Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении обзора расходов бюджета в отдельных сферах

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.02.2018 № 101
редакция действует с 02.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. N 101

Київ

Про проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 року N 850

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах, що додається;

примірний склад робочої групи з проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах згідно з додатком.

2. Провести огляд видатків бюджету у таких сферах:

Міністерству освіти і науки - у сфері освіти в частині забезпечення студентів (курсантів) вищих навчальних закладів академічними стипендіями;

Міністерству інфраструктури - у сфері відновлення транспортної інфраструктури у східних регіонах України;

Міністерству соціальної політики - у сфері соціальної політики в частині забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів;

Міністерству розвитку громад та територій - у сфері регіонального розвитку в частині реалізації програм і проектів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 р. N 850)

Міністерству аграрної політики та продовольства - у сфері агропромислового комплексу в частині фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

3. Керівникам міністерств, визначених у пункті 2 цієї постанови:

забезпечити проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах та подати Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2018 р. звіти про такі огляди;

представити звіти про огляд видатків бюджету в окремих сферах на засіданні Кабінету Міністрів України та забезпечити їх оприлюднення на офіційних сайтах міністерств.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах

1. Цілями огляду видатків бюджету в окремих сферах (далі - секторальний огляд), визначених у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 101 (далі - постанова), є:

підвищення ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності видатків бюджету та визначення можливостей для економії бюджетних коштів.

2. З метою проведення секторального огляду міністерства, визначені у пункті 2 постанови, видають відповідні нормативно-правові (розпорядчі) акти щодо затвердження:

у двотижневий строк з дня набрання чинності постановою - персонального складу робочих груп з проведення секторального огляду (далі - робоча група), сформованого відповідно до примірного складу робочої групи з проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах, схваленого постановою;

плану-графіка проведення секторального огляду.

У триденний строк після прийняття таких актів міністерства інформують Кабінет Міністрів України про прийняті рішення та розміщують їх на своїх офіційних сайтах.

3. План-графік проведення секторального огляду повинен містити:

заходи щодо проведення секторального огляду з урахуванням пунктів 9 і 10 цього Порядку та строки їх здійснення;

графік проведення засідань робочої групи.

На першому засіданні робочої групи з числа членів робочої групи повинні бути визначені особи, відповідальні за здійснення заходів щодо проведення секторального огляду.

4. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочих груп відповідно до компетенції здійснюють міністерства, визначені у пункті 2 постанови.

5. Співголовами робочої групи є керівник міністерства, визначеного у пункті 2 постанови, або його заступник та заступник Міністра фінансів.

6. Під час формування персонального складу робочих груп керівники міністерств, визначених у пункті 2 постанови, вживають заходів із залучення до їх складу міжнародних та незалежних вітчизняних експертів, у тому числі тих, співпраця з якими здійснюється у рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.

7. Формами роботи робочої групи є засідання та консультації між її членами, які проводяться у будь-який зручний для них спосіб, зокрема за допомогою засобів електронної пошти, телефонного зв'язку, аудіо- та відеоконференцій, інших інформаційно-телекомунікаційних засобів.

Заслуховування членів робочої групи та обговорення питань щодо підготовки звіту про секторальний огляд здійснюються на засіданнях робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи та координацію дій членів робочої групи забезпечує її секретар.

8. Основними завданнями робочої групи є:

проведення секторального огляду відповідно до пункту 2 постанови;

підготовка звіту про секторальний огляд та подання його на розгляд Кабінету Міністрів України.

9. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань проводить:

аналіз законодавства у відповідній сфері;

аналіз стратегічних і програмних документів, зокрема щодо актуальності та узгодженості цілей і завдань, визначених у таких документах;

аналіз ефективності та результативності використання бюджетних коштів, у тому числі на підставі бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної головними розпорядниками бюджетних коштів;

перевірку розрахунків обсягів бюджетних коштів і результативних показників бюджетних програм та оцінку методологічних підходів до таких розрахунків;

аналіз можливості досягнення цілей та виконання завдань, визначених стратегічними і програмними документами, з урахуванням підходів до розподілу і використання бюджетних коштів у відповідній сфері;

оцінку ефективності надання державних послуг за рахунок бюджетних коштів;

оцінку ефективності управління у відповідній сфері;

інші заходи організаційного та аналітичного характеру, спрямовані на досягнення цілей секторального огляду.

10. За результатами заходів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, робоча група, зокрема:

1) визначає проблемні питання у відповідній сфері та можливі шляхи їх вирішення;

2) готує пропозиції щодо:

можливого удосконалення нормативно-правової бази у відповідній сфері;

покращання координації дій державних органів, підприємств, установ та організацій у відповідній сфері;

підвищення ефективності видатків;

3) готує рекомендації відповідно до цілей секторального огляду.

11. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями, представниками іноземних держав, інститутами громадянського суспільства, незалежними експертами.

12. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, зокрема статистичного та аналітичного характеру;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також тимчасових експертів (за згодою);

організовувати проведення нарад та інших заходів з питань, що стосуються реалізації державної політики у відповідній сфері.

13. Керівники інших центральних органів виконавчої влади сприяють діяльності робочих груп шляхом:

надання на запит робочої групи інформації, необхідної для проведення секторального огляду;

надання на запит робочої групи роз'яснень з питань, які виникають під час проведення секторального огляду;

участі за запрошенням (надання повноваження на участь) у засіданнях робочих груп та інших заходах;

забезпечення взаємодії робочої групи з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.

14. У строки, визначені планом-графіком проведення секторального огляду, члени робочої групи готують свої рекомендації за результатами секторального огляду та пропозиції до звіту про секторальний огляд і мають право бути заслуханими на засіданні робочої групи.

У разі неврахування робочою групою підготовлених членом робочої групи пропозицій до звіту про секторальний огляд його окрема думка з відповідними обґрунтуваннями включається до звіту.

15. Звіт про секторальний огляд повинен включати:

1) опис поточної ситуації у відповідній сфері (до двох сторінок);

2) висновок щодо ефективності і доцільності видатків та їх відповідності цілям державної політики у відповідній сфері (до двох сторінок);

3) рекомендації щодо:

підвищення ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері (до двох сторінок);

підвищення ефективності видатків та економії бюджетних коштів (до двох сторінок);

4) висновок щодо впливу рекомендацій на показники бюджету (до однієї сторінки);

5) окрему думку членів робочої групи (за наявності, до однієї сторінки).

16. Рекомендації, що включаються до звіту про секторальний огляд, можуть містити заходи, зокрема щодо:

забезпечення взаємозв'язку між бюджетними програмами та стратегічними цілями головного розпорядника бюджетних коштів;

зміни підходів до формування бюджетних програм та їх оптимізації;

перегляду показників результату діяльності головних розпорядників бюджетних коштів та результативних показників бюджетних програм;

економії та перерозподілу фінансових та інших ресурсів;

підвищення якості надання державних послуг та задоволення потреб їх отримувачів;

внесення змін до законодавства.

17. Міністерства, визначені у пункті 2 постанови, застосовують результати секторального огляду у своїй діяльності.

 

ПРИМІРНИЙ СКЛАД
робочої групи з проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах

Керівник міністерства, визначеного у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. N 101 (далі - постанова), або його заступник, співголова робочої групи

Заступник Міністра фінансів, співголова робочої групи

Представники міністерств, визначених у пункті 2 постанови, на рівні керівників самостійних структурних підрозділів із стратегічного планування, внутрішнього контролю, галузевих та фінансових питань, один з яких є секретарем робочої групи

Представники інших міністерств, які провадять діяльність у відповідній сфері, на рівні не нижче керівника самостійного структурного підрозділу

Представник Мінфіну на рівні керівника самостійного структурного підрозділу, відповідального за реалізацію бюджетної політики у відповідній сфері

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України на рівні керівника структурного підрозділу

Представник Мін'юсту на рівні керівника самостійного структурного підрозділу

Міжнародні, незалежні вітчизняні експерти (за згодою)

Народні депутати України - члени профільного комітету Верховної Ради України (за згодою)

Інші особи, яких доцільно залучити до проведення огляду видатків бюджету в окремих сферах

____________

Опрос