Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 21.02.2018 № 93
редакция действует с 16.04.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2018 р. N 93

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 195,
від 15.04.2020 р. N 277)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2019 року N 195
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 27 листопада 2019 року N 965
,
від 15 квітня 2020 року N 277

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 195,
від 15.04.2020 р. N 277)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 195,
від 15.04.2020 р. N 277)

(У тексті Порядку слова "вугледобувних та вуглепереробних" замінено відповідно словами "вугледобувних та торфодобувних" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року N 195)

(У тексті Порядку слова "і вуглепереробних" і "та торфодобувних" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року N 277)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 195,
від 15.04.2020 р. N 277)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекоенерго.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 965)

Одержувачами бюджетних коштів є:

державні вугледобувні підприємства, на яких здійснюються заходи з їх підготовки до ліквідації, рішення про ліквідацію яких прийнято Кабінетом Міністрів України;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. N 277)

державні вугледобувні підприємства, на відокремлених підрозділах яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації;

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. N 277)

державні підприємства, на які Мінекоенерго покладено функції замовника з виконання робіт і заходів з ліквідації вугледобувних підприємств;

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 965)

державні підприємства, на яких покладено функції з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включене.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою виконання заходів з підготовки до ліквідації вугледобувних підприємств, робіт і заходів з ліквідації таких підприємств, забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включене, та відповідно до вимог Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. N 605.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

підготовку до ліквідації державних вугледобувних підприємств (скорочення чисельності працівників; виплату поточної заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати; соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників під час виконання трудових обов'язків; оплату спожитої електричної енергії; оформлення права постійного користування земельною ділянкою; забезпечення охорони навколишнього природного середовища та запобігання небезпечному впливу вугледобувного підприємства під час підготовки до ліквідації на діючі підприємства, будівлі, споруди, стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей згідно з переліком відповідних робіт і заходів, затвердженим головним розпорядником бюджетних коштів; розроблення проекту ліквідації та проведення державної експертизи);

підготовку до ліквідації відокремлених підрозділів державних вугледобувних підприємств (скорочення чисельності працівників; виплату поточної заробітної плати, погашення заборгованості з виплати поточної заробітної плати; соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників під час виконання трудових обов'язків; розроблення проекту ліквідації та проведення державної експертизи);

ліквідацію вугледобувних підприємств (фізичну ліквідацію зазначених підприємств, охорону навколишнього природного середовища, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих територій; подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації відповідно до затверджених в установленому порядку проектів їх ліквідації);

утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включене.

5. Головним розпорядником визначається обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються підприємствам:

1) для підготовки вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів до ліквідації, - на підставі поданих ними матеріалів і кошторису витрат із застосуванням галузевих нормативів та з урахуванням потреби у здійсненні заходів з підготовки таких підприємств та їх відокремлених підрозділів до ліквідації (затверджується головним розпорядником бюджетних коштів). Під час визначення обсягу бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів з підготовки вугледобувного підприємства та його відокремлених підрозділів до ліквідації, враховуються обсяги власних коштів, які підприємство отримує в поточному періоді від провадження своєї діяльності. Кошти, які спрямовуються для підготовки відокремлених підрозділів вугледобувних підприємств до ліквідації, можуть надаватися державному підприємству лише за умови здійснення заходів з підготовки до ліквідації на відокремленому підрозділі протягом не більш як двох років;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 р. N 195,
від 15.04.2020 р. N 277)

2) для виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів, - на підставі поданих підприємствами - замовниками матеріалів у розрізі підприємств, що ліквідуються, кошторису витрат і переліку робіт, передбачених проектами ліквідації зазначених підприємств, а також титулів об'єктів, затверджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), з урахуванням потреби у першочерговому виконанні ліквідаційних робіт;

3) для утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включене, - відповідно до кошторисів витрат із застосуванням галузевих нормативів і зазначених у них показників (затверджується головним розпорядником бюджетних коштів).

6. Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів затверджується головним розпорядником бюджетних коштів та погоджується з Мінекономіки та Мінфіном. Зазначений перелік містить такі відомості:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

найменування проекту ліквідації та напрями використання коштів за проектом (фізична ліквідація, витрати на охорону навколишнього природного середовища, витрати, пов'язані з подоланням наслідків ліквідації, утримання служби замовника, проектні роботи, подолання соціально-економічних наслідків ліквідації);

дата початку виконання та закінчення робіт, передбачених проектом ліквідації;

загальна кошторисна вартість проекту ліквідації, у тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за кошторисами до проекту;

залишкова вартість проекту ліквідації станом на 1 січня відповідного року, в тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за напрямами використання коштів за проектом;

витрати, вартість робіт (послуг) за кошторисами до проекту, що підлягають виконанню (наданню) у відповідному році, і обсяг їх бюджетного фінансування.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

8. Мінекоенерго подає не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 965)

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. N 236 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 823).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 р. N 781 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 56, ст. 2244).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. N 1244 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 95, ст. 3454).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. N 279 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 26, ст. 988).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. N 916 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 99, ст. 3638).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2014 р. N 681 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153 та від 11 березня 2011 р. N 236" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 97, ст. 2805).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. N 344 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 44, ст. 1621).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. N 266 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 34, ст. 1098).

____________

Опрос