Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 августа 2010 г. N 725 и от 26 октября 2011 г. N 1107

КМ Украины
Постановление КМ от 07.02.2018 № 48
действует с 08.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. N 48

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 725 і від 26 жовтня 2011 р. N 1107

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 725 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2240; 2012 р., N 81, ст. 3267) і від 26 жовтня 2011 р. N 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3077; 2012 р., N 77, ст. 3117; 2016 р., N 16, ст. 644) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 725 і від 26 жовтня 2011 р. N 1107

1. Пункт 49 переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 725, викласти в такій редакції:

"49. Виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107, та/або експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3 до Порядку

дозвіл".

2. У Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107:

1) у пункті 1 слова "видачі дублікатів," виключити, слово "його" замінити словом "її";

2) абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:

"експертні організації - експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства;";

3) абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

"виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - виробник або постачальник) - на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.";

4) у пункті 7:

в абзаці другому слово і цифри "пунктах 1, 3 - 5" замінити словом і цифрою "пункті 1";

абзац четвертий після слів "територіальним органом" доповнити словом "Держпраці";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Для одержання дозволу, який видає:

1) територіальний орган Держпраці, роботодавець, виробник або постачальник подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, адміністратору заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

2) Держпраці, роботодавець подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання заявлених робіт.

Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені законом.";

6) пункт 12 виключити;

7) пункт 13 після слова "здійснюється" доповнити словами "органом, що його видав,";

8) у пункті 20:

слово "його" замінити словом "її", слово "ним" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Держпраці та її територіальні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про дозволи (зареєстровані декларації) в установленому порядку.";

9) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Декларація за формою згідно з додатком 8 подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - адміністратору;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - дозвільному органу за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об'єкта не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.";

10) додатки 1 - 8 до Порядку викласти в такій редакції:

Державний Герб України

Державна служба з питань праці
_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу (в разі видачі дозволу таким органом)

ДОЗВІЛ

N _____

Дозволяється _________________________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________
                                                        або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                                     серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
                                                             реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       (у разі потреби - відокремлений підрозділ, який виконуватиме
_____________________________________________________________________________________
                                                 роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме (застосовуватиме)
_____________________________________________________________________________________
                                                        машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки)
виконувати ___________________________________________________________________________
                                                                            (найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     у разі потреби місце їх виконання)
або експлуатувати (застосовувати) _______________________________________________________
                                                                                                                          (найменування машин, механізмів,
_____________________________________________________________________________________
                                                       устатковання підвищеної небезпеки, їх тип або марка (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
                                                                               дата виготовлення, країна походження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                         у разі потреби місце їх експлуатації (застосування)
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                               (найменування документів із зазначенням
_____________________________________________________________________________________
                                                                        їх реєстраційних даних у дозвільному органі)
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з ___ ____________ 20__ р. до ___ ____________ 20__ р. (у разі виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) або з ___ ____________ 20__ р. (у разі застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки).

__________________________________________
  (найменування посади керівника органу, що видав дозвіл)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

Строк дії дозволу продовжено до ___ ____________ 20__ р.
на підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                                 (найменування документа)

__________________________________________
  (найменування посади керівника органу, що видав дозвіл)

___________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

 

ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки

1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

3. Виробництво (виготовлення), використання, переробка, розподіл, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357).

4. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.

5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.

9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.

10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.

11. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

12. Підземні та відкриті гірничі роботи.

13. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

14. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

15. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

16. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

17. Газополум'яні роботи.

18. Роботи із збагачування корисних копалин.

 

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. Устатковання, пов'язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1357).

2. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.

3. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

4. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості.

5. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

6. Технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно-паперового, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

7. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

8. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання).

9. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

10. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110° C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

11. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.

 

ЗАЯВА
на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на виконання _______________________________________________________
                                                                                                  (найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
або експлуатацію (застосування) _________________________________________________________
                                                                                                     (найменування машин, механізмів, устатковання
_____________________________________________________________________________________
                                                                        підвищеної небезпеки, їх повний перелік)
за адресою ___________________________________________________________________________

Відомості про роботодавця _____________________________________________________________
                                                                                           (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                         місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          телефаксу, адреса електронної пошти;
_____________________________________________________________________________________
                               для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________
                                ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                                                           податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: висновок експертизи, проведеної ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (повне найменування експертної організації)
від ___ ____________ 20__ р. N _____________

____________________
                  (підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

У разі подання заяви до територіального органу Держпраці через центри надання адміністративних послуг заповнюється адміністратором:

___________________
  (дата надходження заяви)

реєстраційний номер заяви
_______________________________

___________________
               (підпис)

_______________________________
    (ініціали та прізвище адміністратора)

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

 

ЗАЯВА
на продовження строку дії дозволу

Прошу продовжити строк дії дозволу від ___ ____________ 20__ р. N ______ на виконання
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування виду робіт підвищеної небезпеки
або експлуатацію (застосування) _________________________________________________________
                                                                                                   (найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної
_____________________________________________________________________________________
                                              небезпеки, їх тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            країна походження)

Інформація про порушення умов дозволу _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (за наявності)

Відомості про роботодавця _____________________________________________________________
                                                                                            (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                    місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       телефаксу, адреса електронної пошти;
_____________________________________________________________________________________
                                      для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________
                           ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                                                       податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: оригінал (дублікат) дозволу від ___ ____________ 20__ р. N _____________ на ______ арк.

____________________
                    (підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

 

ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.

2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).

3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.

6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання.

8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

10. Водолазні роботи.

11. Маркшейдерські роботи

12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.

14. Роботи верхолазні та скелелазні.

15. Роботи із збереження та переробки зерна.

16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

19. Зварювальні роботи.

 

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.

2. Технологічне обладнання з переробки природного каменю.

3. Ковальсько-пресове устатковання.

4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

5. Технологічні транспортні засоби.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____________________________________________________________
                                                                                              (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                          місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  телефаксу, адреса електронної пошти;
_____________________________________________________________________________________
                                    для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
_____________________________________________________________________________________
                                  ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                                                   податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____________________________________________________________________________________
                                     місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __________________________________________
                                                                                                                                                 (найменування страхової компанії,
_____________________________________________________________________________________
                                                           строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (дата проведення аудиту)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                    або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування виду робіт
_____________________________________________________________________________________
                                                                  підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
_____________________________________________________________________________________
                                                       устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
_____________________________________________________________________________________
                                                                 номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
_____________________________________________________________________________________
                                                    виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
_____________________________________________________________________________________
                                                           відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
_____________________________________________________________________________________
                                                                 на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
_____________________________________________________________________________________
                                                                             і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
_____________________________________________________________________________________
                                       за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
_____________________________________________________________________________________
                                                наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
_____________________________________________________________________________________
                   інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
_____________________________________________________________________________________
                                 нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

____________________
                    (підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці ___ ____________ 20__ р. N ____________________.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

____________

Опрос