Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выпуска, обращения и погашения налоговых векселей, выдаваемых до получения или ввоза на таможенную территорию Украины нефтепродуктов и/или веществ, используемых в качестве компонентов моторных топлив, для использования как сырья для производства в химической промышленности и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 17.01.2018 № 21
редакция действует с 13.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 січня 2018 р. N 21

Київ

Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2018 року N 826

Відповідно до підпункту 229.4.13 пункту 229.4, підпункту 229.5.15 пункту 229.5, підпункту 229.6.12 пункту 229.6, підпункту 229.7.14 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин, що використовуються як компоненти моторних палив (далі - речовини), для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, які реалізуються із застосуванням нульової ставки акцизного податку або ввезення яких здійснюється без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.4.1 пункту 229.4, підпункту 229.5.1 пункту 229.5, підпункту 229.6.1 пункту 229.6, підпункту 229.7.1 пункту 229.7 статті 229 Податкового кодексу України.

2. Векселедавцем є суб'єкт господарювання - виробник хімічної продукції, який отримує від підприємства-виробника або ввозить на митну територію України нафтопродукти та/або речовини з метою їх використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості.

Векселедержателем є контролюючий орган за місцем реєстрації векселедавця.

3. Векселедавець зобов'язаний видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель:

до отримання від підприємства-виробника нафтопродуктів та/або речовин - на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів та/або речовин виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, та ставкою у розмірі нуль євро за 1000 кілограмів;

для ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або речовин - на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.

4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів, що обраховуються з дати:

авалювання банком - у разі його видачі до отримання нафтопродуктів та/або речовин від підприємства-виробника;

оформлення митної декларації - у разі його видачі до ввезення нафтопродуктів та/або речовин на митну територію України.

5. Податковий вексель складається:

у двох примірниках - у разі отримання нафтопродуктів та/або речовин від підприємства-виробника;

у трьох примірниках, перший з яких оформляється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем у банку, два інші - на копії вексельного бланка, що мають однаковий з першим примірником номер, - у разі ввезення нафтопродуктів та/або речовин на митну територію України.

Кожний примірник податкового векселя оформляється окремо. Записи у зазначених примірниках повинні бути тотожні.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для отримання на підприємстві-виробнику нафтопродуктів та/або речовин. У разі ввезення нафтопродуктів та/або речовин на митну територію України другий примірник податкового векселя подається контролюючому органу, який здійснює їх митне оформлення, третій - залишається у векселедавця.

6. Відповідальність за оформлення податкового векселя покладається на векселедавця.

7. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та протягом строку, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

8. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашених податкових векселів за формою, затвердженою Мінфіном.

На зворотному боці всіх примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у зазначеному журналі і робиться напис "Взято на облік", який засвідчується підписом керівника (його заступника або уповноваженої особи), скріпленим печаткою векселедержателя.

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2018 р. N 826)

10. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

11. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

12. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання нафтопродуктів та/або речовин.

Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання нафтопродуктів та/або речовин за формою, затвердженою Мінфіном. Довідка складається на підставі первинних документів та погоджується представником податкового поста, встановленого на підприємстві, що використовує нафтопродукти та/або речовини.

Порядок роботи податкового поста визначається Мінфіном.

Копія довідки про цільове використання нафтопродуктів та/або речовин, які ввозяться на митну територію України, подається контролюючому органу, який здійснював митне оформлення зазначених товарів.

13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом "ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (його заступника або уповноваженої особи), скріпленим печаткою векселедержателя.

Якщо останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем такого строку вважається наступний робочий день.

14. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль такого податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.

Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю зазначену в податковому векселі суму.

15. Векселедавець у разі нецільового використання нафтопродуктів є відповідно до підпункту 212.1.7 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням, та несе передбачену підпунктом 229.4.16 пункту 229.4 і підпунктом 229.5.18 пункту 229.5 статті 229 зазначеного Кодексу відповідальність.

16. Векселедавець у разі нецільового використання речовин є відповідно до підпункту 212.1.8 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням, та несе передбачену підпунктом 229.6.14 пункту 229.6 і підпунктом 229.7.16 пункту 229.7 статті 229 зазначеного Кодексу відповідальність.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1068 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 81, ст. 2974).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. N 69 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 10, ст. 375).

____________

Опрос