Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 21.02.2018 № 103
редакция действует с 01.01.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. N 103

Київ

Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року
 у справі N 826/3858/18
визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови
 Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 103 "Про перерахунок пенсій особам,
 які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб"

Резолютивну частину рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 грудня 2018 року у справі N 826/3858/18
опубліковано в інформаційному бюлетені
 "Офіційний вісник України" від 29 березня 2019 року N 24

Постановою шостого апеляційного адміністративного суду
 від 05 березня 2019 року
у справі N 826/3858/18 рішення Окружного
 адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року
залишено без змін

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2019 року N 1088

Додатково див.
часткове рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 14 травня 2019 року
,
постанову Шостого апеляційного адміністративного суду
 від 29 січня 2020 року

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Пункт 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1088)

2. Пункт 2 виключено

(рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 р.
 у справі N 826/3858/18
визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2
 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 103 "Про перерахунок
 пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб")

(постановою шостого апеляційного адміністративного суду
 від 05.03.2019 р.
у справі N 826/3858/18 рішення Окружного
 адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 р.
залишено без змін)

(пункт 2 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1088)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1088)

4. У разі коли внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією постановою, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

5. Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) відповідно до пункту 3 цієї постанови проводиться на підставі довідок про розміри грошового забезпечення, поданих Міністерством внутрішніх справ органам Пенсійного фонду України до набрання чинності цією постановою, або довідок, додатково оформлених та поданих відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р., N 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 12, ст. 301).

6. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

7. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державній фіскальній службі, Національній гвардії, Управлінню державної охорони після набрання чинності цією постановою забезпечити оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України довідок про розміри грошового забезпечення, визначені в пункті 1 цієї постанови, відповідно до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 45.

8. Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити проведення перерахунків пенсій, передбачених цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359; 2011 р., N 99, ст. 3621; 2014 р., N 34, ст. 911, N 45, ст. 1191; 2016 р., N 20, ст. 805, N 79, ст. 2638, N 85, ст. 2774):

1) після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для осіб, які звільнені із служби, у тому числі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, відряджених до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших підприємств, установ та організацій, зокрема у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менше ніж 24 календарні місяці, з 1 березня 2018 р. та пізніше, або осіб, які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менше ніж 24 календарні місяці служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 1 березня 2018 р. на кількість таких місяців.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", проводиться на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 12, ст. 301; 2009 р., N 11, ст. 319, N 99, ст. 3427; 2010 р., N 29, ст. 1098; 2011 р., N 84, ст. 3078, N 99, ст. 3621; 2012 р., N 7, ст. 249, N 81, ст. 3272; 2013 р., N 41, ст. 1477):

1) у вступній частині постанови слова і цифри "частини третьої статей 43 і 63" замінити словами і цифрами "частини четвертої статті 63";

2) у Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженому зазначеною постановою:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон), у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

2. Пенсійний фонд України після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо перерахунку пенсій та отримання відповідного повідомлення від Мінсоцполітики повідомляє своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі - списки), та надсилає відповідну інформацію Міноборони, МВС, Національній поліції, Мін'юсту, Мінінфраструктури, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, ДФС, Управлінню державної охорони, Адміністрації Держспецзв'язку, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС (далі - державні органи).

Головні управління Пенсійного фонду України у десятиденний строк з моменту надходження зазначеного повідомлення складають списки за формою згідно з додатком 1 та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів (далі - уповноважені органи) видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.";

у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. На підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатками 2 і 3 (далі - довідки) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.";

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"в органах, у підрозділах, закладах та установах виконання покарань МВС, у Державній кримінально-виконавчій службі (Державному департаменті з питань виконання покарань, Державній пенітенціарній службі, Мін'юсті) - Мін'юстом;

в апараті МВС, органах та підрозділах МВС, в закладах, на підприємствах та в установах, що належать до сфери управління МВС (крім органів, підрозділів, закладів та установ, передбачених абзацами четвертим, п'ятим і сьомим цього пункту) - МВС;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) перерахунок пенсії з 1 січня 2016 р. проводиться з розміру грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського, враховуючи оклади за посадою, спеціальним званням, відсоткову надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за січень 2016 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. N 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 96, ст. 3281). Розмір премії визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року. Подальші перерахунки здійснюються з урахуванням складових грошового забезпечення, передбачених абзацом першим цього пункту.";

додаток 2 до Порядку викласти в такій редакції:

Кутовий штамп
державного органу

ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що відповідно до ________________________________________________________________
                                                                                                            (назва, дата і номер акта,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            що є підставою для перерахунку пенсії)
розмір посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною посадою, за нормами, чинними на ____________________, за посадою ______________________________________________________________________________________
                                                                                    (на день звільнення із служби)
становить:

 

Сума

Посадовий оклад

 

Оклад за військовим (спеціальним) званням
____________________________

 

Надбавка за вислугу років ( ____ відсотків)

 

Усього

 


Керівник уповноваженого органу

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)
"

М. П.


доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:

Кутовий штамп
державного органу

ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції)

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що відповідно до ________________________________________________________________
                                                                                                   (назва, дата і номер акта,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   що є підставою для перерахунку пенсії)
розмір грошового забезпечення за нормами, чинними за січень 2016 р., за прирівняною посадою поліцейського ______________________________________________________________________ до
                                                                               (найменування прирівняної посади поліцейського)
посади на день звільнення із служби ______________________________________________________
                                                                                                           (найменування посади на день звільнення із служби)
становить:

 

Сума

Посадовий оклад

 

Підвищення посадового окладу (_____ відсотків)

 

Оклад за спеціальним званням _______________________________
                                                                                            (зазначається звання)

 

Надбавка за стаж служби (_____ відсотків)

 

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень (_____ відсотків)

 

Надбавка за почесне звання "заслужений" чи "народний" (_____ відсотків)

 

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання (______ відсотків)

 

Інші надбавки, які мають постійний характер та визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. N 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 96, ст. 3281)

 

Премія (______ відсотків)

 

Усього

 


Керівник уповноваженого органу

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)"

М. П.


3. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 77, ст. 2374; 2018 р., N 4, ст. 165):

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2018 р., на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14.";

2) у пункті 10 цифри і слова "1 січня 2019 року" замінити цифрами і словами "1 березня 2018 року".

____________

Опрос