житлового кодексу Української РСР Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція) і перебувають на обліку для поліпшення за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

3. Розпорядниками субвенції є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (крім м. Києва), об'єднаної територіальної громади, створеної згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною в установленому законом порядку (далі - місцеві органи соціального захисту населення).

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, що відповідають установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" та "Про кооперацію" шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР та включені до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (для осіб з інвалідністю).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

5. Розподіл коштів субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється Мінветеранів пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі поданої до Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення інформації станом на 1 березня поточного року за формою згідно з додатком.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби у наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 березня поточного року, з урахуванням черговості взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і дати включення до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (для осіб з інвалідністю), та категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208,
від 29.04.2020 р. N 333)

При розподілі субвенції регіональними органами соціального захисту населення враховується обов'язкова виплата грошової компенсації на одного одержувача у повному обсязі, визначеному пунктом 20 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 214.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство подає щомісяця до 5 числа Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми субвенції та касові видатки у розрізі бюджетів областей, м. Києва, районів і міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в установленому законом порядку, та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей і міського бюджету м. Києва.

(пункт 9 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
від 29.04.2020 р. N 333)

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов'язаннями минулих років проводиться в установленому законодавством порядку.

101. Регіональні органи соціального захисту населення подають Мінветеранів щомісяця не пізніше 10 числа інформацію про використання субвенції.

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

11. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання субвенції.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо потреби в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

_____________________________________________________________
(найменування регіонального органу соціального захисту населення)

станом на 1 березня 20__ року

Прізвище, ім'я та
по батькові заявника

Статус і категорія заявника

Прізвище, ім'я та по батькові членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю I - II групи, на яких розраховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв'язку між ними

Кількість осіб з інвалідністю у складі сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація (у тому числі заявників, які є учасниками бойових дій на території інших держав)

Найменування населеного пункту, в якому член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, чи особа з інвалідністю перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та дата і номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік

Найменування районного (міського) органу соціального захисту населення, в якому заявник перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги

Гранична вартість 1 кв. метра житла у регіоні

Коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра житла

Розмір площі житла, врахований під час розрахунку розміру грошової компенсації, кв. метрів

Загальна сума належної заявнику грошової компенсації, тис. гривень

Дата і номер рішення комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації

(додаток у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
від 29.04.2020 р. N 333)

 

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей

(У тексті Порядку слово "загиблий" у всіх відмінках замінено словами "особа, яка загинула (пропала безвісти), померла," у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року N 208)

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - одержувач грошової компенсації), які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на обліку за місцем проживання відповідно до Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік) та включені до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (для осіб з інвалідністю), та інформацію про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли (далі - особи, які загинули (пропали безвісти), померли), визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла), які перебувають на квартирному обліку, за категоріями в такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір'ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

(підпункт 5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та/або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208)

3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I - II групи, визначені пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням в інших державах, які перебувають на квартирному обліку і включені до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень (далі - особи з інвалідністю).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

4. Грошова компенсація членам сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначених пунктом 2 цього Порядку, а особам з інвалідністю - у повному обсязі в порядку черговості включення до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції членам сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за членами сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісті), померла, особи з інвалідністю та членами її сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах (крім м. Києва) рад, об'єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в установленому законом порядку, за рішенням виконавчого комітету міської, районної в місті (в разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюються комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі - комісія).

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

До складу комісії входять представники виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, всеукраїнських громадських об'єднань ветеранів (за їх згодою).

6. До повноважень комісії належить:

перевірка наявності в особи статусу члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та статусу особи з інвалідністю;

визначення категорії особи як члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

перевірка складу сім'ї особи з інвалідністю;

перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік (в тому числі про включення до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень - для осіб з інвалідністю) членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членів її сім'ї (для малолітніх за наявності);

(абзац п'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

перевірка факту спільного або окремого проживання членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які мають право на грошову компенсацію;

прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;

перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі змін у складі сім'ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла тощо);

(пункт 6 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333,
у зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим)

визначення розміру грошової компенсації;

перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно чи права власності на нерухоме майно членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім'ї, на яких розраховується грошова компенсація, або відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

перевірка факту надання раніше одержувачу грошової компенсації або членам його сім'ї житла або виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів.

(абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

7. Заява про призначення грошової компенсації подається членом сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особою з інвалідністю (далі - заявник) або його (її) законним представником чи уповноваженою особою до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення) особисто.

8. До заяви додаються копії:

1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документа, що посвідчує особу того, від чийого імені подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особу з інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства;

2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218), що підтверджує статус члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю;

3) для осіб, статус яким установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), - довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

4) постанови військово-лікарської комісії;

5) для членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли - виданої військовим комісаріатом довідки про безпосередню участь особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, (померлої) особи в бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) згоди (викладеної письмово у довільній формі) кожного із членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, на включення їх у розрахунок грошової компенсації;

7) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ними перебувають на квартирному обліку;

8) довідки виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (в разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім'ї (для малолітніх за наявності) на квартирний облік;

(пункт 8 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

9) рішення про включення особи з інвалідністю до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

(пункт 8 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

10. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

11. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів вносить комісії подання про виплату грошової компенсації.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

12. Комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті та в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.

13. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.

14. У рішенні комісії зазначається:

1) прізвище, ім'я та по батькові заявника;

2) прізвище, ім'я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує їх повноваження;

3) інформація про належність особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особи з інвалідністю, статус якій установлено відповідно до пункту 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях на території інших держав, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4) факт спільного або окремого проживання із заявником неповнолітніх і малолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

5) статус і категорія заявника;

6) прізвище, ім'я та по батькові кожного із членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв'язку із заявником відповідно до пункту 21 цього Порядку;

7) кількість членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, віднесеного до однієї категорії, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв'язку із особою, яка загинула (пропала безвісти), померла;

8) факт перебування заявника та членів його сім'ї на квартирному обліку;

(підпункт 8 пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

9) інформація про те, що заявнику або членам його сім'ї вже надавалося житло або виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів;

10) інформація про наявність майнових прав чи права власності на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, або відчуження такого майна протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

(пункт 14 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

15. Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:

(абзац перший пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, статус яким установлено відповідно до пунктів 2, 13 - 15 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

(підпункт 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

2) особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що пов'язані з перебуванням у таких державах;

3) заявник не належить до членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, визначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

4) заявник не перебуває на квартирному обліку (не включений до списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень - для осіб з інвалідністю);

(підпункт 4 пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

5) категорія заявника як члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;

6) категорія заявника як члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, є нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член його сім'ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

7) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю I - II групи із числа учасників бойових дій на території інших держав за рахунок бюджетних коштів;

(підпункт 7 пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

8) заявник та члени його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на нерухоме майно, в тому числі на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР, або таке нерухоме майно було відчужене протягом п'яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;

(пункт 15 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

9) подання недостовірних відомостей.

(пункт 15 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

16. Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким було відмовлено в призначенні грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 15 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

17. У разі відмови в призначенні грошової компенсації комісія надсилає заявнику копію відповідного рішення із зазначенням підстав для його прийняття не пізніше ніж через три робочі дні з дати його прийняття.

18. Заявник має право оскаржити в суді рішення комісії про відмову в призначенні грошової компенсації.

19. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія визначає її розмір виходячи з таких нормативів:

1) за нормою - 13,65 кв. метра жилої площі на кожного із членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, віднесеного до однієї категорії, з урахуванням особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, якщо він перебував на квартирному обліку разом із членами своєї сім'ї;

2) за нормою - 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена її сім'ї, зазначеного в абзаці п'ятому пункту 21 цього Порядку;

3) за нормою - 35,22 кв. метра загальної площі на членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які належать до однієї категорії, або на сім'ю особи з інвалідністю;

4) додатково - 10 кв. метра жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (з урахуванням заявника).

При цьому враховується опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, її розмір підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі.

(абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. - у 1,25 раза.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за заявником зберігається черговість виплати грошової компенсації.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

20. Розмір грошової компенсації розраховується за формулою:

ГК = ((13,65 х Nс) - Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Вг х Км + ПЗ,

(абзац другий пункту 20 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

де ГК - грошова компенсація;

Nс - кількість віднесених до однієї категорії членів сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або кількість членів сім'ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Вп - жила площа, яка перебуває у власності заявника (членів його сім'ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);

(пункт 20 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

Nп - кількість членів сім'ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов, на день звернення за грошовою компенсацією;

Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці сьомому пункту 19 цього Порядку;

ПЗ - витрати (гривень), пов'язані з купівлею житла, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законом податків і зборів (обов'язкових платежів).

Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв'язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

21. У разі прийняття рішення про призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів його сім'ї, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

2) рішення про взяття на квартирний облік члена сім'ї особи з інвалідністю, на якого нараховується грошова компенсація;

(підпункт 2 пункту 21 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) кожного із членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і неповнолітніх (від 14 до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок розміру грошової компенсації.

При цьому в зазначений розрахунок включаються члени сім'ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, перебувають вони на такому обліку разом із особою з інвалідністю чи окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї у різних населених пунктах.

До членів сім'ї особи з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (від 14 до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

22. Під час ухвалення рішення про призначення грошової компенсації малолітнім чи неповнолітнім дітям особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в тому числі усиновленим ним, комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, і потребує поліпшення житлових умов.

У такому разі рішення приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, у якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому, якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, фактично проживають, є дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, факт позбавлення її (його) батьківських прав до уваги не береться.

23. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім'ї згідно із Сімейним кодексом України (розлучені батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) з урахуванням норм - 35,22 кв. метра житлової площі на кожного члена сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.

24. Комісія не пізніше ніж через три робочі дні з дати прийняття рішення про призначення грошової компенсації надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної йому грошової компенсації, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

241. У разі змін у складі сім'ї заявник, якому призначено грошову компенсацію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовому вигляді орган соціального захисту населення про такі зміни (народження або смерті члена сім'ї, одруження/розірвання шлюбу, включення до складу сім'ї нових членів сім'ї тощо) та подати копії відповідних підтвердних документів.

У таких випадках розмір грошової компенсації підлягає перерахунку, якщо в день подання відповідної заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.

У разі перерахунку грошової компенсації у зв'язку із зміною у складі сім'ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за датою взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім'ї.

У разі змін у складі сім'ї заявника внаслідок включення до її складу повнолітніх членів сім'ї, яких узято на квартирний облік після призначення заявнику грошової компенсації, заявником може бути подана нова заява про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім'ї. Попереднє рішення комісії про призначення грошової компенсації скасовується.

Якщо заявник або його законний представник не повідомили орган соціального захисту населення про зміну у складі сім'ї, що спричинило виплату грошової компенсації у розмірі з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом його сім'ї, заявник повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм пунктів 19 і 20 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 241 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

25. Заявник може оскаржити в суді рішення комісії у судовому порядку.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

26. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.

27. Після відкриття спеціального рахунка заявник повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому він перебуває на обліку в Реєстрі, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

28. Орган соціального захисту населення після отримання від заявника реквізитів його спеціального рахунка перераховує на нього кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у відповідному рішенні комісії, про що повідомляє заявника не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

(пункт 28 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

29. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надається відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

30. Члени сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" і "Про кооперацію" в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208)

31. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник подає уповноваженому банку заяву про переказ таких коштів на придбання житла або на інвестування в його будівництво, до якої додається платіжне доручення на переказ грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку, в разі інвестування в об'єкти житлового будівництва - інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" або договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором.

Якщо предметом договору є житловий будинок, розміщений на земельній ділянці, грошова компенсація може спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу грошової компенсації зазначається договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.

Рахунок одержувача коштів грошової компенсації повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий в будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

32. Для отримання згоди на перерахування грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому зазначається, що житло набувається у власність заявника та членів його сім'ї, на яких розраховано грошову компенсацію.

У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

33. У разі укладення інвестиційного договору, договору купівлі-продажу майнових прав або договору про пайову участь у договорі передбачається відповідальність забудовника або житлово-будівельного (житлового) кооперативу за порушення строків введення в експлуатацію об'єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника після завершення будівництва.

331. Забудовники повинні відповідати таким критеріям:

щодо забудовників не порушено провадження у справі про банкрутство/забудовники не перебувають у стані припинення;

наявність документів, що надають право на виконання будівельних робіт відповідного об'єкта, які відповідають вимогам законодавства (повідомлення про початок виконання будівельних робіт/дозвіл на виконання будівельних робіт), або наявність сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або декларації про готовність об'єкта до експлуатації;

наявність документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, на якій здійснюється будівництво відповідного житлового об'єкта, або договір суперфіцію;

строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта житлового будівництва підтверджено забудовником документально та не перевищує 24 місяців з дати укладення інвестиційного договору про будівництво.

(Порядок доповнено пунктом 331 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

34. Орган соціального захисту населення в разі відповідності умов договору вимогам, установленими пунктами 30, 32 і 33 цього Порядку, не пізніше ніж через п'ять робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208)

35. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, що відповідає встановленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;

(підпункт 1 пункту 35 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім'ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладено договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;

4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.

36. У разі виявлення порушення вимог, зазначених у пунктах 30, 32 і 33, підпунктах 1 - 4 пункту 35 цього Порядку, орган соціального захисту населення письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

(пункт 36 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208)

37. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі таких коштів згідно з договором або оскаржити у суді відмову органу соціального захисту населення.

38. Якщо заявник протягом року з дня зарахування грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не переказав грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.

(пункт 38 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

39. Якщо ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

40. Додаткові кошти можуть бути внесені на спеціальний рахунок заявника за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі благодійних надходжень.

41. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування витрат, пов'язаних з купівлею житла, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, про що обов'язково зазначається у договорі.

(абзац перший пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208,
від 29.04.2020 р. N 333)

Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.

(абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

42. Уповноважений банк має право переказувати суму, визначену в договорі, у повному обсязі та не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов'язаних із купівлею житла, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів.

У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу грошової компенсації зазначається договір (договори) купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.

(пункт 42 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
від 29.04.2020 р. N 333)

43. У разі укладення договору на суму, меншу від суми грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківські дні після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.

44. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла (інвестиційного договору або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь) самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).

(пункт 44 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

45. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру та інформує відповідні органи (в тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім'ї, яких включено у розрахунок розміру грошової компенсації.

Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім'ї, на яких було розраховано розмір грошової компенсації.

46. Орган соціального захисту населення має право вимагати від заявника повернення грошової компенсації до бюджету в разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім'ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла (інвестиційного договору або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь).

(пункт 46 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

47. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 46 цього Порядку, заявником добровільно або на підставі судового рішення.

48. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення не пізніше ніж через три робочі дні надсилає копію цієї довідки до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.

(абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

Облік звернень заявників та інформації про використання ними грошової компенсації проводиться за формою, затвердженою Мінветеранів.

(абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

49. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають Мінветеранів щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про житло, придбане заявником, за формою згідно з додатком до цього Порядку.

(пункт 49 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

50. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості щодо забезпеченості житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку його функціонування.

(Порядок доповнено пунктом 50 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю

___________________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрацій)

за ____________ 20__ року

Прізвище, ім'я та по батькові одержувача (із зазначенням категорії)

Серія та номер паспорта громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті)

Члени сім'ї (із зазначенням родинного зв'язку)

Адреса, за якою розміщується житло (область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності - поштовий індекс)

Характеристика житла (загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Номер і дата витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності

Вартість житла, тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію, тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла,
тис. гривень

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом

Керівник

___________
(підпис)

____________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 208
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2020 р. N 333)

____________

Опрос