Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2018 № 114
редакция действует с 26.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. N 114

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2019 року N 1101

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178; 2001 р., N 52, ст. 2373; 2015 р., N 22, ст. 607, N 55, ст. 1791, N 78, ст. 2614; 2016 р., N 35, ст. 1368, N 75, ст. 2501; 2017 р., N 40, ст. 1256, N 69, ст. 2074, N 80, ст. 2443):

1) абзац одинадцятий пункту 13 після слів "заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг" доповнити словами ", розмір внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, що сплачуються об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним (житловим) кооперативам)", а після слів "підприємствами - виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг" - словами ", управителями багатоквартирних будинків, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами";

2) у пункті 15:

в абзаці першому слова "та будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів" виключити, а слова "та підприємств, що надають комунальні послуги" замінити словами "або на рахунок підприємств, установ, організацій та управителів багатоквартирних будинків, що надають житлово-комунальні послуги";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Громадянам, які проживають у багатоквартирних будинках, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, субсидія для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, відкритий в банківській установі.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

в абзаці третьому слова "що надають комунальні послуги" замінити словами "установ, організацій та управителів багатоквартирних будинків, що надають житлово-комунальні послуги";

у другому реченні абзацу четвертого слова "яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств - виробників/виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і" виключити.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1101)

3. Абзац другий пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177; 2006 р., N 8, ст. 439), замінити абзацами такого змісту:

"Для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, уповноважений орган розраховує щомісяця до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, членів сім'ї, на яких поширюється пільга відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, а також розміру внесків.

У разі зміни розміру внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу, тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи подають до 3 числа наступного місяця уповноваженому органу інформацію про новий розмір таких внесків.".

4. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 73, ст. 2064; 2015 р., N 87, ст. 2904) після слів "житлом/утримання житла" доповнити словами ", управління багатоквартирним будинком".

5. У пункті 1 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 49, ст. 1570; 2016 р., N 10, ст. 446), після слів "прибудинкових територій)" доповнити словами ", управління багатоквартирним будинком", а слова "газо- та електропостачання" замінити словами "тепло- та електропостачання, природний газ (в тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання,".

6. В абзаці п'ятому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. N 447 "Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 57, ст. 1973; 2017 р., N 72, ст. 2208) слова і цифри "Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2009 р., N 5, ст. 123)" замінити словами і цифрами "Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309)".

____________

Опрос