Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы погашения задолженности Киевского городского совета перед государством

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.12.2017 № 1059
действует с 30.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2017 р. N 1059

Київ

Деякі питання погашення заборгованості Київської міської ради перед державою

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок списання Міністерством фінансів частини зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, що додається.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією постановою, відповідних змін до договору про погашення заборгованості Київської міської ради перед державою.

3. Державній аудиторській службі провести державний фінансовий аудит щодо ефективності використання бюджетних коштів протягом 2017 року для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві та забезпечити подання Міністерству фінансів до 30 червня 2019 р. копії звіту про результати зазначеного державного фінансового аудиту.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ПОРЯДОК
списання Міністерством фінансів частини зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою

1. Цей Порядок визначає механізм списання Мінфіном частини зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла після здійснення Мінфіном витрат з погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплат за державними деривативами, що були випущені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. N 1040 "Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 101, ст. 3482).

2. Списанню підлягає частина зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, в обсязі, що дорівнює обсягу підтверджених касових видатків, проведених у 2017 році з бюджету м. Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві (далі - будівництво), але не більше 1135790000 гривень.

Списання здійснюється в еквіваленті іноземної валюти, визначеному за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату здійснення таких видатків.

Мінфін здійснює списання частини зобов'язань, зазначених у пункті 1 цього Порядку, на підставі поданих Київською міською радою документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, а також звіту про результати державного фінансового аудиту щодо ефективності використання бюджетних коштів протягом 2017 року для будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві.

3. З метою підтвердження видатків, зазначених у пункті 2 цього Порядку, Київська міська рада забезпечує подання до 1 квітня 2018 р. Мінфіну:

письмового повідомлення про видатки для будівництва разом із зведеними даними про суми коштів спеціального фонду бюджету м. Києва, перерахованих на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві, із зазначенням дати, призначення та отримувачів платежу, реквізитів відповідного розпорядження про виділення коштів з бюджету, платіжних доручень та відповідних підтвердних документів. Відповідальність за складення та достовірність поданих даних покладається на Київську міську раду;

завірених належним чином копій первинних та інших підтвердних документів:

- титулу об'єкта;

- титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

- договору підряду (контракту) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту), календарного плану виконання робіт та графіка фінансування. У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракту) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додаткового договору до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

- наказу, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

- довідок про вартість виконаних робіт, завірених в установленому порядку;

- мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та зміни до неї, поданих до органу Казначейства за місцем обслуговування головним розпорядником, який згідно з рішенням Київської міської ради про бюджет м. Києва на 2017 рік уповноважений на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві;

- реєстру бюджетних зобов'язань та реєстру бюджетних фінансових зобов'язань із відміткою Казначейства про дату реєстрації таких зобов'язань органом Казначейства;

- розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві з відбитком штампа казначея "Оплачено";

- платіжних доручень розпорядників/одержувачів бюджетних коштів на перерахування бюджетних коштів для оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено" та підтвердних документів (договір (контракт), рахунок-фактура, акт придбання матеріальних цінностей, довідка про вартість виконаних робіт, накладна тощо).

4. Для підтвердження видатків, зазначених у пункті 2 цього Порядку, Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткові документи, які підтверджують здійснення таких видатків.

____________

Опрос