Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 октября 2012 г. N 967

КМ Украины
Постановление КМ от 20.12.2017 № 1032
действует с 27.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. N 1032

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 81, ст. 3261) зміни, що додаються.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти актів, необхідних для реалізації її положень.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967

1. У назві та пункті 1 постанови цифри "2013 - 2017" замінити цифрами "2013 - 2020".

2. Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки

Визначення проблеми,
на розв'язання якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2011 р. на квартирному обліку перебували 111722 молоді сім'ї, з них 32086 перебувають на обліку 10 і більше років. За останніми статистичними спостереженнями станом на 2014 рік, на квартирному обліку перебувало 68063 молоді сім'ї, з них 15474 - 10 і більше років.

Більшість з молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже актуальною в Україні.

З 2002 по 2012 роки відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1480), за рахунок державного бюджету передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розмірі 1397 млн. гривень, фактично профінансовано із загального фонду державного бюджету 609 млн. гривень. За рахунок місцевих бюджетів планувалося фінансування зазначеної Програми з 2002 по 2012 роки в розмірі 1060 млн. гривень, фактично профінансовано у розмірі 352 млн. гривень.

У 2002 - 2012 роках надано 7318 пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, збудовано та введено в експлуатацію 691 будинок загальною кількістю 38687 квартир та загальною площею 2835,5 тис. кв. метрів (в яких отримали квартири 7083 молоді сім'ї).

Разом з тим законами про Державний бюджет України на 2013 та 2014 роки для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла передбачено лише 97 млн. гривень та 25,9 млн. гривень відповідно, або лише 11,3 відсотка запланованих на цей період обсягів. У 2015 та 2016 роках видатків на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам із загального фонду державного бюджету не було передбачено взагалі, фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За час реалізації механізму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків часткову компенсацію надано 17,8 тис. молодим сім'ям.

Зрозуміло, що зазначених заходів недостатньо для розв'язання житлової проблеми серед молоді у найближчий час.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108).

Однак, по-перше, зазначена Програма орієнтована на всіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування державної підтримки на цільовій групі - молодих сім'ях. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян.

По-друге, такий механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання окремої Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток пільгового молодіжного житлового кредитування, зокрема зміна підходів до розрахунку розміру кредиту;

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами;

створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 5165 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 327,55 тис. кв. метрів житла (за умови середньої забезпеченості загальною площею житла на одну сім'ю 62,5 кв. метра та фактичних показників виконання програми у 2013 - 2016 роках).

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв'язанню їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в країні.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 2829,106 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

 

ПАСПОРТ
Державної програми забезпечення молоді житлом
на 2013 - 2020 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967.

2. Державний замовник-координатор - Мінрегіон.

3. Керівник Програми - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Виконавці заходів Програми - Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013 - 2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013*

2014*

2015*

2016*

2017**

2018**

2019**

2020**

Державний бюджет

645,106

149,609

78,074

93,49

77,377

74,406

65,4

57,1

49,65

Місцевий бюджет

1638

33,532

36,624

64,694

94,337

170,414

387,193

406,985

444,221

Інші джерела

546

 

 

 

 

120,471

137,057

141,507

146,965

Усього

2829,106

183,141

114,698

158,184

171,714

365,291

589,65

605,592

640,836

____________
* Фактичні видатки станом на кінець року.

** Виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням напрямів бюджетної політики.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки

Наймену-
вання
 завдання

Наймену-
вання
показника

Значення показника

Найменуван-
ня заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансуван-
ня (державний, місцевий бюджет)

Прогноз-
ний обсяг фінансо-
вих ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усьо-
го

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Запроваджен-
ня механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

кількість наданих кредитів

5165

402

216

188

213

638

1109

1157

1242

надання пільгових довгостро-
кових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструк-
цію) та придбання житла

Мінрегіон Мінфін Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-
ська
міські держадміні-
страції

державний бюджет

314,295

104,621

34

33,674

24

28

30

30

30

 

місцеві бюджети

1638

33,532

36,624

64,694

94,337

170,414

387,193

406,985

444,221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

546

 

 

 

 

120,471

137,057

141,507

146,965

 

кількість договорів
 на обслугову-
вання

 

8400*

6100*

5011*

2838*

2707*

2554*

2299*

2069*

компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструк-
цію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

державний бюджет

330,811

44,988

44,074

59,816

53,377

46,406

35,4

27,1

19,65

 

кількість нормативно-
правових актів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

удосконалення механізму пільгового довгостроко-
вого кредиту-
вання молодих сімей та одиноких молодих громадян

Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Кількість договорів, що залишилися на обслуговуванні на кінець року, які було укладено за програмою 2751380 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

 

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
потреби щодо забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов в розрізі регіонів*

Найменування регіону

Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на
1 січня 2011 р.

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

усього

таких, що планується забезпечити житлом

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

Автономна Республіка Крим

5572

223

16

1133

 

 

 

 

 

 

32

1989

55

3457

58

3606

62

3871

Область:

 

Вінницька

4323

178

8

598

 

 

3

242

7

565

25

1543

43

2682

45

2798

48

3004

Волинська

4872

194

4

273

3

241

2

170

4

241

28

1739

48

3023

50

3153

54

3385

Дніпропетров-
ська

5214

236

16

1080

18

1217

4

229

5

346

30

1861

52

3235

54

3375

58

3623

Донецька

9101

375

31

2248

6

421

 

 

 

 

52

3248

90

5646

94

5891

101

6323

Житомирська

3288

143

4

271

5

265

7

456

5

299

19

1174

33

2040

34

2128

37

2285

Закарпатська

856

64

13

968

7

414

6

333

6

397

5

306

8

531

9

554

10

595

Івано-
Франківська

1243

91

16

1172

5

310

5

384

19

1223

7

444

12

771

13

805

14

864

Київська

5278

254

25

1925

12

942

15

822

6

310

30

1884

52

3274

55

3416

59

3667

Кіровоградська

1000

44

6

407

 

 

1

42

 

 

6

357

10

620

10

647

11

695

Луганська

3413

159

25

1874

5

349

 

 

2

149

19

1218

34

2117

35

2209

38

2371

Львівська

5203

241

17

1157

6

456

15

1090

10

796

30

1857

52

3228

54

3368

58

3615

Миколаївська

3048

259

23

1785

41

2376

40

2621

42

2544

17

1088

30

1891

32

1973

34

2118

Запорізька

4000

171

 

 

12

975

4

221

7

398

23

1428

40

2482

41

2589

44

2779

Одеська

2883

124

10

573

 

 

6

307

1

54

16

1029

29

1789

30

1866

32

2003

Полтавська

2094

149

24

1530

19

1007

11

805

17

1078

12

747

21

1299

22

1355

23

1455

Рівненська

2462

132

16

788

7

468

5

292

13

942

14

879

24

1527

25

1594

27

1711

Сумська

8389

341

6

452

7

345

6

347

11

717

48

2994

83

5205

87

5430

93

5829

Тернопільська

2387

99

5

433

2

172

1

114

2

126

14

852

24

1481

25

1545

27

1658

Харківська

3775

207

21

1830

8

530

17

1117

21

1558

22

1347

37

2342

39

2443

42

2623

Херсонська

2818

162

25

1626

15

899

9

493

8

558

16

1006

28

1748

29

1824

31

1958

Хмельницька

6434

263

9

741

5

306

6

319

4

244

37

2296

64

3992

67

4164

72

4470

Черкаська

4138

184

15

1058

7

544

5

358

3

246

24

1477

41

2567

43

2678

46

2875

Чернівецька

2122

102

6

323

9

581

3

237

5

444

12

757

21

1316

22

1373

24

1474

Чернігівська

2036

98

7

582

5

393

4

325

6

404

12

727

20

1263

21

1318

23

1415

м. Київ

14521

624

51

3321

12

661

13

767

9

450

83

5183

144

9009

150

9399

161

10089

м. Севастополь

1252

49

3

228

 

 

 

 

 

 

7

447

12

777

13

810

14

870

Усього
 

111722

5165

402

28378

216

13869

188

12090

213

14088

638

39875

1109

69313

1157

72313

1242

77625

____________
* Середня норма забезпечення житлом сімей з 3-х осіб становить 62,5 кв. метра.".

____________

Опрос