Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2011 г. N 585

КМ Украины
Постановление КМ от 31.01.2018 № 53
действует с 17.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. N 53

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 585

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 585 "Про затвердження Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 42, ст. 1718) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 585

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів";

2) у вступній частині слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

3) постановляючу частину викласти в такій редакції:

"Затвердити Порядок надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, що додається.".

2. У Порядку надання пільг інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
надання пільг водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі транспортними засобами, що належать громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів
";

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг власникам транспортних засобів, зазначеним у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування (далі - безоплатне паркування) і на безоплатне зберігання на автостоянках, на яких надаються послуги із зберігання транспортних засобів (крім гаражних кооперативів) (далі - безоплатне зберігання).";

3) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Право на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів надається:

водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю (далі - водії);

громадським організаціям осіб з інвалідністю, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю (далі - організації).

Не мають права на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно з цим Порядком фізичні та юридичні особи, зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, що є власниками гаражів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, де зареєстровані такі особи.

3. Належність організацій до громадських організацій осіб з інвалідністю регулюється законодавством та статутами таких організацій.

До установ сфери соціального захисту населення належать:

реабілітаційні центри для осіб з інвалідністю;

орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - районні органи соціального захисту населення);

будинки-інтернати;

територіальні центри соціального обслуговування;

інші державні та комунальні установи, статутами (положеннями) яких передбачено надання послуг особам з інвалідністю.

До транспортних засобів, власникам яких може надаватися право на безоплатне паркування та зберігання, належать легкові автомобілі і автобуси, що вважаються такими відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт".";

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Документом, що посвідчує право на безоплатне паркування транспортного засобу, є пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, в яких міститься запис про інвалідність.";

5) у другому реченні пункту 5 слова і цифру "зазначене у пункті 4 цього Порядку посвідчення в розгорнутому вигляді" замінити словами "розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю";

6) у пунктах 6, 7 і 9 слова "інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів" замінити словом "водіїв";

7) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Для отримання права на користування місцем для безоплатного зберігання транспортного засобу на автостоянці водії подають до районного органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання такі документи:

заяву, заповнену водієм із зазначенням місця розташування автостоянки, на якій заявник виявив намір отримати місце для безоплатного зберігання транспортного засобу;

копію паспорта водія (з пред'явленням оригіналу);

копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", або довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, в яких міститься запис про інвалідність (з пред'явленням оригіналу);

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (з пред'явленням оригіналу);

копію посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії (з пред'явленням оригіналу).";

8) у пункті 11:

в абзаці першому слова "районного органу праці та соціального захисту населення" замінити словами "районного органу соціального захисту населення";

в абзаці другому слова ", скріпленим печаткою такої організації," виключити;

в абзаці третьому слова ", скріпленим печаткою такої організації" виключити;

в абзаці четвертому слова ", скріпленим печаткою зазначеної організації" виключити;

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (з пред'явленням оригіналу);

копію посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії (з пред'явленням оригіналу);";

абзац сьомий виключити;

в абзаці восьмому:

слова "інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату" замінити словами "особам з інвалідністю";

слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";

слова ", що скріплений печаткою такої організації" виключити;

9) в абзаці другому пункту 12 слова "Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів" замінити словом "Водії";

10) у пункті 13:

в абзаці першому слова "Районний орган праці та соціального захисту населення" замінити словами "Районний орган соціального захисту населення";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"перевіряє наявність у пенсійному посвідченні або посвідченні отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, або посвідченні особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", або довідці для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, запису про інвалідність особи з інвалідністю - для водіїв;";

в абзаці п'ятому слова "інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату" замінити словами "особам з інвалідністю";

в абзаці шостому слова "інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату" замінити словом "водіїв";

11) у пункті 14:

у першому реченні абзацу першого слова "районним органом праці та соціального захисту населення" і "інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів" замінити відповідно словами "районним органом соціального захисту населення" і "водіям";

в абзаці другому слова "інвалідам, членам їх сімей, законним представникам інвалідів" замінити словом "водіям";

12) у пункті 15 слова "інваліду, члену його сім'ї, законному представникові інваліда" і "районний орган праці та соціального захисту" замінити відповідно словами "водію" і "районний орган соціального захисту населення";

13) у пункті 16:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Строк безоплатного зберігання транспортного засобу за умови його наявності в користуванні водіїв відповідає строку, на який встановлено інвалідність згідно із записом у пенсійному посвідченні або посвідченні отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, або посвідченні особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", або довідці для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.";

в абзаці другому слова "інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів" замінити словом "водії";

в абзаці третьому слова "за довіреністю" виключити, а слова "інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату" замінити словами "осіб з інвалідністю";

14) у пунктах 17 і 18 слова "Інваліди, члени їх сімей, законні представники інвалідів" замінити словом "Водії";

15) в абзаці першому пункту 19 слова "інваліда, члена його сім'ї або законного представника інваліда" замінити словом "водія".

____________

Опрос