Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок представления и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2018 № 80
действует с 20.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. N 80

Київ

Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. N 440 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 49, ст. 1757; 2015 р., N 42, ст. 1307), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Декларація заповнюється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта (об'єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.";

2) в абзаці другому слова "державного адміністратора" замінити словами "адміністратора центру надання адміністративних послуг".

2. Пункт 4 виключити.

3. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Висновок за результатами оцінки протипожежного стану діє до реєстрації декларації.".

4. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Якщо декларація не відповідає формі, наведеній в додатку до цього Порядку, ДСНС або її територіальний орган повертає її суб'єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання.

У разі коли ДСНС або її територіальним органом не зареєстровано декларацію і не надіслано її суб'єкту господарювання для доопрацювання в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, установленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.".

5. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:

ДЕКЛАРАЦІЯ N _______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання ___________________________________________

2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) _____________________________________________

4. Номер телефону _________ телефаксу _________________

5. Адреса електронної пошти ____________________________________________________________

6. Місце реєстрації суб'єкта господарювання _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику ______________________________________________________________________
                                                                              (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь
_____________________________________________________________________________________
                           ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
_____________________________________________________________________________________
                          планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об'єкт (об'єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх) місце розташування:
_____________________________________________________________________________________
                        (зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об'єкта (об'єктів) нерухомості,
_____________________________________________________________________________________
                      назва, функційне призначення, площа, кількість поверхів, кількість робочих місць / відвідувачів,
_____________________________________________________________________________________
                                                            індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі)
наявність та стан утримання території ____________________________________________________
                                                                                                                      (зазначається, відповідно до яких пунктів
_____________________________________________________________________________________
                                             Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС
_____________________________________________________________________________________
                                             від 30 грудня 2014 р. N 1417 (далі - Правила), утримується територія)
стан утримання будинків, приміщень та споруд
_____________________________________________________________________________________
                         (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується будівля, приміщення та споруди)
стан утримання евакуаційних шляхів і виходів
_____________________________________________________________________________________
                            (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються евакуаційні шляхи і виходи
                                                                       (коридори, сходові клітки, двері тощо))
стан утримання електрогосподарства
____________________________________________________________________________________
                                     (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується електрогосподарство)
стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування
_____________________________________________________________________________________
                       (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримуються зазначені системи за їх наявності,
_____________________________________________________________________________________
                      або зазначається, що системи відсутні чи перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
стан утримання газового обладнання
_____________________________________________________________________________________
                                               (зазначається, відповідно до яких пунктів Правил утримується газове 
                                                                                  обладнання за його наявності,
_____________________________________________________________________________________
              або зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту
_____________________________________________________________________________________
                          (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного
                                                                          захисту, які перебувають у справному стані
_____________________________________________________________________________________
                       та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб'єкта господарювання, що
                                                                                          здійснює технічне
_____________________________________________________________________________________
                             обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано акт приймання
                                                      систем або зазначається, що наявність таких систем не
_____________________________________________________________________________________
                                        вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання
_____________________________________________________________________________________                             (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання
                                                                              (пожежні крани та пожежні гідранти),
_____________________________________________________________________________________
                                               які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається,
                                                                                        що наявність таких систем
_____________________________________________________________________________________
                                      не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння
_____________________________________________________________________________________
                                                    (зазначається, що об'єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою
_____________________________________________________________________________________
                               та первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до вимог Правил,
_____________________________________________________________________________________
                                 які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність
_____________________________________________________________________________________
                                                                            пожежної техніки не вимагається)

___________________________
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)"


____________

Опрос