Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного совета по осуществлению общего управления и координации действий по вводу в эксплуатацию и дальнейшему функционированию ядерной подкритической установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 20.12.2017 № 1021
действует с 27.12.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. N 1021

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу раду із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", що додається.

3. Міжвідомчій раді подавати щороку до 25 березня Кабінетові Міністрів України звіт про виконання покладених на неї завдань.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

СКЛАД
Міжвідомчої ради із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, голова Міжвідомчої ради

Перший віце-президент Національної академії наук, заступник голови Міжвідомчої ради (за згодою)

Заступник Міністра охорони здоров'я

Директор департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Мінфіну

Директор департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля

Віце-президент державного підприємства "Національна акціонерна енергетична компанія "Енергоатом" (за згодою)

Директор державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (за згодою)

Заступник директора з наукових питань державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (за згодою)

Генеральний директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (за згодою)

Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації

Представник Міністерства енергетики США (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"

1. Міжвідомча рада із здійснення загального управління та координації дій за введенням в експлуатацію та подальшим функціонуванням ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (далі - Міжвідомча рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади та Національної академії наук під час введення в експлуатацію та подальшого функціонування ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (далі - ядерна установка "Джерело нейтронів");

визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час введення в експлуатацію та подальшого функціонування ядерної установки "Джерело нейтронів".

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює координацію виконання робіт із введення в експлуатацію та подальшого функціонування ядерної установки "Джерело нейтронів";

2) розглядає та узгоджує програму робіт на ядерній установці "Джерело нейтронів" за поданням експлуатуючої організації (оператора), здійснює моніторинг її виконання;

3) проводить аналіз результатів ефективності функціонування системи управління експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки "Джерело нейтронів";

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча рада має право:

1) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) мати інші права, що визначені актом Кабінету Міністрів України.

6. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Персональний склад Міжвідомчої ради затверджує його голова.

8. Міжвідомчу раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

9. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться один раз на три місяці за рішенням її голови.

10. Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. Засідання Міжвідомчої ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови Міжвідомчої ради.

12. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

13. Пропозиції і рекомендації Міжвідомчої ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

14. Пропозиції і рекомендації Міжвідомчої ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні. Копії протоколів надсилаються усім членам Міжвідомчої ради та Кабінетові Міністрів України.

15. Пропозиції і рекомендації Міжвідомчої ради з питань, що належать до її повноважень, у випадках, передбачених законом, є обов'язковими до виконання експлуатуючою організацією (оператором).

16. Член Міжвідомчої ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

17. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої ради здійснює експлуатуюча організація (оператор).

____________

Опрос