Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью, имеющих статус всеукраинских

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 14.03.2018 № 183
редакция действует с 14.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2018 р. N 183

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 71)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2019 року N 71

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 71)

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 71)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. N 71)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Відповідальним за виконання бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд).

Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські об'єднання осіб з інвалідністю, їх спілки, які внесені до Реєстру громадських об'єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", мають місцеві осередки (відокремлені підрозділи) у більшості областей України (для всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю), не менш як одне всеукраїнське громадське об'єднання осіб з інвалідністю у своєму складі (для спілок громадських об'єднань осіб з інвалідністю), місцеві (обласні) осередки (відокремлені підрозділи) всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю, а також підприємства та організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів (далі - громадські об'єднання).

3. Для отримання бюджетних коштів громадські об'єднання подають Фонду до 30 травня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

До заяви додаються:

копія статуту (положення) громадського об'єднання (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);

анкета громадського об'єднання за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

інформація про діяльність громадського об'єднання, зокрема його досвід із здійснення за попередній рік заходів за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, щодо джерел фінансування громадського об'єднання, щодо необхідного для проведення заходу виконання (програми) матеріально-технічного та кадрового забезпечення;

копія протоколу засідання відповідного статутного органу громадського об'єднання про обрання складу керівництва;

копія звіту про діяльність громадського об'єднання за формою державного статистичного спостереження N 1 - громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації";

копія звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 17 червня 2016 р. N 553, за попередній рік;

календарний план та анкета заходу (програми), форми яких затверджуються Мінсоцполітики;

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку, із зазначенням фактичних показників діяльності громадських об'єднань і з урахуванням отримання ними власних надходжень (доходів) та очікуваних ресурсів з інших джерел фінансування;

інформація про обсяг фінансування місцевих (обласних) осередків (відокремлених підрозділів) громадських об'єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році за рахунок місцевих бюджетів, а також про напрями використання коштів місцевих бюджетів.

Громадські об'єднання, які отримали бюджетні кошти в попередньому році, подають також копію звіту про їх використання.

Заява та інші документи (в тому числі їх копії), що подаються громадським об'єднанням, засвідчуються підписом керівника або уповноваженої особи (з долученням належним чином оформленої копії або оригіналу документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи) громадського об'єднання, скріпленим печаткою громадського об'єднання (у разі наявності).

4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються Фондом протягом одного місяця з дня їх надходження.

5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадському об'єднанню, визначається з урахуванням:

1) відповідності запланованих заходів цілям та пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їх прав, а також очікуваним результатам;

2) актуальності, соціальної спрямованості, інноваційності та ефективності заходів (програм) для відповідної категорії громадян;

3) результатів діяльності громадського об'єднання в минулому році та досвіду його роботи;

4) раціональності та економності використання громадським об'єднанням бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої вартості витрат, залучення ресурсів з інших джерел фінансування, відповідності запланованих витрат проведеним заходам;

5) наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, в тому числі запланованих (фактичних) показників діяльності громадського об'єднання та отриманих ним власних надходжень (доходів та очікуваних ресурсів з інших джерел), у разі надання фінансової підтримки у минулих роках - результатів проведення аналізу ефективності використання коштів;

6) рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для проведення заходу (виконання програми);

7) рівня поширення позитивного досвіду в процесі проведення заходів;

8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;

9) кількості членів об'єднання, соціально-культурних підрозділів підприємств та об'єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, реабілітаційних установ тощо).

Розподіл бюджетних коштів проводиться Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій робочої групи, утвореної Фондом за участю представників громадських об'єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.

6. Бюджетні кошти, надані громадським об'єднанням, спрямовуються ними на:

1) здійснення заходів статутними органами громадського об'єднання, передбачених його статутом (положенням) (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори), за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю та їх законних представників, дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, визнаних недієздатними;

2) проведення:

заходів (виконання програм) з реалізації положень статуту (положення) громадського об'єднання та положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам'яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, організації виставок, концертів, фестивалів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, зустрічей у форматі засідань за круглим столом та інших навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до їх тематики (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, визнаних недієздатними, крім заходів з питань доступності та толерантності суспільства до проблем осіб з інвалідністю та з питань соціального захисту і забезпечення прав людей з інвалідністю, коли слухачами (учасниками) заходу (програми) будуть спеціалісти та фахівці (державні службовці, інші посадові особи, вчителі, медики, залізничники, водії тощо);

фізкультурно-оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю;

3) навчання голови та секретаря тендерного комітету статутного органу громадського об'єднання, що здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

4) випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб'єктами господарювання, довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема тих, що надруковані шрифтом Брайля та озвучені, а також газет і журналів з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, доходи від реалізації яких використовуються лише за напрямами, визначеними цим пунктом, за погодженням з Фондом;

5) підтримку невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств, організацій та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, у тому числі на матеріальне заохочення (винагороду) працівників, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним товариствам;

6) оплату (в сумі не менш як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених підприємствам, організаціям та об'єднанням невиробничої сфери зазначених товариств УТОГу та УТОСу):

оренди приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність, за умови відсутності власного приміщення, обладнання та меблів;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність;

послуг з поштового та телефонного зв'язку;

послуг з проведення поточного ремонту комп'ютерного та периферійного обладнання до нього;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування системних програм і програм бухгалтерського обліку та офіційного веб-сайту зазначених товариств УТОГу та УТОСу, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів зазначених товариств УТОГу та УТОСу, що надаються державними нотаріальними конторами;

придбання канцелярських виробів;

відряджень працівників організацій невиробничої сфери, місцевих (обласних) організацій УТОГу та УТОСу в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488);

7) придбання продуктів харчування для Боярського будинку відпочинку Українського товариства сліпих для забезпечення безкоштовного відпочинку та харчування осіб з інвалідністю по зору.

Перелік професій (посад) працівників підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурних підрозділів та об'єднань зазначених товариств затверджується Мінсоцполітики.

Розподіл бюджетних коштів між підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурними підрозділами та об'єднаннями зазначених товариств затверджується товариствами за погодженням з Фондом з урахуванням пункту 5 цього Порядку та з посиланням на зазначений перелік професій (посад).

Під час визначення обсягу бюджетних коштів підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу враховуються результати господарської діяльності підприємств, зокрема показники чистого прибутку;

8) підтримку громадських об'єднань осіб з інвалідністю, що входять до складу всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю і надають особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуги з денного догляду згідно з окремим списком, поданим ними до Фонду та погодженим з Фондом, у тому числі матеріальне заохочення (винагороду) працівників, які безпосередньо надають такі послуги, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об'єднанню для надання послуг з денного догляду;

9) відшкодування на загальну суму до 6 млн. гривень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування в закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у порядку, затвердженому Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном;

10) оплату (в сумі не більш як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об'єднанню):

оренди приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність;

послуг з утримання приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність, що належать Фонду державного майна або відносяться до об'єктів комунальної власності, та їх прибудинкової території;

послуг з поштового та телефонного зв'язку;

послуг з проведення поточного ремонту комп'ютерного та периферійного обладнання до нього;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сайтів громадського об'єднання, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадського об'єднання, що надаються державними нотаріальними конторами;

придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів для забезпечення роботи комп'ютерного та периферійного обладнання;

періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, діяльності громадських об'єднань та бухгалтерського обліку;

11) матеріальне заохочення (винагороду) працівників громадського об'єднання, які забезпечують роботу такого об'єднання, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об'єднанню, крім об'єднань, зазначених у підпунктах 5 і 8 цього пункту;

12) оплату відряджень працівників громадського об'єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";

13) розроблення професійних стандартів, їх адаптацію до потреб осіб з інвалідністю.

Проведення заходів (виконання програм), зазначених у цьому пункті, здійснюється безпосередньо громадськими об'єднаннями без залучення посередників.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

9. Громадські об'єднання подають щороку до 30 січня Фонду звіти про використання бюджетних коштів за попередній рік, у тому числі результативні показники, для їх узагальнення та подання до 10 лютого Мінсоцполітики.

Фонд проводить моніторинг здійснення заходів (виконання програм), передбачених у пункті 6 цього Порядку, стосовно обсягу бюджетних коштів, витрачених на такі заходи, та досягнення цілей. Результати моніторингу оприлюднюються щомісяця до 10 числа на офіційному веб-сайті Фонду.

Громадські об'єднання подають щомісяця до 5 числа Фонду інформацію для проведення такого моніторингу.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос