Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предоставлении в 2017 году государственной гарантии по обязательствам Государственного ипотечного учреждения

КМ Украины
Постановление КМ, Условия от 20.12.2017 № 1065
действует с 30.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. N 1065

Київ

Про надання у 2017 році державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою) у сумі 500000 тис. доларів США, що залучається Державною іпотечною установою для фінансування державного інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу" (далі - запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається Державною іпотечною установою (додаються).

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 131 "Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 569) не поширюється на надання державної гарантії за запозиченням.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписати договір щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченням та інші пов'язані з ним документи.

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

здійснювати моніторинг стану реалізації державного інвестиційного проекту, зазначеного у пункті 1 цієї постанови, та проводити аналіз ефективності державної підтримки для реалізації проекту в установленому Міністерством порядку;

забезпечити погодження надання державної гарантії, передбаченої пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

УМОВИ
надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитом (позикою), що залучається Державною іпотечною установою

1. Ці Умови регулюють відносини, пов'язані з наданням державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань Державної іпотечної установи (далі - позичальник) за кредитом (позикою), що залучається позичальником для фінансування державного інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу" (далі - державна гарантія).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальника за кредитом (позикою), сума якого становить 500000 тис. доларів США (далі - запозичення), включаючи зобов'язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, комісій та інших зобов'язань за запозиченням.

3. Забезпеченням виконання зобов'язань позичальника за державною гарантією є право договірного списання коштів з рахунків позичальника, відкритих у банках, у визначеному законодавством порядку в розмірі не менш як 100 відсотків суми боргових зобов'язань позичальника за запозиченням.

4. Плата за надання державної гарантії установлюється в розмірі 0,01 відсотка річних суми гарантійних зобов'язань.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження з Мінфіном залучення запозичення та подає інформацію і документи, що передбачені пунктом 3 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 58, ст. 2325).

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

7. Державна гарантія надається на строк до виконання зобов'язань за запозиченням.

____________

Опрос